Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

2017 > 11

Nästa år så kommer FMTS att erhålla en ny förbandsfana.

C FMTS har i skrivelse till Hans majestät kungen hemställt att fanan överlämnas på FMTS någon gång mellan 14  maj- 20 juni 2018 beroende på hans majestäts kungens andra åtaganden

Läs hela inlägget »


Det är viktigt att dokumentera hur saker och ting kommer till för att bevara dem för eftervärlden.
 
FMTS har fått en ny förbandsmarsch samt igenkänningssignal. Här är historien om hur de kom till.
 
FMTS skulle 2015 fira sitt 10 års jubileum som förband. Det var hektiska tider i att iordningställa allt inför 10-års-jubilet. CFMTS blev uppvaktad av en av sina plutonchefer som ville ha tid med chefen för ett samtal. Chefen, överste Stig Olof Krohné, lyckades avsätta en tid i sin hårt ansatta almanacka på fredag dagen före 10 års - jubileet.
 
Kn Robin Wahl överlämnade då i gåva en nyskriven marsch, Tre Hjärtan, till FMTS som han komponerat. Dagen efter på FMTS 10 årsjubileum uruppfördes marschen av Marinens musikkår.
 
FMTS begärde sen i skrivelse till högkvarteret att få den nya marschen godkänd som sin officiella marsch. FMTS fick ett positivt svar och i samband med att 1.tekn. bataljonen genomförde högvakten 2016 spelade armens musikkår den nya marschen med chefen överste Stig Olof Krohné och upphovsmannen Kn Robin Wahl närvarande.

Även förslaget till igenkänningssignal är komponerat av Kn Robin Wahl.

Så snart det går att få tag på en ljudfil av marschen och igenkänningssignalen så kommer de att läggas uppp på hemsidan.

Ni hittar mer bilder under menyn Traditionsrum/FMTS/FMTS förbandsmarsch

Läs hela inlägget »

Läs gärna referatet från C-O Edmans berättelse om sin tid i Kongo. Referatet hittar ni på hemsidans första sida. C-O genomförde en rak och enkel presentation av vad som hänt på F22 under hans tid i Kongo. Jämför man med dagens insatser så har det hänt mycket som gör det bättre för våra soldater i utlandstjänst.

Läs hela inlägget »

Om du klickar på länken så kan du ta del av SMKRs ordförande Anders Emanuelssons julhälsning

Läs hela inlägget »

KamratBladet nr 2 2017 har skickats till tryckeriet. Beräknas var i medlemmarnas brevlådor i mitten på december. Mycket att läsa.

Läs hela inlägget »

Kamratföreningen samverkar med många andra föreningars arrangemang. Här kommer en möjlighet att få ta del av vad som händer i vår omvärld via Försvarsutbildarna och Soldathemsförbundet.
Fri entré
 

Läs hela inlägget »

På styrelsemötet den 6 november tog styrelsen en inriktning om vilka aktiviteter som vi avser genomföra nästa verksamhetsår, 2018. Vi kör vidare med föreningsresa, föredragscafé och filmafton men har även utökat verksamheten med pubaftnar, veteranluncher, och studiebesök. Detta leder förhoppningsvis att fler av våra medlemmar söker sig till våra arrangemang. 
Verksamheten kommer också att framgå i Kamratbladet nr 2 2017. Verksamheten är preliminär och förändringar i tid kan ske så håll utkik efter den senaste informationen på nätet. Vi har anmälan till alla våra arrangemang senast 1 vecka före genomförandet.  Vi måste få personnummer och namn på de som önskar delta så vi kan ordna inpassering till FMTS och MHS-H område.

För att minska våra kostnader så övergår vi till att delge informationen om kamratföreningens verksamhet till digital information via hemsida, sociala medier och E-mail. För att vi skall nå ut till er uppmanar jag er att skicka in er E-postadress så att vi snabbt kan nå ut med den senaste informationen till er. Tidningen, Kamratbladet, kommer att finns kvar med utgivandet av 2 nummer per år. I nummer 2 av Kamratbladet kommer vi att ange den preliminära verksamheten för det kommande verksamhetsåret.

Läs hela inlägget »

Nu finns anteckningarna från aviserat möte att läsa under menyn Organisation/SMKR regmöte V 2017.
Förutom huvudanteckningarna så finns det en beskrivning av all den verksamhet som de olika kamratföreningarna bedriver i bilagorna.

Läs hela inlägget »

Ni hittar protokollet under menyn Organisation/Styrelse/ Styrelseprotokoll 2017-11-06. Bilaga 1 kompletteras så snart den är redigerad till ett worddokument.

Läs hela inlägget »

Saab 32 Lansen flög första gången 3 november 1952 med Bengt Olow som pilot. Lansen firar 65 år och var F14 sista flygplan innan nedläggning

Läs hela inlägget »

Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder.

Här kommer först några bilder som beskriver vad olika byggnader användes till.

