Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.

Ordförande har ordet nr 3 -2019 hittar ni här:

https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=107#/

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

2018 > 05

Du hittar nu protokollet från styrelsemötet 2018-05-16 under Menyn Organisation/Styrelsen/Styrelseprotokoll 2018-05-16

Läs hela inlägget »

För att underlätta betalning av medlemsavgift m fl avgifter i samband med våra arrangemang har kamratföreningen nu skaffat sig ett Swisk konto. Nu kan ni kan sätta in era betalningar på Swish konto 123 07 24 344

Läs hela inlägget »

Den 29 maj uppmärksammas Veterandagen såväl centralt i Stockholm som lokalt i Halmstad.
 
Den centrala ceremonin på Veterandagen sker vid det nationella veteranmonumentet Restare på Djurgården i Stockholm. Ceremonin startar kl 1400 och det finns möjlighet att under hela dagen besöka utställningar och diverse uppvisningar i anslutning till platsen för ceremonin. Mer om program etc. finner du på FM hemsida (www.forsvarsmakten.se).
 
Den lokala ceremonin på Veterandagen sker vid minnesstenen i Norrekatts park i Halmstad med start kl 18.00. I år blir det ingen organiserad samling på Soldathemmet efter ceremonin. Du har däremot möjlighet att besöka Soldathemmet under dagen (kl 09.00-15.00) för en gratis fika.
 
Du som Veteran är varmt välkommen att delta och hylla alla Sveriges veteraner vid uppmärksammandet av Veterandagen den 29 maj!
 
 

Läs hela inlägget »

Vi gör ett studiebesök den 23 maj på delar av FMTS  arbetsplatser för att få en uppdatering av verksamheten som pågår på dagens FMTS. Under förmiddagen besöker vi Marksystemavdelningen,Luftsystemavdelningen och Ledningssystemavdelningen.

Efter avbrott för lunch så samlas vi i klubbrummet och där så ger Stefan Nordgren en beskrivning av vad som annars är på gång på förbandet FMTS. Exakt starttid är inte klart men kommer att läggas ut på hemsidan.

Nu har jag äntligen fått ta i schemat! 
 
Viktigt är att ni grupperar er i egna bilar inför inpasseringen så att INTE alla tar egen bil in på flottiljområdet. Försök ha det klart innan 07.45 på onsdag! Minst tre, helst fyra i varje bil.

Schemat ser ut så här:

07:45             Samling FMTS vakt för uthämtning av besöksbrickor (Malin Jönsson möter er i vakten)
08.00-09.00 Marksystemavdelningen. Martin Bodahl tar emot i entrén By 93.
09.00-09.30 FIKA
09.40-10.30  Luftsystemavdelningen. Joakim Philipsson tar emot i entrén H82.
10.40-11.30 Ledningssystemavdelningen. Dan Larsson tar emot i entrén By 172.
11.30-12.30 Lunch matsal Laxen (egen betalning)
12.30-13.00 Briefing FMTS verksamhet, fljfv Stefan Nordgren. Plats; Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförenings klubblokal.
13.00             Besöket avslutas


Anmälan med namn, personnummer enligt ordinarie rutin mailas in på info@fkvf.se
senast den 20 maj

Läs hela inlägget »
Foto Hans Hansson Konvaljmässen
Foto Hans Hansson Konvaljmässen

Efterhand som nya artiklar kommer så flyttas och arkiveras bilder och text till menyn OM OSS/ Arkiv A32 projektet
 

För den som vill sponsra A32 Lansenprojektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

2019-11-19 Hallandsposten besöker projektet
Arbetet med vår A32 Lansen går raskt framåt nu när vi är inne i slutskedet av alla åtgärder som måste göras innan vi lyfter tillbaka det på pelaren vid infarten till den civila sidan av flygplatsen.
Idag fick projektet besök av Hallandsposten som tog tempen på arbetet med Lansen. Någon form av artikel kommer i närtid.

I hangaren så går huvuddelen av arbetet åt till att tvätta Lansen så att den blir klar för målning som startar i nästa vecka.

