Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.

Ordförande har ordet nr 2 -2019 hittar ni här:

https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=151#/

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

Kamratföreningen haded förmånen att delta på årets vårmiddag. Ett av inslagen kan vi inte undanhålla från våra medlemmar och det var en fin flyguppvisning i skymningen.

 

Läs hela inlägget »
2019-05-22
F15 museum firar 20 år
2019-05-13
 Aeroseum i Göteborg öppnar en rymdutställning 28 maj kl 18.
2019-05-13
Svedinos Bil- och Flygmuseum välkomnar  till en specialutställning om flygpionjären Enock Thulin 14
2019-05-13
Veterandags firande i Halmstad 29 maj kl 1800
Foto Hans Hansson Konvaljmässen
Foto Hans Hansson Konvaljmässen

Efterhand som nya artiklar kommer så flyttas och arkiveras bilder och text till menyn OM OSS/ Arkiv A32 projektet
 

2019-05-16 Det rör på sig i A32 projektet

Nu börjar man med egna ögon se förändringar i saker som rör A32 projektet.

Halmstad kommun har idag förflyttat det stålskelett av flygplan som fanns vid infarten till flygplatsen.

Ny plats för detta stålskelett är på flygklubben.

Nu återstår att förbereda för grävning på den plats där A32 skall stå så småningom. FMTS har lagt en beställning på uppgrävning av den pelare som finns inne på FMTS. FMTS entrepenör kommer att gräva upp fundamentet till pelare samt transportera den till infarten vid flygplatsen där om allt klaffar hålet skall vara färdiggrävt så att man kan sätta ned pelarfundamentet direkt på dess slutliga plats.

Nedan följer några bilder från arbetet med borttagningen av stålskelettflygplanet.

 

2019-05-14 Renovering fortskrider enligt plan
Dagen började med ett projektmöte där beslutade åtgärder enligt förra mötet stod i fokus. Uppföljningen av vad de olika ansvariga skull åstadkomma redovisades. Det som kan nämnas från denna uppföljning är följande. Hans redovisade det ekonomiska läget i föreningen då Per var upptagen på annat håll. Av alla de skickade begäran om ekonomiskt stöd så har vi fått ett svar och det var från SAAB. De meddelade att de tyvärr inte kunde stödja projektet. Vi väntar på svar från SFF och Halmstad kommuns 2 nämnder där vi sökt bidrag. Svar kommer under maj månad. Nästa stora fråga för renoveringen är att hämta en bakkropp uppe på Vidsel skjutfält. Där skall den demonteras samt iordningsställas för transport söderut. En rekognoseringstur till Vidsel genomförs i kommande vecka och själva arbetet är planerat till v 24 då ett gäng av våra tekniker åker upp för att göra själva arbetet.

Efter själva mötet fortsatte arbetet med att renovera A 32. Arbetet går framåt. Det återstår fortfarande en hel del putsning på framkroppen men vissa delar har man börjat tätningsbehandla med de tätningsmedel och instruktioner som man erhållit från DACAR i Hässleholm.
 

Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad
Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad

DACAR stödjer föreningen med utrustning och tätningsmedel vilket vi är väldigt tacksamma för. Tätningen går till så att vi först stryker på ett lager som tränger in i den underliggande metallen. Därefter så läggs ytterligare ett lager av med annan tätning på. Vissa nya reservdelar har kommit från b la Svedinos bilmuseum och F7. En del plexiglas detaljer till kabinen är också färdiga och det är en annan samarbetspartner,Polonia, som gjort jobbet.

Vissa plåtdelar är också färdiga för montering. Härdningsmedel som syns på bilderna nedan, finns och används vid tätning av ytor som är färdigbehandlade så att inte vatten och annan fukt kan tränga in. 
 

Arbetet fortsätter med målet att vara klara i oktober med renoveringen. Det förutsätter dock att alla bitar faller på plats. En väsentlig del är att bakkroppen från Vidsel kommer ned till Halmstad som planerat före sommaren så att arbetet med att renovera den delen kan påbörjas.