Klicka på bilden så blir den större

Projekt A32 Lansen renovering

Kamratföreningen har startat ett projekt för att rusta upp A 32 lansen på pinne utanför matsalen på FMTS. Vi jobbar med 4 huvudområden och de är: Lokal att vistast i under renoveringen, Få fram reservdelar till A 32 som behöver bytas ut, Leta frivillig arbetskraft för renoveringen samt ordna finansieringen. 
Läget ser bra ut. Vi har en lokal. Vi har alla myndigheter  med på kommande åtgärder. Personal finns det utrymme för fler. Finansieringen är ej klar. Vi mottager frivilliga bidrag. Swisha till oss på  123 07 24 344 och märk bidraget med A 32

Personal för arbetet är en kritisk faktor.  Känner ni någon som vill delta: Du som har lite tid över och tror att du kan bidra med något – allt är välkommet! Hör av dig till Kenneth Narstam på tfn eller sms 070-520 64 65

När det gäller lokal att vistas i under renoveringen så ställer Halmstad Flygplats upp med utlån av del av Hangar för renoveringsarbetet. Vi är otroligt tacksamma för denna Sponsring/stöttning i vårt ideélla projekt med renoveringen.

Projektgruppen var och besökte Halmstad Flygplats för att titta på lokalerna. Flygplatschef Peter Gustavsson guidade oss runt på flygplatsen. Vi kommer att få tillgång till hangar, tryckluft,omklädningsrum, fikarum m m-. Allt som behövs för att arbetet skall flyta smidigt.

När allt är klart skall A 32 placeraspå en plats utanför FMTS område så att alla kan ha en möjlighet att se den. Vilken plats det blir avslöjar vi senare då vi är överens med kommun och alla inblandade myndigheter om placeringen.

Den nya placeringen utanför FMTS kan kanske locka några nya som är villiga att stödja projektet med att skänka en slant på Swish kontot enligt ovan. Vi behöver vart ända bidrag för att ro projektet iland.

Översiktsbild över Flottiljområdet med närområde 1960
Hittade en sajt på nätet kartbild.com där man kunde zooma in olika delar av landet vid olika tidsepoker. Så här såg det ut på gamla F14 1960 från luften

A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

MHS-H SOU elever under ordergivningsträning MHS-H SOU elever under ordergivningsträning

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem
Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem

E-post till kamratföreningen använd följande E-postadress:
 info@fkvf.se 
Hemsidan hittar ni på domänen
www.fkvf.se 
För betalning använd postgiro: Pg 289950-8
eller Swish konto 123 07 24 344 

"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS Foto: Christian Lövgren FMTS

Kamrat-föreningen
delar ut premie till bäste soldat 


Den 15 juni 2018  var det dags för första muck på FMTS GU för de soldater som gjort sin värnplikt efter att Försvarsmakten beslutat återinföra värnplikten, om än i begränsad omfattning.
Kamratföreningen har tagit upp en gammal tradtion där kamratföreningen för varje års värnplikts muck tilldelar bäste soldat ur GU omgången en premie samt 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen.

Kamratföreningen representerades av Thomas Ericsson från styreslen som delar ut premie och diplom.

 Timus Åkesson från Vittskövle erhöll 2018 kamratföreningens premie.
 

Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS

FMTS och MHS-H genomför vår-middag på Hea-gård 2018-05-19.


Här ser in chefen för FMTS Öv Krohne och chefen för MHS-H Öv Stach hälsa inbjudna gäster välkomna till 2018 års vårmiddag på Heagård.

Efter lite mingel med inbjudan gäster förflyttade sig sällskapet till övriga deltagare i vårmiddagen innan det var dags för att gå till bords. Vädret var på sitt allra bästa humör. Strålande sol, klarblå himmel och en temperatur kring 22 grader gjorde det hela angenämnt för alla deltagare.

När gästeran hade satt sig till bords var det dags för Hans Majestät Koungens skål. Därefter intogs en god tre rätters middag med goda drycker därtill. Efter middagen dukades det om så att dansen kunde börja. Framåt natten avtroppade nöjda gäster med glada miner från en festlig kväll.

Fler bilder hittar ni i bildgalleriet under rubriken Vårmiddag 2018.

SMKR genomförde 2018 års representants-skapsmöte den 10-11 april

Den 10 april samlades 85 representanter för 121 olika kamratföreningarna i Värtahamnen.

Vart annat år genomför SMKR, Sveriges Militära Kamaratföreningars Riksförbund, sitt representantskapsmöte.

Efter samling och utdelning av biljetter så bordades Tallink/Siljas färja Galaxy. Mötet avhölls på båten under färd till och från Åbo.

 

Efter installation i tilldelade hytter var det dags för en samling och lite mingel för deltagarna innan middagen vidtog. Resten av kvällen gick sedan i förbrödringens tecken.

 Dag 2 påbörjades själva representants-skapsmötet. Årsmötet följde en gängse uppläggning med val ,motioner, propositioner och verksamhetsplaner. Genomgång av verksamhetsberättelserna och ekonomin för de två gångna åren gick utan problem och sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet för de gångna 2 åren. Varje förening har rätt att delta med 1 representant men vi valde att vara 2 st för att säkerställa kontinuiteten inför framtiden. På bilden se Thomas Ericsson ingående i vår styrelse ivrigt lyssnade till diskussionerna.

Under mötet hinns det också med att diskutera gemensamma frågor med andra kamratföreningar för att få lite tips och ideér för den egna lokala verksamheten.