Hans Andersson i fasen där vattentvättning sker. Efter det så kommer fpl att tvättas av med målartvätt innan målning
Hans Andersson i fasen där vattentvättning sker. Efter det så kommer fpl att tvättas av med målartvätt innan målning
Så här såg bakkroppen ut som byttes ut. Aluminiumet var som papper Så här såg bakkroppen ut som byttes ut. Aluminiumet var som papper

Deet pågår lite små plåt och målningsarbeten samt lite slipningar för att ta bort ojämnheter så att färgen fäster ordenligt när det är dags för målning.

Samtidigt pågår förberedelserna inför invigningen. Där är det en del pyssel för att få ihop allt i rätt tid och på rätt plats innan invigningen sker. PÅ vägen ut från hangaren så besökte vi även pelaren där elen håller på att dras fram så att vi kan få belysning på Lansen samt att positionsljus och avfukningsaggregat får ström.

Här några bilder från dagens verksamhet.

 

2019-11-12 Projektmöte Team A32 Lansen

På dagens projektmöte gick projektgruppen igenom de kvarvarande åtgärder som fanns att göra på Lansen innan målningen sker i vecka 48.

Övrig tid användes till att gå igenom planen för lyftet av A32 Lansen  till pelaren den 7/12 samt till hur själva invigningsceremonin skall gå till.

Det blir en intensiv tid fram, till att invigningen sker, för projektgruppen för att få alla bitar på plats. Avtackning av alla samarbetspartner ingår i den planeringen.

Slutligen återstår en del efterarbete som sker efter helgerna. Då skall överbliven plåt flyttas till Stena Metall samt hangaren städas. Slutlig dokumentation av projektet är också en åtgärd som sker efter helgerna.

 

"Taklagsfest i FV regi" då bak- och framkropp sitter ihop igen. Här ser ni våra duktiga tekniker som gjort jobbet "Taklagsfest i FV regi" då bak- och framkropp sitter ihop igen. Här ser ni våra duktiga tekniker som gjort jobbet

2019-11-06 "Taklagsfest" vår A32 sitter ihop

Idag gjordes ett avbrott i arbete vid lunch för att med smörgåstårta och dryck (alkoholfri) fira att vi kommit så långt i projektet att fram- och bakkropp sitter ihop igen.

Huven är åter på plats tillsammans med vår kvinnliga besättning i cockpit, färdiga att ta sig an ca 15-30 år i flygplanet, innan en eventuell ny landning sker. Försedda med Team Lansen T-shirt kommer de att klar sig långt i sin framtida "flygande karriär".

Der enda flygplan på pelare med besättning. Vår A32 har sedan 1994 haft en kvinnlig besättning. Man kan säga att vi var föregångsmän i detta sammanhang
Der enda flygplan på pelare med besättning. Vår A32 har sedan 1994 haft en kvinnlig besättning. Man kan säga att vi var föregångsmän i detta sammanhang

Ännu återstår det saker att göra på flygplanet men sakta men säkert så närmar sig arbetet sitt slut så målning av flygplanet kan ske.

Nedan följer en kavalkad av bilder från dagens arbete. Man kan bland annat se hur vår kvinnliga besättning förbereds för återinsättning samt "hjälps på plats"
 

Parrallelt med besättningsarbetet fortsätter putsningen samt finjusteringen av flygplanet.

Det är en del plåtdetaljer som skall justeras och tillverkas för att förhindra att flygplanet för objudna gäster. Med andra ord så håller man på att täta alla håll så inga fåglar eller annat kan ta sig in via olika kanaler i flygplanet. Nya akan luckor och landställsluckor kan ses på bilden nedan i avvaktan på montering.

2019-11-06 Ursprungsbild på det som skulle bli A32 på pelare

Här nedan ser ni delar av den A32 som anlände tilll Flygvapnets Halmstadskolor i början på 1990-talet. FTS hade fått i uppgift att iordningställa fpl för uppsättande på pelare framför matsalen inför Flygvapnets Halmstadskolors 50- årsjubileum 1994. Därefter följer 2 bilder på den färdig renoverade A32 1994 samt hur den såg ut när vi plockade ned den för förnyad renovering 2018. Nu närmar sig uppsättningen på ny plats av den nyrenoverade A32 Lansen men den bilden kommer så småningom här på hemsidan.
 

