SMKRs regionala möte väst

Här kommer en samlingsbild på alla deltagare på SMKRs reguionala möte väst i Göteborg på Nya Varvet. När protokollet är färdigt kommer ni att hitta det på hemsidan

Nyhetsarkiv

http://www.veterantraffen.se

Senaste nyheter