Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.

Ordförande har ordet nr 2 -2019 hittar ni här:

https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=151#/

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

2019

Nu när A 32 Lansen är borta och pelaren också flyttas så gällde det att hitta en ny plats för minnesstenen för de omkomna flygarna. Efter en del överläggningar så fastställdes att stenen skall flyttas till en plats framför kanslihuset. Just nu pågår iordningställandet av den platsen. På bilden ser man hur platsen kommer att se ut. Blommorna som skalll omge stenen är ännu inte på plats.
 

Läs hela inlägget »

Årets första nummer av KamratBladet är på gång. Tidningen etiketterades och postades idag. Den bör komma i era brevlådor inom några dagar. Detta nummer är ett utökat nummer då det är jubileumsår i år. Vi firar 75 år av militär verksamhet på Mickedalasidan av Galgberget. Samtidigt så firar militärhögskolan Halmstad 20 års jubileum vilket återges i ett antal artiklar i tidningen.

För er som inte orkar vänta på pappersutgåvan så hittar ni tidningen digitalt på följandeplats 
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=55#/

Läs hela inlägget »

Kamratföreningen hade förmånen att delta på årets vårmiddag. Ett av inslagen kan vi inte undanhålla från våra medlemmar och det var en fin flyguppvisning i skymningen.

 

Läs hela inlägget »

F15 flygmuseum firar 20 års-jubileum den 9 juni 2019.
Mer om jubileumsdagen, program mm. att läsa på 
Flygmuseets hemsida www.soderhamnflygmuseum.se 
Frågor? Kontakta Jörgen Rystedt tel 070-6339213 eller e-post jorgen.rystedt@gmail.com 
Hjärtligt välkommen till en spännande dag.
 

Läs hela inlägget »

En bränsletank från en Agena-satellit är centralobjektet. Det märkliga med den är att den är det allra första rymdskrotet som landat i Sverige. Detta skedde 1967. Tanken hittades i Fröslidaskogen i närheten av Torup i Halland. Först 2012 lyckades vi (Torkel + Rolf Arvidsson) identifiera föremålet. Dessförinnan hade det blanka klotet legat som trädgårdsprydnad hos den jägmästare som gjorde fyndet!

Läs hela inlägget »

Årets föreningsresa kommer att gå till Flygdagen på Blekinge Flygflottilj F17 den 25/8.
Avresa 0730 från Halmstads Arena, hemkomst ca 1800.

Senaste anmälningsdag 1/8.

Anmälan via mail till info@fkvf.se .

Resan är fri för betalande medlemmar, medföljande kostar 150:- vilken inbetalas på föreningens plusgiro 289950-8 alternativt swisch 123 07 24 344 skriv resa+ert namn
Reseledare från kamratföreningen.
Välkomna

Läs hela inlägget »

I år är F17 ansvariga för genomförandet av Flygvapnets huvudflygdag. Den 25 augusti så öppnar F17 grindarna för att visa upp vad Flygvapnet har att erbjuda idag.
Kamratföreningen kommer att ordna en bussresa till F17 och huvudflygdagen. Detaljer m m om resan kommer senare och kan läsas under menyn aktiviteter.
Anmäl ert deltagande på info@fkvf.se
Sista anmälningsdag är den 1 augusti.

Läs hela inlägget »

Agenda för nästa projketmöte avseende A32 hittar ni om ni klickar på länken;
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=116#/

Läs hela inlägget »

Konstituerandemöte för verksamhetsåret 2019 genomfördes i klubbrummet på FMTS 2019-03-13.
Ni hittar agenda, protokoll och bilaga om ni klickar på följande länk https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=20#/

Läs hela inlägget »

Ordförandekonferensen är nu  genomförd.  29 deltagare från olika kamratföreningar i Flygvapnet var samlade och fick ta del av en diger information från Flygvapnet. Det gavs även många tillfällen att få tips och ideér från de andra kamratföreningarna.
C LSS med medarbetare gjorde ett utmärkt arbete som värd för konferensen. Att träffas under kamratliga former och få ta del av var Flygvapnet är på väg samt utbyta inforamtion om respektive kamratföreningars verksamhet är värdefullt. Kamratföreningar är värdefulla ambssdörer för Flygvapnet ute i det civila samhället. Under menyn Organisation/ Flygvapnets ordförandekonferensen kommer lite senare en fylligare 

Läs hela inlägget »

