Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

Nu finns det senaste nyhetsbrevet från ordförande i kamratföreningen att läsa. Klicka på länken så kommer ni dit https: //edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=62#/

Läs hela inlägget »
2018-09-12
SMKR regionmöte väst genomfördes 2018-09-11
2018-09-06
Reportage i Hallandsposten om renoveringen av A32 på pinne
2018-08-30
Påminnelse
2018-08-24
Städning av föreningens första sida 

Projektgruppen besöker SFF avd Halmstads möte 2018-09-13

Projektgruppen var inbjuden att presentera projektet renovering av A32 på pinne.

Inför SFFs samlade medlemmar så lämnade projektgruppen information om projektet. Behov av lokal, reservdelar, arbetskraft samt finansiering presenterades för de församlade medlemmarna av SFF. Kommande placering nämndes också för de församlade deltagarna. Infarten til flygplatsen kommer att prydas av en renoverad A32 om allt går som det skall.

Syftet från projketgruppens sida var att sprida kunskap om projektet men även att undersöka om det fanns någon intresserad som ville delta i renoveringen. Vi passade även på att slå ett slag för sponsring vilket kan ske med pengar, materiel, arbetskraft m m.

För den som vill sponsra projektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

Projektet A32 renovering fortsätter
Idag besökte projektgruppen Flygvapenmuseum i Linköping för att klara ut vad museét kunde bidra med i kamrat-föreningens renovering av A32 på pinne som finns framför matsalen på FMTS.

Vi möttes av stor förståelse från Flygvapenmuseumets sida som skulle göra vad som stod i deras makt att stödja projektet med renoveringen av A32 på FMTS. Vi redogjorde för var vi var i vår process att renovera A32 Lansen på FMTS. Lokal, reservdelar, personal och ekonomi var frågor som diskuterades. Vi fick med oss att vi kunde låna verktygsats för A32 samt få tillgång till färgkoder för att måla upp vårt A32 rätt.

Efter vår demontering och genomgång av vilka behov som uppstod vad avser reservdelar skulle vi återkomma till Flygvapenmuseum med en åtgärdslista så det kunde söka i sina gömmor för att se vad de kunde bidra med. Vi fick klart för oss att några större flygplan delar typ hel bakkropp fanns inte att tillgå.

Vi upplevde vårt besök somt ett bra besök där vi uppfattade Flygvapenmuseums vilja att stödja oss i vår strävan att renovera vår A32 samt finna en ny plats som gör A32 mer tillgänglig för allmänheten.

Vid hemkomsten hade vi avtalat ett möte med Hallandspostens reporter Anders Holmér för att beskriva vad vi höll på med och föroppningsvis få med en liten PR artikel i Hallandsposten för vårt projekt.

Projektgruppen beslöt även att gå vidare med att ta ned flygplanet och förflytta det till vår lokal på Halmstad flygplats, gamla Skywayshangaren, som Flygplatsbolaget vävilligt ställt till vårt för fogande.

Ett samlings PM från vårt besök kommer ni att hitta under menyn Organisation/ Projket A32/ projektmöte nr 5 lite senare.

Chefen för Flygvapenmuseums samlingar Torsten Nilsson var vår besöksmottagare
Chefen för Flygvapenmuseums samlingar Torsten Nilsson var vår besöksmottagare

Projekt A32 Lansen renovering

Kamratföreningen har startat ett projekt för att rusta upp A 32 lansen på pinne utanför matsalen på FMTS. Vi jobbar med 4 huvudområden och de är: Lokal att vistast i under renoveringen, Få fram reservdelar till A 32 som behöver bytas ut, Leta frivillig arbetskraft för renoveringen samt ordna finansieringen. 
Läget ser bra ut. Vi har en lokal. Vi har alla myndigheter  med på kommande åtgärder. Personal finns det utrymme för fler. Finansieringen är ej klar. Vi mottager frivilliga bidrag. Swisha till oss på  123 07 24 344 och märk bidraget med A 32

Personal för arbetet är en kritisk faktor.  Känner ni någon som vill delta: Du som har lite tid över och tror att du kan bidra med något – allt är välkommet! Hör av dig till Kenneth Narstam på tfn eller sms 070-520 64 65

När det gäller lokal att vistas i under renoveringen så ställer Halmstad Flygplats upp med utlån av del av Hangar för renoveringsarbetet. Vi är otroligt tacksamma för denna Sponsring/stöttning i vårt ideélla projekt med renoveringen.