Chefsbyte på MHS-H
Den 5 april genom-fördes en chefs-bytesceremoni då MHS-H fick ny chef.
Öv Tommy Karlsson har varit chef på MHS-H sedan 2014 men nu var det dags för nya uppgifter. Öv Karlsson kommer att placeras på HKV och hantera bemanningsfrågor av chefer.

Ny chef på MHS-H är Öv. Anders Stach

Han tillträder sin tjänst omdelbart.

Chefsbytet inleddes med traditionella avlämningar innan Öv. Karlsson kunde hålla sitt avskedstal.

Öv. Karlsson gav en kort beskrivning av vad som hänt på militärhögskolan under hans ledning. han nämnde b la att skolan har ökat antalet elever och är nu centrum för specialistofficersutbildningen, reservofficersutbildningen samt ledarskaps- och pedagogikutvecklingen i Försvarsmakten.

Till ceremonin var ett antal gäster inbjudan både från Försvarsmakten och från civila samhället. C PROD general Anders Callert samt förbandschefer från närliggande förband, länsrådet Jörgen Peters från Länsstyrelsen och Halmstad kommuns högsta företrädare Carl Fredrik Graf var några av de gäster som övervarande chefsbytesceremonin.
 

Efter chefsbytes-ceremonin var alla gäster inbjudan till en buffé på Konvaljmässen.
Där fanns det också möjlighet för närvarande gäster att överlämna blommor, presenter till avgående och pågående chef MHS-H. Jag representerade kamratföreningen och överlämnade ett diplom med 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen samt boken F14 50 år.
 

Innan buffén intogs så erhöll avgående chef MHS-H:s förtjänstmedalj i guld.
Då det är brukligt att avgående chefer avporträtteras så avtäcktes också porträttet på avgående chef Öv Tommy Karlsson

Årsmöte genomfört

Den 8 mars samlades 36 medlemmar i kamratföreningen i by 11 på FMTS för att genomföra 2018 års årsmöte.
Programmet inleddes med ett föredrag av fd chefen FMTS öv Mats Klintäng numera placerad på HKV totalförsvarsenhet.

Mats höll ett engagerat föredrag om utvecklingen av det nya Totalförsvaret. I församlingen satt många som upplevt hur det gamla Totalförsvaret var uppbyggt och man blev nu uppdaterad på den nya utvecklingen.

Det finns mycket att ta igen kan jag konstatera efter att ha lyssnat på Mats. Förutsättningarna är också helt annorlunda nu då mycket av det som förut gjordes av staten nu sker hos privata entreprenörer.


Efter Mats föredrag påbörjades årsmötet. Styrelsen som valdes för 2018 ser ut som följer:
Ordförande Hans Hansson
Ledamöter:
Per Olin, Jan Hjelm, Bengt Åke Andersson
Kenneth Narstam, Thomas Ericsson
Stefan Nordgren FMTS
Thomas Grevholm MHS-H
Inga motioner var inkomna. Styrelsen hade lämnat en proposition med förslag till nya stadgar som årsmötet antog. De nya stadgarna hittar ni på hemsidan under menyn Organisation. Årsavgiften fastställdes till 150 kr vilket var en oförändrad årsavgift. Jag passade på att informera årsmötet om att styrelsen tidigare fattat ett beslut att ta bort det ständiga medlemskapet. För att fortsätta att var medlem så skall alla betala årsavgiften. Den skall var betald senast den 31 mars för 2018.

Kvällen avslutades enligt gammal tradition med en "krigarmiddag" på Konvaljmässen. Ärter och pannkaka samt kaffe intogs under kamratlig samvaro.

Rekryteringsinsats på FMTS
Idag hade jag förmånen att få tala till FMTS personal i samband med deras personal-orientering. Syftet med min presentation av Flottiljområdets kamrat- och veteranförening var att försöka få några aktiva ur FMTS att gå med i kamratföreningen. Idag är vi 285 medlemmar och förvaltar arvet efter F14, FMHS, FOHS samt dagens två förband FMTS och MHS-H. Vi borde kunna var många fler medlemmar med tanke på hur många anställda det har funnits vid alla dessa förband. Jag hoppas jag väckte intresset hos några att ta steget att bli medlem  i kamratföreningen.

 

Innan min egen presentation så hade jag förmånen att få lyssna till läget i Försvarsmakten som C FMTS berörde i sitt inlednings-anförande. Därefter vidtog en läges-presentation från respektive enhetschef. Jag kan bara konstatera att det hänt mycket på FMTS på de 4 år som jag varit pensionär. RALS och FM VIND var ytterligare presentationer innan jag själv fick äntra scenen för min presentation av kamratföreningen. Samlingen avslutades med att det delades ut ett antal medaljer till soldater samt NOR för de som inte haft möjlighet att delta i St Nikolai kyrka före jul.
Det hela avslutade med en stunds trevlig samvaro kring en kaffekopp med tillbehör.
/Ordf.


Med tunnan i Kongo
15 av kamrat-föreningens medlemmar samlades den 23 november i klubbrummet för att ta del av Karl Olof Edmans berättelse om sin tid som flygtekniker i det svenska F22 förbandet som sattes in i Kongo under Kongokrisen 1960-1963.