Vart annat år så bjuder Flygvapnet in flygvapnets kamratföreningar till en träff för att orientera om läget i Flygvapnet. Vid detta tillfälle ges kamratföreningarna en möjlighet att utbyta information och värdefulla erfarenheter om respektive kamratförenings verksamhet. Här får man tips om hur man kan utveckla den lokala föreningsverksamheten. Jag återkommer efter mötet, som går den 5-6 mars 2019 på LSS i Uppsala, med mer information. Från föreningen deltar jag själv som ordförande och Thomas Ericsson

Läs hela inlägget »

Glöm inte att anmäla dig till kamratföreningens årsmöte den 7 mars kl 1630-1800 följt av att föreningen bjuder på ärtmiddag på Konvaljmässen kl 1830. Innan årsmötet berättar Jan Magnusson om sin tid som 32- pilot. Projektet renovering av A32 på pelare informerar om arbetsläget med renoveringen.
Anmälan kan ske genom att gå in på menyn Organisation/Kontakt samt fylla i rutorna och trycka på Skicka.
Det går även bra att skicka ett mail till info@fkvf.se eller hbh@telia.com 

Ni kan även ringa på 072-210 44 33 och anmäla er.

Det finns utrymme för fler på årsmötet. Alla handlingar för årsmötet hittar ni under menyn Organisation/Årsmöte 2019. Klicka på länken https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=18#/
VÄLKOMNA
Hans Hansson
Ordförande

Läs hela inlägget »

Igår den 14 februari avhöll Lv 6 kamratförening sitt årsmöte. Flottiljområdets kamratföreningen var inbjudna att övervara årsmötet. Ett litet reportage om mötet hittar ni längre ned på hemsidan

Läs hela inlägget »

Så var det dags för månadsträffen den 20 februari kl 1800 på Soldathemmet vid Lv 6. 

Välkomna till veteranträffen på soldathemmet i Halmstad. 
 
Den 20 februari 18:00 kommer Tomas Berglund att hålla ett föredrag om Dakar rallyt som han har deltagit i.
Fika finns att köpa. 

Läs hela inlägget »

Efter många års funderande och övertalning från kollegor och vänner samt ytterligare några år av arbete med att skriva och sammanställa så många minnen har detta resulterat i boken "VID SPAKARNA" av Sven Olof Hökborg

Boken går att köpa för 250:- genom att skicka en beställning via E-post till förlaget; vidspakarna@printfabriken.se eller genom brev till Printfabriken AB, Box 234, 371 24 Karlskrona
Erbjudandet gäller till 31 maj 2019

Läs hela inlägget »

Ni hittar årsmöteshandllingarna genom att klicka på länken https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=18#/

Glöm inte att anmäla ditt deltagande på årsmötet.

Läs hela inlägget »

Nu finns dagordningen tillgänglig för nästa styreslemöte 2019-02-06. Klicka på länken så kommer ni dit. https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=19#/

Läs hela inlägget »

Ni hittar våra minnesanteckningar från olika delprojektmöten genom att klilcka på länken. https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=113#/

Läs hela inlägget »
Foto Hans Hansson Konvaljmässen
Foto Hans Hansson Konvaljmässen

Efterhand som nya artiklar kommer så flyttas och arkiveras bilder och text till menyn OM OSS/ Arkiv A32 projektet
 

2019-06-03 Rek.resa genomförd

I vår jakt på en bakkropp till vår A32 har vi nu hittat en som är i bättre skick än den som satt på. Bilderna visar bakkroppen. Den skall nu hämtas och iordningställas som resten av flygplanet. Bortmontering av bakkropp sker efter sommaren i v33 om allt går som det skall. Återstår sedan en transport av bakkroppen till Halmstad.

2019-06-05 Arbetet med att flytta pelaren för A32 igång

FMTS har nu lagt ut ett uppdrag på NCC att flytta bort pelaren för A32 som finns framför matsalen på FMTS.
Arbetet är att NCC som fått uppdraget skall gräva upp pelaren samt transportera den till avsedd plats för ny uppsättning dvs infarten till civila flygstationen.

Kamratföreningen för nu samtal med NCC så att företaget gräver den nya gropen och placerar pelaren på rätt plats redan från början.

Stenen väger enligt NCC ca 37 ton så det är ett digert arbete att utföra. Den har en diameter på 4 ggr 4 meter samt ett djup på 77 cm. Allt detta för att pelaren skall kunna bära flygplanet som väger 4,5 ton i alla olika väder.

