Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

Så var det strax dags för årets sista styrelsemöte. Det har varit ett år fullt med olika arrangemang.
Det som synts mest sista tiden är vårt projeket renovering av vår A32 Lansen.

Agendan för styrelsemötet hittar ni om ni klickar på länken 
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=69#/

Läs hela inlägget »
2018-10-14
Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) höll stämma i helgen
2018-10-04
Städning på hemsidan
2018-10-04
Styrelsemöte 2018-10-10
2018-09-25
Utvecklingsmöte med styrelsen genomfört

2018-11-14 A32 renovering

Renoveringsarbetet fortsätter enligt följande. I vecka 47 på tisdag 0900-1500. I vecka 48 är det uppehåll. v 49 den, 4december, är den sista arbetsveckan före jul. Arbetet startar igen i vecka 2 2019 den 8 januari kl 0900-1500.

2018-11-08 A32 renoveringen

Nu är renoveringeni full gång. Vi har ett säkert och kunnigt team som håller på att ta isär den gamla A32 Lansen för att bättre kunna se vad som behöver åtgärdas. Nedan finns några bilder från dagens arbete.


 2018-11-06     A32 projektet
 Fr om v 46 så träffas arbetsgruppen på tisdagar mellan kl 0900-1500. Samling sker vid civila flygterminalen


 

2018-11-02 A 32 projektet

I vecka 45 så arbetar vi med renoveringen av A32 Lansen på tisdag 11-06 och torsdag 11-08 mellan kl 0900-1500. Samling sker vid civila flygterminalen.

2018-10-25 det var då det började

Imorgon så startar A32  renoverings-hantverket. Inledningen blir att lossa ett antal luckor och möjliggöra en ordentlig inspektion på statusen på A32.
Samling kl 0900 vid civila flygstationen. Nu börjar det riktiga jobbet. Idag planererar vi att hålla på mellan 0900-1600

2018-10-23 Arbetsgruppen samlad
Igår så samlades medlemmarna som hörsammat kallelsen om att jobba med renoveringen av A32 Lansen.

Samlingen skedde vid civila flygstationen. Därefter så transporterade vi oss efter att ha fått en inpassering till hangaren där arbetet med renoveringen skall ske.

Denna dag ägnades åt att planera vilka verktyg mm som behövdes för att kunna jobba på flygplanet. En del är på plats men det behövs lite fler saker för att arbetet skall kunna flyta på. Inriktningen är att jobba 1-2 dagar per vecka tisdagar och torsdagar.

Alla kommer inte alltid att var på plats då det finns andra saker som engagerar arbetsgruppens medlemmar. Jag vet att det finns fler som anmält sitt intresse. Tag kontakt med Kenneth Narstam per E-post: kenneth_narstam@hotmail.com 

Nu är vi igång vilket är härligt men det återstår mycket innan vi kan placera den renoverade A32 på pelare igen.
 

A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

MHS-H SOU elever under ordergivningsträning MHS-H SOU elever under ordergivningsträning

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem
Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem

För den som vill sponsra A32 Lansenprojektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

E-post till kamratföreningen använd följande E-postadress:
 info@fkvf.se 
Hemsidan hittar ni på domänen
www.fkvf.se 
För betalning använd postgiro: Pg 289950-8
eller Swish konto 123 07 24 344

Plusgiro 89 77 38-1 för stöd till renovering av A 32 Lansen

2018-11-14 Medlemsinventeringen klar

Styrelsen har nu gjort en medlemsinventering efter det att tidslinjen för att betala in 2018 års medlemsavgift har passerats den 1 september.

Vi har ringt runt och kompletterat uppgifterna till medlemsregistret. Vi har tidgare aviserat här vad som händer med medlemsregistret när vi är klara. Vi kommer att stryka alla medlemmar ur medlemssregistret som ej betalt sin medlemsavgift.

Det finns bara en typ av medlemskap och det är årligt betalande av medlemsavgiften samt några få hedersledamöter (som är avgiftsbefriade).

På dagens styrelsemöte beslöt styrelsen att fastställa medlemsregistret. Det har fört med sig att vi nu är 130 stycken betalande medlemmar i kamratföreningen. Vi har alltså avfört 155 medlemmar som ej betalt sin årsavgift eller av annat skäl ej vill vara medlem längre.

Översiktsbild över Flottiljområdet med närområde 1960
Hittade en sajt på nätet kartbild.com där man kunde zooma in olika delar av landet vid olika tidsepoker. Så här såg det ut på gamla F14 1960 från luften

Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder.

Här kommer först några bilder som beskriver vad olika byggnader användes till.

Klicka på bilden så blir den större


 

"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske

Kamratföreningen fixar en Reunion för FOHS personal 2018-09-12

Den 12 september var det dags för personal som tjänstegjorde under Öv. Bo Lennhammar vid FOHS att träffas på Konvaljmässen. Alla som tjänstgjorde under Öv Lennhammar hade inte möjlighet att delta men det blev 14 stycken som hörsammade inbjudan.

Kamratföreningen stod som arrangör för träffen enligt den överenskommelse som vi har med FMTS där vi skall verka för att skapa god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet mellan personal som tjänstgjort och tjänstgör idag i Försvarsmakten.

Kamratföreningen täcker upp alla enheter som funnits på flottiljområdet: F14, Flygvapnets Halmstadsskolor (FVHS), Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Flygvapnets Officershögskola (FOHS) ,samt dagens Militärhögskola Halmstad (MHS-H)  och Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). 

God mat och trevligt sällskap gjorde kvällen lyckad. Det berättades många gamla minnen från tiden 1989-1991 då Öv. Lennhammar var chef för FOHS. 

Chefsbyte på FMTS 2018-08-30

FMTS fick idag sin första kvinnliga chef, öv Annlie Vesterholm.

FMTS avtackade
öv Stig Olof Krohne och önskade honom lycka till på nytt jobb i Högkvarteret. 

Dagens över-lämningsceremoni inleddes med en traditionell träd-plantering i överste lunden på FMTS. 

Efter lunch på Konvaljmässen för inbjudan gäster där möjlighet gavs att överlämna gåvor genomfördes den stora ceremonin på fotbollsplanen

Avgående chef, nytillträdd chef samt FM Logistikchef höll tal.
FMTS fana överlämnades till ny chef. Efter ceremonin bjöds deltagarna på kaffe och tårta i matsalen

Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet
Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet

2018-09-11 samlades 22 föreningar från region väst av SMKR på Nya Varvet i Göetborg .
Anders Emanuelsson ordförande i SMKR inledde mötet med att berätta om den centrala verksamheten som bedrivs. Anders underströk hur viktigt det är att föreningsdemokratin fungerar både internt samt mot stödjande värdförband. På dagordningen stod 2 viktiga frågor:
- Har alla föreningar en lokal överenskommelse med sitt värdförband
- Hur skall vi rekrytera nya medlemmar

 

Från vår förenings sida deltog Hans Hansson och Thomas Ericsson. Efter de inledande presentationerna ägnades resten av dagen åt grupp-arbeten samt redo-visningar av de 2 huvudområdena; Överenskommelser och rekryteringsåtgärder.
 

Grupparbetena avbröts vid 12- snåret av att deltagarna  intog en god lunch i en intillliggande byggnad som en gång i tiden var soldathem.
Att träffa andra kamratföreningar är nyttigt då man får många ideér med sig hem om hur verksamheten bedrivs i olika kamratföreningar.

Vi tog med oss ett antal ideér om hur rekryteringen kan utvecklas. Dessa kommer att diskuteras på styrelsens utvecklingsmöte för kamratföreningen den 19 september.

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56