C-O rubrik på berättelsen var med ”Tunnan i Kongo”.
För att friska upp deltagarnas historiska minne inledde C-O med en kort redogörelse för orsaken till konflikten i Kongo som fick FN att skicka trupp dit hösten 1960.
Patrice Lumumba styrde den centrala regeringen i landet mot utbrytarprovinsen Katanga med Moise Thombe som ledare. Katanga var en rik provins på guld och diamanter som Katangas ledare Moise Thombe inte ville dela med resten av Kongo.

FN hade bett ett antal länder att bidra med trupp och flyg. Inledningsvis var Sverige rätt avvaktande men efter att FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld blev nedskjuten över Kongo så ändrades den svenska inställningen till att delta med flyg i FN missionen i Kongo. Även Indien och Etiopien hade fått förfrågan om att sända flyg till Kongo.

Sverige valde att skicka 5 st. J29B som var på väg ut ur krigsorganisationen då Sverige höll på att ombeväpna till J35 Draken.
C-O som precis muckat från F21 och skulle börja som hjälptekniker skickade in en ansökan till FN uppdraget i Kongo.  Beslutsvägarna var korta som följande beskrivning av händelseförloppet ger;
- 18/9 Hammarsköld skjuts ned över Kongo
- 20/9 C-O postade ansökan till att delta i Kongo
- 23/9 Telefon samtal från F21 till C-O som sa att Edman skulle till Kongo
- 25/9 Utrustar på F21 för uppdraget
- 26/9 Flyger till F8 för vidare färd mot Kongo
- 28/9 Ombaserar markpersonal till Kongo
- 30/9 J29B påbörjar färden mot Kongo
Markpersonal i två amerikanska C-130 och de flygande enheter hoppade sen bock på sin väg från Sverige ned till Kongo. Färden gick via F10-Tyskland-Italien-Grekland-Libyen-Egypten-Etiopien-Sudan-Kongo.

När man flög in över Kongo flög C-130 lågt för att visa hur landet såg ut för passagerarna. De blev då träffade av finkalibrig eld som slog ut en av motorerna men man landade lyckat i Leopoldville den 4/10.

4 dagar senare så ombaserade F22 till sin hemmabas där det vidtogs åtgärder såsom spridning av J29 och materiel i flygplanvärn som byggdes. Förhållandena var i många fall rätt primitiva. Man tvingades att åka en mil för att hämta flygbränsle men det fanns inga riktiga tankbilar utan man byggde med hjälp av två tankar för C-130 upp en tanklastbil.

F22 var nu etablerat och bestod av 24 flygtekniker och 6 piloter som alla var flygingenjörer då fältflygarna hemma i Sverige inte kunde undvaras för detta uppdrag. I F22 förbandet ingick också en radaranläggning - PS-41.


Redan på denna tid var svenska flygvapnet resurssnålt. Indien som deltog i insatsen hade 5 st. Canberra (bombplan) men där krävdes det en insats av 100 st. på marken för att hålla dem i luften.

Uppgiften för flygstyrkan var inledningsvis patrulluppdrag längs gränsen till provinsen Katanga. Katangas flyg bestod av 3 st. Fuga Magister. Några regelrätta luftstrider mellan Katangas Fuga Magister och de svenska J 29 förekom inte. 

C-O berättade om många otäcka incidenter mellan FN personal och den inhemska nationella armen, ANC, och utbrytardelen Katangas arme som kunde gått riktigt illa. Bland annat dödades 13 italienska piloter då de landa på en av flygbaserna där ett basområde för ANC fanns.

Den 5/11 ombaserade F22 till Kaminabasen och blev direkt insatta i anfall på två ställen i Katanga nämligen mot Kolwezi och Jadotvill. Man flög 4 pass om dagen med 4 fpl i 14 dagar mot mål i Katanga. Det gick åt mycket ammunition men då det Indiska bombplanet Canberra hade samma akan som J29 så lånades det ammunition av Indierna som hade gott om ammunition.

J 29 uppdrag övergick från patrulluppdrag till rena attackuppdrag. Med attackraketer och akan så anfölls markmål. Under 70 stridsuppdrag så avlossades 127 raketer där alla briserade i målen samt 17072 akanskott.

Fick det svenska flyget några förluster?

J29 landade med kulhål i vingar flygplankropp och huv som teknikerna fick åtgärda på plats.
1 flygtekniker dog då han medföljde ett annat plan som kraschade. Dock så hade den svenska bataljonen på plats större förluster. 16 svenskar miste livet i striderna med under FN insatsen i Kongo.

I st. J29 gick förlorad fast inte i strid. F22 blev inspekterade av generalmajor Peyron. Då Öv. Lampell och generalmajoren skulle genomföra en flygning över närområdet uppstod dåligt väder vilket omöjliggjorde landning. General Peyron försökte landa men missade banan och plöjde ned i marken vid sidan om och en J29 blev satt ur flygande skick.

Hösten 1962 ökade intensiteten i krigföringen. F22 begärde förstärkning och erhöll 2 S29 samt ytterligare 4 st J29B. Etiopiska flygplanen flög inte mycket och då ett av flygplanen försvann så åkte de andra 4 planen tillbaka till Etiopien. Samtidigt så tog även Indien hem sina flygplan.