Projektgruppen var och besökte Halmstad Flygplats för att titta på lokalerna. Flygplatschef Peter Gustavsson guidade oss runt på flygplatsen. Vi kommer att få tillgång till hangar, tryckluft,omklädningsrum, fikarum m m-. Allt som behövs för att arbetet skall flyta smidigt.

När allt är klart skall A 32 placeraspå en plats utanför FMTS område så att alla kan ha en möjlighet att se den. Vilken plats det blir avslöjar vi senare då vi är överens med kommun och alla inblandade myndigheter om placeringen.

Den nya placeringen utanför FMTS kan kanske locka några nya som är villiga att stödja projektet med att skänka en slant på Swish kontot enligt ovan. Vi behöver vart ända bidrag för att ro projektet iland.

A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

MHS-H SOU elever under ordergivningsträning MHS-H SOU elever under ordergivningsträning

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem
Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem

E-post till kamratföreningen använd följande E-postadress:
 info@fkvf.se 
Hemsidan hittar ni på domänen
www.fkvf.se 
För betalning använd postgiro: Pg 289950-8
eller Swish konto 123 07 24 344 

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Styrelsen har nu gjort en medlemsinventering efter det att tidslinjen för att betala in 2018 års medlemsavgift har passerats den 1 september.

116 medlemmar har betalt in sin medlems-avgift för 2018. 

Vi skrev i Kamratbladet nr 1 - 2018 följande "Från och med verksamhetsåret 2018 skall alla, även de som har haft ett ständigt medlemskap i före­ningen, betala medlemsavgiften som är 150 kr/år. Detta beslut tog styrelsen på ett styrelsemöte 2017­- 11- ­06. Under början av 2018 fick alla medlemmar information från styrelsen att medlems­avgiften skulle inbetalas före den 31 mars. Vi kan konstatera att många inte betalat sin medlems­ avgift trots denna påminnelse.
Föreningen vill ge de som inte betalat medlemsavgiften för innevarande år en ny möjlighet att göra detta före den 1 september. Medlemsavgiften kan antingen betalas på vårt plusgirokonto: 289950­-8 eller Swish­konto
123 072 43 44. De som inte betalat medlemsavgiften kommer att strykas i vårt medlemsregister"

Detta innebär att vi kommer att stryka alla medlemmar ur medlemssregistret som ej betalt sin medlemsavgift senast den 1/9 2018.
Det finns bara en typ av medlemskap och det är årligen betalande av medlemsavgiften samt några få hedersledamöter (som är avgiftsbefriade).

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

Översiktsbild över Flottiljområdet med närområde 1960
Hittade en sajt på nätet kartbild.com där man kunde zooma in olika delar av landet vid olika tidsepoker. Så här såg det ut på gamla F14 1960 från luften

Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder.

Här kommer först några bilder som beskriver vad olika byggnader användes till.

Klicka på bilden så blir den större


 

"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske

Kamratföreningen fixar en Reunion för FOHS personal 

Den 12 september var det dags för personal som tjänstegjorde under Öv. Bo Lennhammar vid FOHS att träffas på Konvaljmässen. Alla som tjänstgjorde under Öv Lennhammar hade inte möjlighet att delta men det blev 14 stycken som hörsammade inbjudan.

Kamratföreningen stod som arrangör för träffen enligt den överenskommelse som vi har med FMTS där vi skall verka för att skapa god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet mellan personal som tjänstgjort och tjänstgör idag i Försvarsmakten.

Kamratföreningen täcker upp alla enheter som funnits på flottiljområdet: F14, Flygvapnets Halmstadsskolor (FVHS), Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Flygvapnets Officershögskola (FOHS) ,samt dagens Militärhögskola Halmstad (MHS-H)  och Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). 

God mat och trevligt sällskap gjorde kvällen lyckad. Det berättades många gamla minnen från tiden 1989-1991 då Öv. Lennhammar var chef för FOHS. 

Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet
Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet

2018-09-11 samlades 22 föreningar från region väst av SMKR på Nya Varvet i Göetborg .
Anders Emanuelsson ordförande i SMKR inledde mötet med att berätta om den centrala verksamheten som bedrivs. Anders underströk hur viktigt det är att föreningsdemokratin fungerar både internt samt mot stödjande värdförband. På dagordningen stod 2 viktiga frågor:
- Har alla föreningar en lokal överenskommelse med sitt värdförband
- Hur skall vi rekrytera nya medlemmar

Från vår förenings sida deltog Hans Hansson och Thomas Ericsson. Efter de inledande presentationerna ägnades resten av dagen åt grupp-arbeten samt redo-visningar av de 2 huvudområdena; Överenskommelser och rekryteringsåtgärder.
 

Grupparbetena avbröts vid 12- snåret av att deltagarna  intog en god lunch i en intillliggande byggnad som en gång i tiden var soldathem.
Att träffa andra kamratföreningar är nyttigt då man får många ideér med sig hem om hur verksamheten bedrivs i olika kamratföreningar.

Vi tog med oss ett antal ideér om hur rekryteringen kan utvecklas. Dessa kommer att diskuteras på styrelsens utvecklingsmöte för kamratföreningen den 19 september.

Chefsbyte på FMTS 2018-08-30

FMTS fick idag sin första kvinnliga chef, öv Annlie Vesterholm.

FMTS avtackade
öv Stig Olof Krohne och önskade honom lycka till på nytt jobb i Högkvarteret. 

Dagens över-lämningsceremoni inleddes med en traditionell träd-plantering i överste lunden på FMTS. 

Efter lunch på Konvaljmässen för inbjudan gäster där möjlighet gavs att överlämna gåvor genomfördes den stora ceremonin på fotbollsplanen

Avgående chef, nytillträdd chef samt FM Logistikchef höll tal.
FMTS fana överlämnades till ny chef. Efter ceremonin bjöds deltagarna på kaffe och tårta i matsalen

Foto: Christian Lövgren FMTS Foto: Christian Lövgren FMTS

Kamratföreningen
delar ut premie till bäste soldat 

Den 15 juni 2018  var det dags för första muck på FMTS GU för de soldater som gjort sin värnplikt efter att Försvarsmakten beslutat återinföra värnplikten, om än i begränsad omfattning.
Kamratföreningen har tagit upp en gammal tradtion där kamratföreningen för varje års värnplikts muck tilldelar bäste soldat ur GU omgången en premie samt 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen.

Kamratföreningen representerades av Thomas Ericsson från styreslen som delar ut premie och diplom.

 Timus Åkesson från Vittskövle erhöll 2018 kamratföreningens premie.

Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam


Föreningsresan 2018 gick till Helsingör och Danmarks Tekniska museum
Under Kenneth Narstams ledning genomförde kamratföreningen 2018 års föreningsresa. Målet var Helsingör.  12 st medlemmar åkte iväg till Danmarks Tekniska Museum.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth NarstamPå båten passade vi på att äta eller bara ta en kopp kaffe.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

Vi anlände till museumet i god tid. Där togs vi om hand av guiden Henning. Han visade Danmarks äldsta fungerande bil. Den första helikoptern som mest hoppade runt på marken. Vi fick se Bang&Olufsens första tv! Danmarks första räddningshelikopter som var en kolvmotordrivern Sikorsky med mycket begränsad räckvidd. Ett bärgat tyskt flygplan med dieselmotorer. Den numera fängslade Madsens första ubåt! Den första OB-bussen i Danmark som även lånades ut till Sverige. Ett par fina Volvo bilar fanns även på museumet.  En grönmålad Draken. Där fanns även en modelljärnväg med byggnader från olika tidsperioder i Danmark.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

Vi tackade guiden Henning med en applåd och sedan satte vi oss i minibussarna för transport till färjeläget. Efter båtresan åkte vi till Väla och åt en god lunch. Sedan tog vi en tur på Bjärehalvön där vi stannade vid Killeröds cafe och njöt av utsikten och en god kopp kaffe. Vi åkte vidare genom Båstad och sedan tillbaka till Halmstad. En väldigt trevlig dag

Foto: Kenneth Narstam
Foto: Kenneth Narstam
Foto: Kenneth Narstam Föreningsresan Helsingör
Foto: Kenneth Narstam Föreningsresan Helsingör
 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56