 

2019-04-08 Avhämtning av T-shirts och Keps

T-shirts+keps kan hämtas hos Thomas för de som bor i Halmstad med omnejd: 
Thomas Ericsson
Spel Johans väg 6
39272 Halmstad
Ring innan.Thomas:  070-3782432

Övriga skickas med post efter hand!

2019-04-19 Besök i hangaren av stora och små
I dag var familjen Landa Ericsson och kikade på vad farfar håller på med, när han inte längre sysslar med Halmstad Sports Car Event.
”Team A32 Lansen” renoverar den A32A Lansen som tidigare stått uppställd inne på FMTS område. Denna Lansen kommer istället att sättas upp vid rondellen vid infarten till Flygstaden/Halmstad City AirPort.

 

A32 Lansen
A32 Lansen

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser

För den som vill sponsra A32 Lansenprojektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

 

Besök på museét
Förbandsmuseét ligger i den undre delen på matsalsbyggnaden inne på Flottiljområdet.
Det är öppet helgfria onsdagar kl 10-15.
För grupper kan annan tid ordnas för besök.

Museét nås på telefon 035-2662037. Telefontid onsdagar kl 10-1530 övrig tid röstbrevlåda.
Ni kan också skicka ett mail till info@fkvf.se  . Uppge önskad besöksdag, namn, personnummer vilket krävs för inpassage då museét ligger inne på militärt skyddsområde.

Anmäl ert besök på tfn eller mail minst 3 dagar innan det planerade besöket.


Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder. Efterhand så flyttar jag dem till Arkiv F14-FMTS under menyn OM OSS.
 

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Piloter och teknisk personal utgör en stor del av personalen på ett flygande förband. Här är ett axplock från division och kompani

 

F14 förlorade en hel division B18 som var på väg till övning i Norrland. På vägen upp möttes de av dåligt väder och fick ordern nödlanda där ni kan. Tyvärr havererade många av de B18 som nödlandade. Här är några bilder från upphämtningen av en av de nödlandade B18 i Härnösand vilket skedde många år senare.
 

Vi avslutar med lite flygplanbilder på olika flygplantyper.

2019-05-16 Veteranmöte på Lv6Idag så besökte FM veteranenhet med chefen Öv. Torbjörn Larsson i spetsen Halmstad garnison. Under ett par timmar diskuterades det vetranfrågor ur olika perspektiv. 
Deltagare var representanter från förbanden i Halmstad, kamratföreningarna, freds-baskrarna, soldathemmet samt Försvarshälsan i garnisonen.
Idag så finns det 55 ooo veteraner som lever av totalt 64 000 som varit ute i internationell tjänst. Dessa veteraner har under åren bemannat 108 000 befattningar i olika missioner. 

I de undersökningar som veterancentrum gör har man konstaterat att veterankollektivet mår väldigt bra. Det finns dock en ökad skillsmässofrekvens bland veteranerna.

I Halmstad finns det så här många utlandsveteraner anställda på de olika förbanden; MHS-H 29 st, Lv 6 196 st, FMTS 202 st.

2019-04-24 Föredrag om Sveriges bidrag i Korea
C MHS-H Öv Anders Stach var kvällens föreläsare.
Anders tjänstgjorde i Korea 2016-2018 och berättade om sina erfarenheter från den missionen.

Ett 30- tal åhörare från kamratföreningen och fredsbaskrarna samt övriga kamratföreningar som fått en inbjudan att delta hade hörsammat kallesen.