F22 var det enda utländska jaktflygförband från december 62 till feb/mars 63 under en väldigt hektisk period med mycket stridigheter mellan de olika kontrahenterna.

Kamratföreningen tackade C-O för en mycket intressant berättelse. Kvällen avslutade under livliga diskussioner bland deltagarna under intagande av en lättare förtäring.
Hans Hansson
Ordförande

Nordiskt kamratförenings-möte i Halmstad i juni 2017

Den 12 maj så deltog jag i  det sista stora planeringsmötet inför träffen med de Nordiska kamratföreningarn den 14-19 juni 2017  i Halmstad.

Ca 225 representanter från kamratföreningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark träffas på Lv 6 mellan den 14-19 juni.

Det finns ett omfattande program för deltagarna.

Onsdag den 14 juni är ankomstdag med incheckning och inkvartering på programmet.

De 15 juni så genomförs kransnedläggning vid veteranstenen i Norre Katts park följt av en marsch till torget där borgmästaren i Halmstad tar emot. Under eftermiddagen visar Lv 6 upp sig med materielutställning, föredrag om luftvärn och besök på garnisionsmuseét.

Fredagen den 16 juni så delas deltagarna upp. Hälften åker ned till hamnen och får en genomgång av korvetten Sundsvall som lägger till ute i Halmstads hamn. Den andra hälften sätter sig i bussar för transport till Ängelholm ocg flygmuseét där. Efter lunch så skiftar man täter.

Lördagen den 16 juni är FMTS dag att visa upp sig på. Hkp 14, flygledarsimulatorn, Materieldemonstration av stridsfordon, flygteknisk utbildning inkl JAS 39, ledningssystem, kraftförsörjning och en genomgång av 1. tekniska bataljonen samt besök på R3 (räddning, röjning och repartion) får deltagarna ta del av. Lite flyguppvisning blir det med en del äldre propellerflygplan.

På lördagskvällen avhålls högtidsmiddag i Lv 6 matsal för deltagarna.

Söndag den 19 juni är tid för återlämning av materiel, städning och hemtransport.
/Ordf.

Foto: Kenneth Narstam Föreningsresan Helsingör
Foto: Kenneth Narstam Föreningsresan Helsingör
Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

Föreningsresan 2018 gick till Helsingör och Danmarks Tekniska museum
Under Kenneth Narstams ledning genomförde kamratföreningen 2018 års föreningsresa. Målet var Helsingör.  12 st medlemmar åkte iväg till Danmarks Tekniska Museum.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

På båten passade vi på att äta eller bara ta en kopp kaffe.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

Vi anlände till museumet i god tid. Där togs vi om hand av guiden Henning. Han visade Danmarks äldsta fungerande bil. Den första helikoptern som mest hoppade runt på marken. Vi fick se Bang&Olufsens första tv! Danmarks första räddningshelikopter som var en kolvmotordrivern Sikorsky med mycket begränsad räckvidd. Ett bärgat tyskt flygplan med dieselmotorer. Den numera fängslade Madsens första ubåt! Den första OB-bussen i Danmark som även lånades ut till Sverige. Ett par fina Volvo bilar fanns även på museumet.  En grönmålad Draken. Där fanns även en modelljärnväg med byggnader från olika tidsperioder i Danmark.

Foto: Kenneth Narstam Foto: Kenneth Narstam

Vi tackade guiden Henning med en applåd och sedan satte vi oss i minibussarna för transport till färjeläget. Efter båtresan åkte vi till Väla och åt en god lunch. Sedan tog vi en tur på Bjärehalvön där vi stannade vid Killeröds cafe och njöt av utsikten och en god kopp kaffe. Vi åkte vidare genom Båstad och sedan tillbaka till Halmstad. En väldigt trevlig dag

Foto: Kenneth Narstam
Foto: Kenneth Narstam
Foto Lars Björk Foto Lars Björk

Nordiskt
Kamrat-föreningsmöte 2017


Chefen Lv 6 tackade alla kamratföreningar och andra som varit inblandade i det Nordiska Kamratföreningsmötet 2017 genom att bjuda deltagarna idag på en lunch på officersmässen Lv 6 2018-06-04.

Thomas Ericsson och jag själv, Hans Hansson, representerade kamratföreningen på lunchen.

I sitt tacktal till deltagarna sa chefen Lv 6 att det Nordiska Kamratföreningsmötet hade blivit en succé arrangörsmässigt mycket tack vare det stora stöd som Lv 6 fått från Kamratföreningar i Halmstad.
 

Foto Lars Björk
Foto Lars Björk

Kamratföreningen genomförde föredragscafé den 25 april

Den 25 april samlades 15 medlemmar från kamratföreningen för att lyssna till en beskrivningen av ett av Försvarsmaktens många internationella uppdrag.

Vår föreläsare gav en mycket ingående beskrivning av hur det är att jobba i en internationell stab i Mellanöstern.
 
Sverige har ett antal officerare i Mellanöstern som deltar i träningen av olika styrkor samt genomför andra uppdrag. Vi är inbjudna av FN eller någon annan stat eller organisation att delta i de olika uppdragen. 