Här är några bilder från grävningen inne på FMTS.

2019-05-16 Det rör på sig i A32 projektet

Nu börjar man med egna ögon se förändringar i saker som rör A32 projektet.

Halmstad kommun har idag förflyttat det stålskelett av flygplan som fanns vid infarten till flygplatsen.

Ny plats för detta stålskelett är på flygklubben.

Nu återstår att förbereda för grävning på den plats där A32 skall stå så småningom. FMTS har lagt en beställning på uppgrävning av den pelare som finns inne på FMTS. FMTS entrepenör kommer att gräva upp fundamentet till pelare samt transportera den till infarten vid flygplatsen där om allt klaffar hålet skall vara färdiggrävt så att man kan sätta ned pelarfundamentet direkt på dess slutliga plats.

Nedan följer några bilder från arbetet med borttagningen av stålskelettflygplanet.

 

2019-05-14 Renovering fortskrider enligt plan
Dagen började med ett projektmöte där beslutade åtgärder enligt förra mötet stod i fokus. Uppföljningen av vad de olika ansvariga skull åstadkomma redovisades. Det som kan nämnas från denna uppföljning är följande. Hans redovisade det ekonomiska läget i föreningen då Per var upptagen på annat håll. Av alla de skickade begäran om ekonomiskt stöd så har vi fått ett svar och det var från SAAB. De meddelade att de tyvärr inte kunde stödja projektet. Vi väntar på svar från SFF och Halmstad kommuns 2 nämnder där vi sökt bidrag. Svar kommer under maj månad. Nästa stora fråga för renoveringen är att hämta en bakkropp uppe på Vidsel skjutfält. Där skall den demonteras samt iordningsställas för transport söderut. En rekognoseringstur till Vidsel genomförs i kommande vecka och själva arbetet är planerat till v 24 då ett gäng av våra tekniker åker upp för att göra själva arbetet.

Efter själva mötet fortsatte arbetet med att renovera A 32. Arbetet går framåt. Det återstår fortfarande en hel del putsning på framkroppen men vissa delar har man börjat tätningsbehandla med de tätningsmedel och instruktioner som man erhållit från DACAR i Hässleholm.
 

Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad
Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad

DACAR stödjer föreningen med utrustning och tätningsmedel vilket vi är väldigt tacksamma för. Tätningen går till så att vi först stryker på ett lager som tränger in i den underliggande metallen. Därefter så läggs ytterligare ett lager av med annan tätning på. Vissa nya reservdelar har kommit från b la Svedinos bilmuseum och F7. En del plexiglas detaljer till kabinen är också färdiga och det är en annan samarbetspartner,Polonia, som gjort jobbet.

Vissa plåtdelar är också färdiga för montering. Härdningsmedel som syns på bilderna nedan, finns och används vid tätning av ytor som är färdigbehandlade så att inte vatten och annan fukt kan tränga in. 
 

Arbetet fortsätter med målet att vara klara i oktober med renoveringen. Det förutsätter dock att alla bitar faller på plats. En väsentlig del är att bakkroppen från Vidsel kommer ned till Halmstad som planerat före sommaren så att arbetet med att renovera den delen kan påbörjas.

 

2019-04-08 Avhämtning av T-shirts och Keps

T-shirts+keps kan hämtas hos Thomas för de som bor i Halmstad med omnejd: 
Thomas Ericsson
Spel Johans väg 6
39272 Halmstad
Ring innan.Thomas:  070-3782432

Övriga skickas med post efter hand!

Så här såg A32 ut när den sattes upp 1994. Vårtmål är att göra den lika fin igen och sätta upp den vid infarten till civila flygplatsen så den kan beskådas av alla som passerar till handelsområdet Flygstaden
Så här såg A32 ut när den sattes upp 1994. Vårtmål är att göra den lika fin igen och sätta upp den vid infarten till civila flygplatsen så den kan beskådas av alla som passerar till handelsområdet Flygstaden
A32 Lansen
A32 Lansen

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser

För den som vill sponsra A32 Lansenprojektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

 

Besök på museét
Förbandsmuseét ligger i den undre delen på matsalsbyggnaden inne på Flottiljområdet.
Det är öppet helgfria onsdagar kl 10-15.
För grupper kan annan tid ordnas för besök.

Museét nås på telefon 035-2662037. Telefontid onsdagar kl 10-1530 övrig tid röstbrevlåda.
Ni kan också skicka ett mail till info@fkvf.se  . Uppge önskad besöksdag, namn, personnummer vilket krävs för inpassage då museét ligger inne på militärt skyddsområde.

