Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

2018 > 02

Den 8 mars så genomför vi årsmöte i Kamratföreningen. Platsen är by 11 på FMTS och börjar kl 1630.

Först får vi lyssna på Överste Klintäng som håller ett föredrag om det nya Totalförsvaret kl 1630-1715.
Därefter vidtar årsmöte mellan kl 1715-1800.
Klockan 1815 så har vi förflyttas oss till Konvaljmässen där vi intar en "krigarmiddag". Vi beräknas sluta ca kl 2030.

Glöm inte att anmmäla er till årsmötet. Under menyn Organisation/Kontakt kan ni anmäla er. Fyll i namn, personnummer (för inpasseringen) samt om ni avser delta i middagen efter årsmötet.
Sista anmälningsdag är den 23 februari.

Läs hela inlägget »

Nu finns det en ny länk på menyn Länkar. För den som är intresserad av svenska militära minnesmärken föreslår jag att man besöker deras hemsida som ni hittar under Menyn Länkar/SMM

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter presentationen av vapensköldar med FMTS vapensköld.
FMTS etablerades först 2005 i samband med försvarsbeslutet 2004. FMHS, FörsvarsMaktens Halmstad Skolor, med alla dess enheter uppgick då i det nyetablerade förbandet FörsvarsMaktens Tekniska Skolor (FMTS).
FMTS firade 10 års jubileum 2015.

Svenska: Försvarsmaktens Tekniska Skolas (FMTS) vapen sedan 2007.
Blasonering:I fält av purpur ett stolpvis ställt svärd lagt över ett kugghjul, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av en öppen lagerkrans av guld.
English: Coat of arms of the Försvarsmaktens Tekniska Skola (Armed Forces Technical School), part of the Swedish Armed Forces.

Läs hela inlägget »Vi kommer att undan för undan presentera olika saker rörande de förband som i dag är aktiva på flottiljområdet. Förbandssköldar är något som varje förband har men ofta känner man inte till uppbyggnaden av skölden. Här kommer en beskrivning på MHS-H vapensköld:

Svenska: Militärhögskolan Halmstads (MHS H) vapen.
Blasonering: I rött fält en öppen lagerkrans av guld överlagd med en stolpvis ställt värja av silver. Krona:Kunglig
English: Coat of arms of Militärhögskolan Halmstad (Military Academy Halmstad), part of the Swedish Armed Forces.
 

Läs hela inlägget »

Protokollet från styrelsemötet 2018-02-05 finns nu att läsa under menyn Organisation/Styrelse/Styrelseprotokoll 2018-02-05

Läs hela inlägget »

Nu kan den som är intresserad av förbandsmarscher avnjuta FMTS, FOHS samt F14 marscher. Gå in under menyn Traditionsrum och klicka på undermenyn för respektive förband

 

Läs hela inlägget »

2018-10-19 Nu är det dags att börja renovera A32 Lansen
Nu när flygplanet är på plats för renoveringen är det dags att börja planeringen för själva renoveringen.
Ni som är intresserade att delta på något sätt i iordningstsällandet av vår A32 Lansen kommer till civila flygstationen på tisdag den 23 oktober kl 1000. Detta blir vår första träff med alla som vill ställa upp att jobba på något sätt. Man behöver inte vara flygtekniker för att bidra. Det finns många saker som skall ordnas och under sakkunnig ledning så kommer det mesta att lösa sig.
Ställ upp för kamratföreningen och projekt A32 Lansen

 

2018-10-18 Dags för flytt av A32 Lansen till hangaren för renovering

Nu har Lansen flyttas från sin tillfälliga plats på parkeringen vid matsalen. Med hjälp av FMTS personal och fordon från Marksystem och servicegruppen  så flyttades 32:an till den civila hangaren på andra sidan flygfältet. Hallandsposten var återigen med och i dagens Hallandspost kan man läsa ett reportage från flytten (se bild). På Hallandspostens webbsidor finns ytterligare bilder från arbetet med flytten: http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansen-taxar-ut-från-f-14-nu-väntar-ansiktslyft-i-kommunens-hangar-1.10048086
Här kommer några fler bilder från flytten.
 