Deltagarna fick snabbt klart för sig att det var ingen lätt uppgift att lösa med tanke på alla olika styrkekonstallationer som finns i Mellanöstern. Reguljära styrkor, olika sammansatta styrkor, familjestyrkor med flera konstellationer skall samordnas.

Vi fick även en mycket bra beskrivning av hur själva arbetet bedrivs i Mellanöstern samt många andra aspekter på hur det är att jobba internationellt där faktiskt olika  former av krig pågår till skillnad från andra missioner på andra platser ex i Mali som har en annan karaktär.
Hotbilden som hela tiden finns mot personalen samt den begränsade rörligheten för deltagarna, allt för deras säkerhet, gav en ny dimension till livet i en internationell insats.

Att föredraget var uppskattat av deltagarna kunde man se på alla följdfrågor till föredragshållaren efter föredraget slut.  
Jag vill framföra ett tack till vår föredrags-hållare som delade med sig av sina erfarenheter och reflektionern.

Vi fick ett underbart liv tillsammans - trots tragedinText:  Sif Westberg
Foto:  Privat

Det var som på film: När den unge mannen för första gången fick syn på sitt livs kärlek stöp han i backen. De skulle leva ett lyckligt liv tillsammans – men det var nära att allt hade fått ett tragiskt slut redan innan det hunnit börja.
Solen strålade från himlen den där tisdagen i augusti, då Berith steg in i butiken i Halmstad, där hon sett en alldeles underbar klänning i skyltfönstret. Året var 1953 och det skulle vara smal midja och vidd i kjolen.
– Det var en speciell dag, den 19 augusti 1953. Jag hade mött artisterna Lasse Lönndahl och Kjerstin Dellert på stranden när jag var ute på mitt dagliga träningspass. Håret hade jag i flätor och Lasse Lönndahl stoppade mig och sa att han tyckte jag skulle komma till Folkparken på kvällen där de båda skulle sjunga.
”Sitt på första bänkraden, så ska jag sjunga för dig”. Ja, det var ju bara att gå och köpa en ny sommarklänning!
– När jag provat klänningen så bad jag biträdet i affären att packa ner min gamla klänning i kartongen. Och så gick jag ut i min nya fina klänning.
Samtidigt som Berith kom ut från butiken kom den nyanlände fältflygaren Dag från Malmö cyklande genom Halmstad. Han var på väg mot F14, där han skulle tjänstgöra. Det var första dagen i Halmstad och nu föll hans blick på den vackra unga kvinnan i den sommarblommiga klänningen. För en sekund tappade han koncentrationen – och föll pladask i backen.
– Jag skulle just stiga upp i min buss när han körde omkull så jag märkte ingenting, minns Berith. Dag uppfattade dock bussens nummer.
Berith satte sig tillrätta på den galonklädda sitsen i bussen och skulle snart vara hemma, där modern väntade.
– Mamma tyckte jag var så fin i min nya klänning att hon tog fram lådkameran och bad mig posera. Så kom den här bilden till!
Vad den 19-åriga Berith inte visste var att hon denna kväll skulle möta sitt livs kärlek.
– När mamma knäppt igen läderfodralet kring kameran tittade hon på mig och sa: ”Du måste gå till Folkparken ikväll, nu när du är så fin!”.
– Så jag gjorde det. Och jag satte mig på första bänk som Lasse Lönndahl sagt att jag skulle.
Och svärmorsdrömmen vid den här tiden, Lasse Lönndahl, avslutade sin sång ”Jag vill ha en flicka med flätor” med att överräcka en ros till Berith nere i publiken.
Vad hon inte visste då var att ett par mörka ögon följde artisten, hans ros och – där satt hon, flickan i den vackra klänningen! Skulle det vara kört nu för honom med Lasse Lönndahl som uppvaktande kavaljer?
Dag, som den unge flygaren hette, hade i fallet förstört sina byxor som just hämtats ut från ”markan” och hur skulle han nu förklara detta? Ja, det var bara att säga som det var. Han slapp betala extra för nya byxor…
Berit återvänder i minnet till Folkets Park den där livsavgörande dagen i livet:
– När Dag upptäckte mig längst fram i publiken och Lars Lönndahl överräckt sin ros till mig kom han fram för att bjuda upp mig till första dansen. Men en annan ung man hann före och han fick vänta på sin tur. Så andra dansen gjorde han ett nytt försök och sen släppte han liksom inte taget…
– Jag hade hoppats få dansa med olika kavaljerer den där dagen, precis som vi brukade, väninnorna och jag. Men Dag ville inte släppa taget om Berith. Det var en varm dag och i dansens virvlar bytte de några ord om värmen. 
– Dag sa att han var van vid värme. Så jag tänkte att han nog var bagare. Till mötet mellan de två unga som dansat så länge dagen före kom Dag klädd i uniform. Berith tittade bort. Hon väntade ju på en civilklädd man, förmodligen bagare.
– När han gav sig tillkänna så reagerade jag lite grand på att han var militär. Vi flickor var lite försiktiga att visa oss med militärer. I en stad med två regementen, I 16 och F 14, kunde en flicka på den här tiden få dåligt rykte om man visade sig tillsammans med militärer.
– Men han blev den första och enda pojkvän jag kom att presentera hemma. Mamma blev verkligen förtjust i honom, trots att han var militär. Då ska man veta att vi var hårt hållna hemma, mina syskon och jag.