Anmäl ert besök på tfn eller mail minst 3 dagar innan det planerade besöket.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Nu är värnplikten införd i Försvarsmakten igen. De första värnpliktskullarna slutar sin tjänstgöring i dagarna. Här kommer lite bilder från gamla tiders värnplikt

Vi avslutar med lite flygplanbilder på olika flygplantyper.

2019-06-17

Nordiskt kamratföreningsmöte genomfört i Norge 2019-06-13--16.

Den 12 juni så genomfördes transporten till Eleverum i Norge som ligger ca 13 mil nord Oslo. Detta var platsen för det 37 Nordiska kamartföreningsmötet. 2017 var det Sverige som stod värd för mötet i Halmstad. I år så var det norrmännen som arrangerade mötet. Nästa gång vi träffas är i Finland/Tavastehus 2021-06-10--13.
Svenskarna som skulle delta från kamrat-föreningar i västra Sverige slog följe med den danska bussen som kom från Köpenhamn på sin väg upp längs E 6 till Elverum. Vi var 6 stycken från Halmstad som klev på bussen vid Hallarna. 3 stycken från I 16/Hallands regemente samt 3 st från Flottiljområdets kamrat- och veteranförening. Ytterligare en svensk fanns i danskbussen och det var Sven Scheidenbauer från F10 kamartförening. Förbrödringen startade alltså redan i bussen under tilltransporten. Många glada skratt och kommentaere kunde höras under resan till Eleverum.

Jag kommer att presentera program med lite bilder dag för dag här på hemsidan under några dagar framöver.

2019-06-18 dag 1

Nordiskt kamrat-
föreningsmöte


På öppningsdagen, torsdagen den 13 juni, så blev de parad och mottagning hos borgmästaren i Elverum. Vädrets makter, regn hela dagen, gjorde att öppningsceremonin fick flyttas till den närliggande arenan strax utanför vakten till Terningmoen Leir som var vår förläggningsplats i Elverum.
 

Norska Marinens orkester spelade under invignings-ceremonin. Ca 150 deltagare samlades i Arena hallen och ställde upp sig nationsvis för att lyssna på invigningstalen av b la borgmästaren i Eleverum Erik Hanstad.

 

PÅ bilden från vänster syns borgmästaren i Elverum Erik Hanstad och Norska kamratföreningars ordförande Arne Broberg samt representant från Heimvernet i Norge
PÅ bilden från vänster syns borgmästaren i Elverum Erik Hanstad och Norska kamratföreningars ordförande Arne Broberg samt representant från Heimvernet i Norge

Efter öppnings-ceremonin så ilastades det i bussarna för vidare färd till Rådhuset där borgmästaren Erik Handstad tog emot. Där vidtog en kransnedläggelse för hedrande av alla offer under striden runt Elverum där kungen  och stortinget räddades från att tillfångatas av tyskarna.

Vi såg även filmen
" Kungens Nei" dvs en filmning av de historiska händelserna som skedde runt Elverum då kung, kronprinsen med familj och stortinget flydde från den tyska anfallet 9 april 1940.

Efter det var det bussfärd tillbaka till förläggningen för intag av middag samt fortsatt kamratumgänge på mässen under kvällen.
 

Nedan ser ni lite fler bilder från den första dagens verksamhet.
 

2019-06-21
Nordiskt kamratföreningsmöte 2019-06-14 Dag 2

Fredagen innbar besök på Rena Leir ca 30 km norr om Terningmoen. Det är en armebas med ca 2500 anställda.

På Rena vidtog viss fotografering vid infarten till Rena Leir då det var meddelat att det gällde fotoförbud inne på området. Detta stämde inte bara vi undvek att ta bilder i vissa riktningar och på vissa förbandstyper. Norska specilatrupperna är baserade här och de vill inte vara med på bild.

 

Vi blev invisade i  Telemarks-bataljonens byggnad där vi fickk lyssna på ett antal genomgångar  om specialstyrkorna samt det norska försvaret.

Efter genomgångarna bar det av till matsalen för att avnjuta en god lunch.
 

När lunchen var avslutad vidtog förevisning av delar av den materiel som fanns på Rena Leir. Dock var Telemarks-bataljonen på övningen i Polen så det blev en begränsad förevisning.