Ankomsten av A32 Petter Gul till Halmstad och FTS för renovering inflör uppsättning 1994 då F14 fyllde 50-år
Ankomsten av A32 Petter Gul till Halmstad och FTS för renovering inflör uppsättning 1994 då F14 fyllde 50-år
Det färdigrenoverade flygplanet 1994
Det färdigrenoverade flygplanet 1994
Efter 25 år på pelare utan underhåll var det dags att plocka ned Lansen från pelaren för en renovering
Efter 25 år på pelare utan underhåll var det dags att plocka ned Lansen från pelaren för en renovering
A32 Lansen
A32 Lansen

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Motorbyte på Strv. Foto från FMTS
Motorbyte på Strv. Foto från FMTS

KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

 

Besök på museét
Förbandsmuseét ligger i den undre delen på matsalsbyggnaden inne på Flottiljområdet.
Det är öppet helgfria onsdagar kl 10-15.
För grupper kan annan tid ordnas för besök.

Museét nås på telefon 035-2662037. Telefontid onsdagar kl 10-1530 övrig tid röstbrevlåda.
Ni kan också skicka ett mail till info@fkvf.se  . Uppge önskad besöksdag, namn, personnummer vilket krävs för inpassage då museét ligger inne på militärt skyddsområde.

Anmäl ert besök på tfn eller mail minst 3 dagar innan det planerade besöket.

2019-11-21 Dag för lite nya flygplansbilder från en svunnen tid

Byggandet av korthållsbanan vid Mickedalagrinden Byggandet av korthållsbanan vid Mickedalagrinden

2019-11-06 Avslutande bilder från Olle Jensens föredrag "Mickedala- byn som blev ett flygfält"

Här nedan finns lite bilder på A32 Lansen, det sista flygplanet, som avslutade flygverk-samheten på F14 1961.  Det är bilder både på divisionspersonal samt flygplan.
Första bilden visar en A28 Vampire utanför vakten på F14 under spridningsövning. Vägen från norra banändan mot Nyårsåsen fanns ej vid detta tillfälle.Bild 2 visar fanborg i norra ändan av banan vid invigningen. Sen kommer 6 Lansar på platta 83 (dagens H81 då man ändrat numreringen av hangarerna).Därefeter följer Lansen Gul Ivar (bokstäverna var den tidens beteckning på fpl). Första divisonsbilden är 2.div sen följer 3.div. Nästa divisonsbild är tagen vid dammen vid H 83 och det är 3.div personal. De tre sista bilderna är på Gul Bertil och Ivar samt sista officiella flygningen på F14 26 april 1961.

I början på 2000-talet så överfördes demonteringsverksamheten av fpl som skulle skrotas från F10 till F14. På bilderna ser ni  ett stort antal Ja 37 på linjen i avvaktan på demontering. Ingen rolig syn att se dessa fantastiska flygplan gå till skrot

Dagens H83 där 30 st Ja 37 Viggen står uppställda i väntan på skrotning.
Dagens H83 där 30 st Ja 37 Viggen står uppställda i väntan på skrotning.
Halmstad civila flygstation 1958 Halmstad civila flygstation 1958

2019-11-02 Civila flygplatsen på F14 växer fram.

Förutom flottiljen , om den funnits kvar, så firar den civila flygplatsen 75 år i år 2019. Av bilden till vänster så ser ni hur enkelt det såg ut vid stationsbyggnaden vid starten 1958. Bilderna nedan visar civila flygstationen 1966 samt hur det ser ut idag 2019. För den intresserade så finns det idag en bok utgiven om det civila flyget som också fyller 75 år i år på Halmstad flygplats. Boken går att köpa i bokhandeln. 

 

Invigning Linjeflyg 1966 vid Halmstad civila flygstation
Invigning Linjeflyg 1966 vid Halmstad civila flygstation
Halmstad City Airport som den civila flygstationen benämns idag 2019
Halmstad City Airport som den civila flygstationen benämns idag 2019

2019-10-29 Asfalterad bana 01/19 anläggs

I takt med att flygplantyperna utvecklades ställde det andra krav på banan som man skulle starta på. En hårdgjord bana började anläggas under slutet på 1940-talet i riktningen 010 grader/190 grader. Banan kan ses inritad som ett svart streck på bilden nedan.

Maskinerna för att anlägga den hårdgjorda banan var lite annorlunda än dagens maskiner men trots de lite ålderdomliga maskinerna så blev det ett hårdgjort bansystem.

