Styrelsemöte genomfört 2019-11-13

Årets sista styrelsemöte genomfördes idag.På agendan stod en mängd rutinärenden men även avslutning av Team A32 Lansen fick stort utrymme då planet lyfts påplats den 7 december och själva invigningen sker den 14 december kl 1230-1400. 
Styrelseprotokollet hittar ni om ni klickar på länken: https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=111#/

Nyhetsarkiv

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/museimajoren-de-nya-teorierna-om-rod-niklas-ar-trovardiga

Senaste nyheter