Vi var lyckliga med varandra från första dagen, säger Berith. Men olyckan som tog fyra av hans vänners liv nämnde han aldrig med ett ord. Det var ett sår som aldrig läkte. Vi var lyckliga med varandra från första dagen, säger Berith. Men olyckan som tog fyra av hans vänners liv nämnde han aldrig med ett ord. Det var ett sår som aldrig läkte.


– Och vi förlovade oss redan på nyårsaftonen! Jag hade följt med honom till Malmö, hans hemstad. Vi köpte ringar och sedan utbröt full snöstorm. På kvällen tog vi oss till Amiralen i Malmö Folkets Park, där det var dans och festligheter. Och så dansade vi igen!
Bröllopet stod tre år senare, Berith och Dag var nu 23 respektive 25 år gamla. Men först skulle det ”lysa” för paret, som alltid före en vigsel vid den här tiden. Första, andra och tredje lysningssöndagen. Den första firades av tradition hos blivande brudens föräldrar, den andra hos brudgummens och den tredje i kyrkan. Hade ingen lagt något hinder för äktenskapet under dessa tre veckor var allt klart för vigsel.
Problem uppstod dock när första lysningen skulle firas i Berits föräldrahem i Halmstad. Den blivande brudgummen hade beordrats att delta i en manöver tillsammans med andra förband som övat tillsammans under veckan. Dag accepterade detta och Berith och familjerna skulle ta emot gästerna tillsammans hemma utan blivande brudgum.
– Vi hade annonserat i tidningen att lysningskaffet var klockan 12 till 16 och mamma och jag hade dukat inför detta. Plötsligt ser jag Dag komma gående mot ytterdörren klockan åtta.
Han kom in, tog av sig ytterkläderna och såg ledsen ut.
– Nu förlorade jag de 150 kronor som vi så väl behövt!
Hans befälhavare hade stoppat honom från att flyga eftersom Dag var alltför förkyld den där morgonen. Man skulle vara helt frisk för att få delta vid flygningen av jetplanen. Så det var bara att lomma hem igen för den unge piloten. Men Berith skulle nu få vara med sin blivande make under lysningskaffet.
Berith och Dag och hennes mamma skulle dricka 11-kaffe när Dag plötsligt såg flera höga befäl komma mot huset.
– Jag stod vid spisen och hällde upp kaffet när jag såg Dag resa på sig och rusa ut. 
– De hade först besökt en granne till oss, en ung kvinna som väntade barn med en pilot, en vän till Dag.
Alla fyra dog.
En bonde hade hört smällar och sett rök över området. De fyra flygarna hade kört rakt in i det 188 meter höga berget vid Kullen i en dimbank. Katastrofen var ett faktum. Alla fyra piloterna hade omkommit omedelbart.
– Dag kom in kritvit i ansiktet. De fyra var hans nära vänner. Och han själv skulle varit en av piloterna. Nu hade någon annan tagit hans plats…
Dag hade haft änglavakt den där dagen det lyste för paret första gången. Och han kom att kalla Berith för sin änglavakt hela livet. Tiden efter olyckan läste Dag till ingenjör på Hermods och blev planeringsingenjör så småningom. En anställning som provflygare i Linköping förde familjen till sin nya boplats och där föddes också parets tre barn.
Bröllop blev det på pingstafton, våren var sen och dagen kylig.
– Men vid festen efter bröllopet var det som ett under hände i naturen. Det blev plötsligt nära 25 grader varmt och blommorna slog ut, berättar Berith med glittrande ögon.
– När vi kom ut från fotografen satt det små barn på trappan och tittade upp mot oss och sa ”Titta Törnrosa med sin prins!”
Och visst var de ett vackert brudpar, Berith och Dag. Hon i lång klänning med en slöja som hon bevarat i alla år. Numera är den omsydd till dopklänning och har både de tre barnens namn broderade liksom de fyra barnbarnens och nu står kanske första barnbarnsbarnets namn på tur… Allt skapat av Beriths hand.
– Vi fick ett långt och underbart liv tillsammans. Bilden på mig i klänningen bar Dag med sig i fickan i alla år. ”Min skyddsängel” sa han. Om olyckan som tog kamraternas liv yttrade han dock aldrig ett ord. Det var ett för svårt minne.
– Hade vi någon gång delade meningar löste Dag upp stämningen med att sätta sig vid orgeln i vardagsrummet och spela ”Den flickan ska bära mitt efternamn”. De sista åren blev Dag sjuk i Parkinson och Berith vårdade honom hemma.
– Jag vek inte från hans sida en sekund!

Rekryteringsinsats på MHS-H

Idag den 5 februari så hade jag fått möjlighet att närvara på MHS-H personalorientering. 
Syftet var detsamma som på FMTS - rekrytera nya medlemmar till Kamratföreningen.
Jag fick inleda personalorienteringen med mitt lilla föredrag om Kamratföreningen och varför man skall vara medlem.