2018-10-03 A32 isärtagen för flytt

Efter att A32 lansen lyfts av från pinne och ställts på domkrafter så har nu arbetet fortsatt med isärtagning genom att sära bakkroppen fråm resten av flygplanet. Detta görs för att dels kunna arbeta lättare med renoveringen men just nu i första hand för att underlätta transporten till den civila flyghangaren på andra sidan flygfältet.

2018-09-27 Lansen landar efter 24 år

Så löd rubriken på artikeln i Hallandsposten idag om vårt projekt med att renovera lansen som funnits på "pinne" utanför matsalen på FMTS i Halmstad. Igår så fanns kranbil på plats för att göra jobbet och idag så hittadar man dels artikeln i papperstidningen men klicka på länken så kommer man till HP digitalt där det också ligger en artikel
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansen-landar-efter-24-år-1.9528789

2018-09-26 - A32 projektet fortsätter i rask takt 
dag var det dags för det storat lyftet. Lansen på pinne skulle ner från  "pinnen" för vidare transport till lokalen för reparation på andra sidan flygfältet dvs "Skywayshangaren", som Halmstad kommun upplåtit åt oss att vara i under reperationstiden (ca 1 år).

FMTS hade ingen kran stor nog att lyfta av Lansen från "Pinnen". Projektgruppen tog kontakt med  med chefen för EliaExpress Håkan Nilsson som ordnande så vi  får låna en kranbil vid 2 tillfällen (FMTS+Flygstaden) utan kostnad. Projketgruppen är mycket tacksam för den sponsringen då föreningen gör det mesta med ideella krafter.

Kl 1000 idag den 26 september så kom då kranbilen från Jinert i Varberg för att genomföra lyftet. På ett mycket professionellt sätt så lyfte personalen på Jinerts med hjälp av vår egen personal i form av Kenneth Narstam och Lennart Jonsson av Lansen och i ett första steg placerade den på domkrafter på parkeringen vid sidan om "pinnen". Avsikten är sen att dela på A32 i mindre delar innan transporten sker till "Skywayshangaren" på den civila sidan av flygfältet.

Själva lyftet beskådades av en liten samling personer främst från kamratföreningen men även från FMTS.

Lennart Jonsson pensionerad flygtekniker som finns med på bilderna nedan var också med att göra i ordning Lansen 1994 samt var med vid själva uppsättningen då. Nu är han med och hjälper till vid dagens renoveringen av A32.

Här följer ett antal bilder samt videos från själva lyftet.

 

A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

MHS-H SOU elever under ordergivningsträning MHS-H SOU elever under ordergivningsträning

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem
Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem

För den som vill sponsra A32 Lansenprojektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

E-post till kamratföreningen använd följande E-postadress:
 info@fkvf.se 
Hemsidan hittar ni på domänen
www.fkvf.se 
För betalning använd postgiro: Pg 289950-8
eller Swish konto 123 07 24 344

Plusgiro 89 77 38-1 för stöd till renovering av A 32 Lansen

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Styrelsen har nu gjort en medlemsinventering efter det att tidslinjen för att betala in 2018 års medlemsavgift har passerats den 1 september.

116 medlemmar har betalt in sin medlems-avgift för 2018. 

Vi skrev i Kamratbladet nr 1 - 2018 följande "Från och med verksamhetsåret 2018 skall alla, även de som har haft ett ständigt medlemskap i före­ningen, betala medlemsavgiften som är 150 kr/år. Detta beslut tog styrelsen på ett styrelsemöte 2017­- 11- ­06. Under början av 2018 fick alla medlemmar information från styrelsen att medlems­avgiften skulle inbetalas före den 31 mars. Vi kan konstatera att många inte betalat sin medlems­ avgift trots denna påminnelse.
Föreningen vill ge de som inte betalat medlemsavgiften för innevarande år en ny möjlighet att göra detta före den 1 september. Medlemsavgiften kan antingen betalas på vårt plusgirokonto: 289950­-8 eller Swish­konto
123 072 43 44. De som inte betalat medlemsavgiften kommer att strykas i vårt medlemsregister"

Detta innebär att vi kommer att stryka alla medlemmar ur medlemssregistret som ej betalt sin medlemsavgift senast den 1/9 2018.
Det finns bara en typ av medlemskap och det är årligen betalande av medlemsavgiften samt några få hedersledamöter (som är avgiftsbefriade).