Anders berättade på ett inlevelsefullt sätt om fördraget som styr vad man gör i missionen. Vi fick ta del av bakgrunden till konflikten genom Anders historiska beskrivning. Vi fick även en god beskrivning av hur campen var uppbyggd samt alla de rutiner som man följer för att förbli FNs oberonde ögon mellande två parterna som har ett stilleståndsavtal. Detta har existerat sedan 1953 då kriget övergick i stileståndsavtalet längs den demilitariserade zonen(DMZ) runt 38 breddgraden. Under större delen av denna tid så har Nordkorea inte svarat eller deltagit i de veckomötens som hållits. Det har alltså inte slutits någon fred mellan Sydkorea och Nordkorea.

På bägge sidorna av DMZ har respektive land grupperat stora militära styrkor (15-30 brigader) som ligger i hög beredskap där Nordkorea har det större antalet brigader i beredskap. Anders berättade att Nordkorea har 1 miljon man under sina fanor mot Sydkoreas 500 ooo. Bara för att nämna något om vilka styrkor som ligger grupperade runt gränsen så har Nordkorea 18 000 artelleripjäser med en porte som gör att man kan skjuta in i Seul, huvudstad i Sydkorea med 25 miljoner invånare. Seul ligger bara 50 km från den DMZ.

I slutet av sitt föredrag så gav Anders en expose över vad som skett närtid mellan Syd - och NordKorea. Möten mellan Nordkoreas ledare och Sydkoreas samt mötena med USA:s president Trump.

 

2019-03-05--06 genomfördes Flygvapnets kamrat-föreningars ordförandekonferens i Uppsala

Programmet bestod i år av följande block:
- Information från C LSS
- Information från SMKR
- HKV Prod Utb information
- Inforamtion om var Flygvapnet står idag samt nya flygstaben med besök i nya lokalerna
- Information från SFHM, SFF, SvMM
- Interna diskussioner mellan kamratföreningarna
Till detta skall läggas en trevlig kamratlig samvaro under bland annat intagande av en välsmakande middag på kväälen mellan mötsedagarn på Ärna mässen.
Ett referat från de olika blocken kommer att läggas upp under menyn Organisation/Flygvapnets ordförandekonferens,

 • Ingvar Ingemansson • 10 januari 2019 17:27:46
  Jag uppskattar verkligen allt ni skriver och bilderna!
 • tack för de värmande orden. Det gör det lättare att fortsätta att förse hemsidan med intressanta artiklar.

  20 januari 2019 12:00:55

 • Anki Lindau • 10 januari 2019 16:52:14
  Mycket bra hemsida! Roligt med alla bilder och trevliga reportage, bra jobbat!
 • Tack Anki. Kul du uppskattar bilderna och reportagen
  /Hans

  20 januari 2019 12:01:42

 • Anders Stach • 10 januari 2019 16:41:53
  Bästa Kamratförening, god fortsättning!
  F o m nu är jag medlem, bet via swish.
  M v h // Anders Stach, C MHS H
 • Vi i kamratförening uppskattar att du vill bli medlem. Det betyder mycket att du stöttar vår verksamhet/Hans Ordf.

  20 januari 2019 12:03:16

 • Jan Sundberg • 21 november 2018 14:22:27
  Hej från en som var fältflygare på F 14. Kom till F14 efter inflygning på 32:an på F17 1958. Var väl den förste som flyttade när vi fick höra att F14 skulle upphöra som flygflottilj. Då tillbaka till F17.
 • Hej Jan,
  Kul att du hittat vår hemsida. Du har säkert läst om vårt projekt att renovera en A32 som funnits på pelare framför matsalen inne på dagens FMTS (gamla F14). Det arbetet kan du följa på vår hemsida där vi succesivt kommer att lägga upp vad som händer.
  Det kommer även att komma en del gamla foton efterhand. Då vi saknar namn m m så är vi tacksamma för eventuella kommentarer om du känner igen någon pilot eller annat som vi kommer att visa här på hemsidan. Är du inte medlem så är du välkommen att blil medlem för ynka 150 kr/år. Bara gå in i menyn Bli Medlem och fylla i dina uppgifter./Hans Ordf.

  22 november 2018 09:52:30

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56