Här kommer lite bilder på flygplan som användes på F14 under olika tidsepoker. Här syns B 18, B3, J28 B och A 28 B

 

2019-10-25 F14 etableras med flygfält på Mickedala

På bilden till höger så ser ni flottiljområdet med ett svart streck inritat där den belagda banan så småningom anlades. Inledningsvis så flög man från gräsfältet framför hangarerna och gårdarna.

Nedan ser ni den första depåorder som gavs ut. Klicka på pdf.filen

I början så användes en del av gårdarna som stabsbyggnader för F14 då man saknade tillräckligt med nyuppförda byggnader. Här ser man C F14 Christian Nilsson ta emot personalen framför gården Svenstorp som låg i norr där dagens R3 idag huserar.

Så småningom kom man igång med byggandet och på bilderna ser man uppförandet av hangar, matsal och vaktlokal samt en del av de gamla gårdarna Krokagård och Pilagård.

 

2019-11-20 Filmtajm

I dag var det dags för föreningens sista aktivitet för året. Då räknar jag inte in invigningen av vår renoverade A32 Lansen som sker den 14 decmber kl 1230- 1400 vid infarten till den civila flygplatsen. 

Det var dags för lite "filmtajm".

Vilken film som skulle väljas var lätt i år med tanke på vårt A32 projekt som gå mot sitt slut.

Vi 25 medlemmar som hörsammat kallelsen att ta del av lite historia kring flygsystemet Lansen fick en trevlig kväll på Soldathemmet. Efter lite kaffe och tilltugg så startade filmaftonen. Vi fick under ca 1,45 tim ta del av tillkomsten av Lansen samt hur utvecklingen fortskred av detta flygsystem.. Det var 25 nöjda medlemmar som vände hemåt efter denna nostalgitripp.

2019-10-24
FN- dagen högtidhålls i Halmstad


Jag deltog för kamratföreningens räkning med vår fana då FN- dagen skulle högtidhållas vid en ceremoni i Halmstad.

Nedan hittar ni Charlotte Petterssons MHS-H text och foto från ceremonin. 

"Ikväll har Halmstads garnison, tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer, uppmärksammat FN-dagen på ett värdigt och stämningsfullt sätt.

Fanmarsch genom Halmstads centrum, viktiga tal och kransnedläggning för att påminna om och sprida kunskap om allt värdefullt arbete som utförs inom FN:s ram runtom i världen för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Men framförallt för att hedra de som tyvärr inte kommit hem med livet i behåll från FN-uppdrag. 

Ett hjärtligt tack till kvällens talare-Lars Lindén, Militärhögskolan Halmstad, Mats Palmgren, chef för polisområde Halland och Andreas Bergman, kommunfullmäktiges ordförande i Halmstad och alla andra som deltagit i planering och genomförande av dagens ceremoni. Sist, men inte minst, ett stort och varmt tack till alla som deltog för att manifestera att FN och globalt samarbete är viktigare än någonsin!" 
 

2019-10-19 Flottans Män i Halmstad 80-års jubileum

Jag hade förmånen att få representera kamratföreningen på Flottans Mäns 80-års jubileum. Själva tillställningen tog plats i Siriusordens lokaler i Halmstad. Chefen Marinen, som var i Halmstad för specialistofficerarnas kadettbal, passade på att titta förbi och hedra "80-åringen" med sin närvaro en kort stund innan kadettbalen med festligheterna på Heagård skulle starta. Det var mycket uppskatta av alla som samlats för att fira  Flottans Mäns 80-års jubileum i Halmstad.

Efter en lite välkomstdrink intogs en god 3-rätters middag med tal och sång.

Själv passade jag på att överräcka en lite gåva till Flottans Män Halmstad i samband med slutet på middagen.

Efter middagen fortsatte samvaron med kaffe och lite gott att dricka till.

Här är några bilder från själva tillställningen

 

2019-10-16 Föredrag "Mickedala byn som blev ett flygfält"

Olle Jensen välkänd profil i SFF Hallandsavdelning var den person som berättade om utvecklingen från tidigit 1900-tal fram till dagens situation runt flygfältet.

