Minnesanteckningar från projektmöte nr 7 A32

Minnesanteckningar från nyss genomfört projektmöte hittar ni genom att klicka på länken:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=123#/

Nyhetsarkiv

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/museimajoren-de-nya-teorierna-om-rod-niklas-ar-trovardiga

Senaste nyheter