Nedan ser ni ytterligare bilder från dagen på Rena Leir

 

2019-06-23

Nordiskt kamratföreningsmöte dag 3 2019-06-15
Dag 3 gick i kulturens tecken. Efter sedvanlig uppställning och flagghissning blev det upplastning i bussarna för vidaretransport till Glomdalsmuseet beläget i Eleverum. Där möttes vi av 2 guider som skulle berätta dels om tattarnas historia, ett av fem minoritetsfolk i Norge, samt om utställning från Svärd till stridsvagn.


 

Efter att ha intagit lunch på Terningmoen Leir så var det upplastning i bussarna för att på plats få berättat om hur det gick till när kungen, kronprinsparet och stortinget räddades under tyskarnas jakt på dem i trakterna runt Eleverum.

Vid Midtskog möttes vi av en mycket kunnig och inlevelsefull berättare/guide som berättade vad som hänt när norska styrkor försvarade vägen mot Elverum för att förhindra tillfångatagandet av kungen m fl.

Vi åkte sen till folkhögskolan där den tyska delegationschefen sökte kungen för att få honom att kapitulera men kungens Nei var tydligt.

 

Rummet där kungen mötte den tyska delegationschefen och Kungens Nei blev tydligt för tyskarna. Norge var i krig med Tyskland
Rummet där kungen mötte den tyska delegationschefen och Kungens Nei blev tydligt för tyskarna. Norge var i krig med Tyskland

Kvällen avslutades med stor bankett och tre rätters middag i matsalen på Terningmoen Leir. Deltagarna spred ut sig runt de dukade borden med uppmaningen att blandade sig med övriga nationerns deltagare. Under middagen hölls sedvanliga tacktal och utdelning av diverse utmärkleser skedde.

Kvällen avslutades i mässen och med att Finska delegationen hälsade alla välkomna till Finland 20121-06-10--13.

Nedan finns ytterligare kort från lördagens aktiviteter.

 

2019-06-21 det kom ett mail från en gammal elev på Flygvapnets Officershögskola.

Mailet och bilden hittar ni nedan.

 

Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS
Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS
 • Ingvar Ingemansson • 10 januari 2019 17:27:46
  Jag uppskattar verkligen allt ni skriver och bilderna!
 • tack för de värmande orden. Det gör det lättare att fortsätta att förse hemsidan med intressanta artiklar.

  20 januari 2019 12:00:55

 • Anki Lindau • 10 januari 2019 16:52:14
  Mycket bra hemsida! Roligt med alla bilder och trevliga reportage, bra jobbat!
 • Tack Anki. Kul du uppskattar bilderna och reportagen
  /Hans

  20 januari 2019 12:01:42

 • Anders Stach • 10 januari 2019 16:41:53
  Bästa Kamratförening, god fortsättning!
  F o m nu är jag medlem, bet via swish.
  M v h // Anders Stach, C MHS H
 • Vi i kamratförening uppskattar att du vill bli medlem. Det betyder mycket att du stöttar vår verksamhet/Hans Ordf.

  20 januari 2019 12:03:16

 • Jan Sundberg • 21 november 2018 14:22:27
  Hej från en som var fältflygare på F 14. Kom till F14 efter inflygning på 32:an på F17 1958. Var väl den förste som flyttade när vi fick höra att F14 skulle upphöra som flygflottilj. Då tillbaka till F17.
 • Hej Jan,
  Kul att du hittat vår hemsida. Du har säkert läst om vårt projekt att renovera en A32 som funnits på pelare framför matsalen inne på dagens FMTS (gamla F14). Det arbetet kan du följa på vår hemsida där vi succesivt kommer att lägga upp vad som händer.
  Det kommer även att komma en del gamla foton efterhand. Då vi saknar namn m m så är vi tacksamma för eventuella kommentarer om du känner igen någon pilot eller annat som vi kommer att visa här på hemsidan. Är du inte medlem så är du välkommen att blil medlem för ynka 150 kr/år. Bara gå in i menyn Bli Medlem och fylla i dina uppgifter./Hans Ordf.

  22 november 2018 09:52:30

 • Magnus • 2 maj 2018 10:12:36
  Väldigt fin sida av grannflottiljen till F 9

  Med vänlig hälsning F 9 Hemsida (Magnus Billestedt)
 • Tack Magnus. Roligt du uppskattar sidan. Följer även er och är imponerad över den takt ni förser Facebook m fl sociala medier med nyheter
  Hans

  3 maj 2018 11:58:06

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56