Efter min presentation så gick C MHS-H igenom en del aktuella frågor rörande Försvarsmakten. Personalorienteringen slutade med att vi fick lyssna till mj Jacob Flodens beskrivning från sin tid som stabsofficer i internationell tjänst. 
/Ordf.

 

Höstens film-afton genom-förd
Kamratförening bjöd in till höstens filmafton. 10 stycken av våra medlemmar hörsammade kallelsen och samlades i klubbrummetden 26 oktober för att se på  filmen "Landa där ni kan" som beskriver vad som hände när 8 st B18 var tvungna att nödlanda i Härnösandsområdet då de mötte dåligt snöoväderpå vägen till vinterövning på Kalixfors söder om Kiruna. 7 av B18 planen lyckades landa även om de flesta blev demolerade vid landningen på sjöar, hav och i övrig terräng. Ett av B18 hördes aldrig av och har än idag inte hittats. 
Filmen "Vinterövning Orsa" avslutade filmafton. Filmen beskrev när F14 med flygdivision upprättade en flygbas på Orsasjön 1949. Filmen visar verkligen att även Flygvapnet tidigt var fältmässiga och har så över tiden förblivit med nyttjande av vägbaser ute i vårt avlånga land. Från en snötäckt sjö plogades det fram två korsande banor. Underhåll och övningar som bombfällning skedde sen från denna tillfälliga upprättade bas på sjöisen utanför Orsa. 
Kvällen avslutades med trevliga diskussioner och gemenskap under intagande av en landgång. Jag passade också på att fråga de närvarande vilka aktiviteter som man vill ha i framtiden. En hel del goda förslag dök upp som styrelsen får bearbeta.
Jag vill rikta ett tack till Jan Hjelm för att ha grävt fram filmerna och till Bengt Åke Andersson för att ordna den efterföljande måltiden. 
Vi ses den 23 november kl 1800 i klubbrummet då Carl Olof Edman skall berätta om "Med J29 i Kongo".
/Ordf.

Kamratföreningen öppen för samarbete med Mickedala mässförening och mässällskap.

Kamratföreningens medlemmar har fått en inbjudan av Mickedala mässförenings ordförande Jörgen Sävmark om att delta i deras arrangemang.

Mässällskapet tillsammans med förbanden avser att återta förlorad mark inom mässverksamheten.

Just nu pågår en ombyggnad av övervåningen på Konvaljmässen till att bli en PUB som Mickedala mässällskap kommer att driva.
Kamratföreningesn medlemmar är välkomna att söka medlemsskap i mässällskapet(kostar 200:-/år) men är även välkomna även om man inte är medlem på deras olika arrangemang.

I närtid, onsdag den 11 oktober från kl 1700, ordnas det en pubkväll med musikqiuz.
Mässällskapet ordnar även en traditionell gåsmiddag den 18 november.
Lillejul enligt gammal tradition ordnas den 19 december.
Kamratföreningens medlemmar kan även följa med på den årliga bussresa till Bordershop som mässällskapet arrangerar.

Tag del av mässsällskapets arrangemang på deras Facebooksida - sök på Mickedala mässällskap så kommer ni till Facebooksidan.
Kamratföreningen kommer även att lägga ut mässällskapets arrangemang här på vår hemsida.
Då byggnaden ligger på skyddsområde gäller att man anmäler sig och söker om inpassering. Se sällskapets Facebooksida 
/Ordf.

Minnesceremoni på Kullaberg med anledning av flygolyckan 1956

Den 4 mars 1956 flög fyra Vampireplan från Halmstad i dimma rakt in i Kullaberg. Alla piloterna omkom, däribland divisionschefen Sigurd Ahlqvist.

Idag 61 år senare samlades anhöriga, flygkamrater och andra inblandade i räddningsarbetet vid flygkraschen en liten bit från själva nedslagsplasen för att högtidhålla minnet av dessa fyra piloter Kn Nils Ahlqvist, Fänrik Ulf Armtoft, Fältf 2 gr Tage Gusatfsson och Fältf 2 gr Karl-Axel Persson.

Ett 40-tal anhöriga hade mött upp. Bland deltagarna syntes general Bert Stenfelt som mött upp till minnesstunden. Även lokalpressen från nst/hd fanns på plats. Ceremonin inleddes med att Per Sjögren från Kullabergshembyggdsförening hälsade alla välkomna. Därefter spelade våra två musiker två psalmer. Ordförande i Flottiljområdets kamrat och veteran förening höll sen ett kort minnestal över händelsen. Efter en tyst minut och ett tapto så avslutades själva ceremonin med att 2 JAS flygplan från F17 gjorde en överflygning och hedrade sina förolyckade flygkamrater. Denna avslutning var mycket uppskattad av de närvarande anhöriga. Ordföranden riktade ett varmt tack till C F 17 för hans välvilja att stödja denna minnesstund med en överflygning.
För de som orkade och ville vidtog sen en promenad till själva nedslagsplatsen. Övriga tog sig till Kullens fyr där hembygdsföreningen bjöd på kaffe och en titt inne i fyren där det hängde ett antal tavlor som påminnde om flygolyckan.
/Ordf.

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56