 

Ett 20-tal medlemmar hade mött upp till kvällens möte som hölls på Soldat-hemmet vid Lv 6. Alla deltagarna fick sig en historielektion till livs om utvecklingen runt tillkomsten av F14 och flygfältet. Att det funnits 3 flygfält i Halmstad under 1900-talet var en annan uppgift som Olle berättade om. Bilder från det civila fältet som låg där Kattegattsgymnasiet är idag gav en bredare bild om flygutvecklingen i Halmstad och det intresse som flyg väckte hos allmänheten i mitten på 1900-talet. Flytten till dagens flygfält, gamla F14 beskrevs ingående och Olle nämnde också flygfältet som fanns på gipen, övningsområdet (fältet vid skjutbanorna) för Lv 6 idag,där det flögs runt 1912-1913 vilket drog stora skaror intresserade att titta på "flyguppstigningen" som man sa på den tiden.

Olle beskrev på ett inlevelsefullt sätt utvecklingen från Mickedala by fram till dagens flygfält. Vi fick oss till del vad som hände med alla gårdar m fl byggnader som fanns där flygfältet finns idag. 

Jag kommer med Olles tillstånd lite senare att lägga ut de bilder, i olika omgångar, här på hemsidan, för att sprida lite mer kunskap om flygets uppbyggnad i Halmstad.

 
 • Evert Grahn • 18 november 2019 22:26:34
  Ett arrangemang och engagemang av absolut högsta kvalitet. Stoft grattis
 • Tore o Andreas Andersson • 1 september 2019 18:42:01
  Ett stort tack till Flottiljområdets kamrat och veteranförening

  för den lyckade bussresan till F17`s flygdag i Kallinge 25 Augusti. Som alltid när Flygvapnet arrangerar flygdagar fick vi ta del av magnifika
  flyguppvisningar i luften samt en imponerande utställning av flygplan och materiel på marken.
 • Tore, Roligt att du uppskattade föreningsresan till FV flygdag på
  F 17 i Kallinge. Det var ett naturligt val i år att ställa kosan dit med bussen på vår föreningsresa. FV brukar leverea en bra show både på marken och i luften.

  2 september 2019 14:00:10

 • Tommy Söderberg • 28 augusti 2019 23:54:43
  Tack för ett givande besök i renoveringshangaren från oss äldre FSS:are som hade vår årliga reunion idag
 • Alltid roligt med besök i vår verksamhet. Kul att ni tog er tid och besökte A32 renoveringen/Hans Ordf.

  1 september 2019 10:41:29

 • Ingvar Ingemansson • 10 januari 2019 17:27:46
  Jag uppskattar verkligen allt ni skriver och bilderna!
 • tack för de värmande orden. Det gör det lättare att fortsätta att förse hemsidan med intressanta artiklar.

  20 januari 2019 12:00:55

 • Anki Lindau • 10 januari 2019 16:52:14
  Mycket bra hemsida! Roligt med alla bilder och trevliga reportage, bra jobbat!
 • Tack Anki. Kul du uppskattar bilderna och reportagen
  /Hans

  20 januari 2019 12:01:42

 • Anders Stach • 10 januari 2019 16:41:53
  Bästa Kamratförening, god fortsättning!
  F o m nu är jag medlem, bet via swish.
  M v h // Anders Stach, C MHS H
 • Vi i kamratförening uppskattar att du vill bli medlem. Det betyder mycket att du stöttar vår verksamhet/Hans Ordf.

  20 januari 2019 12:03:16

 • Jan Sundberg • 21 november 2018 14:22:27
  Hej från en som var fältflygare på F 14. Kom till F14 efter inflygning på 32:an på F17 1958. Var väl den förste som flyttade när vi fick höra att F14 skulle upphöra som flygflottilj. Då tillbaka till F17.
 • Hej Jan,
  Kul att du hittat vår hemsida. Du har säkert läst om vårt projekt att renovera en A32 som funnits på pelare framför matsalen inne på dagens FMTS (gamla F14). Det arbetet kan du följa på vår hemsida där vi succesivt kommer att lägga upp vad som händer.
  Det kommer även att komma en del gamla foton efterhand. Då vi saknar namn m m så är vi tacksamma för eventuella kommentarer om du känner igen någon pilot eller annat som vi kommer att visa här på hemsidan. Är du inte medlem så är du välkommen att blil medlem för ynka 150 kr/år. Bara gå in i menyn Bli Medlem och fylla i dina uppgifter./Hans Ordf.

  22 november 2018 09:52:30

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56