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

Översiktsbild över Flottiljområdet med närområde 1960
Hittade en sajt på nätet kartbild.com där man kunde zooma in olika delar av landet vid olika tidsepoker. Så här såg det ut på gamla F14 1960 från luften

Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder.

Här kommer först några bilder som beskriver vad olika byggnader användes till.

Klicka på bilden så blir den större


 

"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske

Kamratföreningen fixar en Reunion för FOHS personal 2018-09-12

Den 12 september var det dags för personal som tjänstegjorde under Öv. Bo Lennhammar vid FOHS att träffas på Konvaljmässen. Alla som tjänstgjorde under Öv Lennhammar hade inte möjlighet att delta men det blev 14 stycken som hörsammade inbjudan.

Kamratföreningen stod som arrangör för träffen enligt den överenskommelse som vi har med FMTS där vi skall verka för att skapa god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet mellan personal som tjänstgjort och tjänstgör idag i Försvarsmakten.

Kamratföreningen täcker upp alla enheter som funnits på flottiljområdet: F14, Flygvapnets Halmstadsskolor (FVHS), Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Flygvapnets Officershögskola (FOHS) ,samt dagens Militärhögskola Halmstad (MHS-H)  och Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). 

God mat och trevligt sällskap gjorde kvällen lyckad. Det berättades många gamla minnen från tiden 1989-1991 då Öv. Lennhammar var chef för FOHS. 

Chefsbyte på FMTS 2018-08-30

FMTS fick idag sin första kvinnliga chef, öv Annlie Vesterholm.

FMTS avtackade
öv Stig Olof Krohne och önskade honom lycka till på nytt jobb i Högkvarteret. 

Dagens över-lämningsceremoni inleddes med en traditionell träd-plantering i överste lunden på FMTS. 

Efter lunch på Konvaljmässen för inbjudan gäster där möjlighet gavs att överlämna gåvor genomfördes den stora ceremonin på fotbollsplanen

Avgående chef, nytillträdd chef samt FM Logistikchef höll tal.
FMTS fana överlämnades till ny chef. Efter ceremonin bjöds deltagarna på kaffe och tårta i matsalen

Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet
Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet

2018-09-11 samlades 22 föreningar från region väst av SMKR på Nya Varvet i Göetborg .
Anders Emanuelsson ordförande i SMKR inledde mötet med att berätta om den centrala verksamheten som bedrivs. Anders underströk hur viktigt det är att föreningsdemokratin fungerar både internt samt mot stödjande värdförband. På dagordningen stod 2 viktiga frågor:
- Har alla föreningar en lokal överenskommelse med sitt värdförband
- Hur skall vi rekrytera nya medlemmar

 

Från vår förenings sida deltog Hans Hansson och Thomas Ericsson. Efter de inledande presentationerna ägnades resten av dagen åt grupp-arbeten samt redo-visningar av de 2 huvudområdena; Överenskommelser och rekryteringsåtgärder.
 

Grupparbetena avbröts vid 12- snåret av att deltagarna  intog en god lunch i en intillliggande byggnad som en gång i tiden var soldathem.
Att träffa andra kamratföreningar är nyttigt då man får många ideér med sig hem om hur verksamheten bedrivs i olika kamratföreningar.

Vi tog med oss ett antal ideér om hur rekryteringen kan utvecklas. Dessa kommer att diskuteras på styrelsens utvecklingsmöte för kamratföreningen den 19 september.

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56