Avliden medlem och fd chef för Flygvapnets Halmstadskolor


Sten var även medlem i vår kamratförening. Jag tjänstgjorde själv i Halmstad då Sten var chef där. Nedan så finns en runa avseende Sten Norrmo skriven av Sven Scheidenbaur.

Sten Norrmo 1930 – 2019 
Förre stf CF 10/SeS överste Sten Norrmo har avlidit i en ålder av 89 år.
Mitt första möte med Sten Norrmo var då han var chef för personalavdelningen på Flygstaben. Han var på den årliga rundresan till flottiljerna för att sätta sig in i de lokala personalfrågorna. Samtidigt gavs det tillfälle för oss officerare, som tillhörde flygvapnets personalkår, att träffa honom och diskutera placeringar med mera. Jag tillhörde då F 8 men av personliga skäl önskade jag förflyttning söderut. Han såg i sina papper tittade på mig och sa att på F 10 fanns det ingen plats, men på F 12. Tack gärna, sade jag och sedan den dagen var vi goda vänner. Jag kom att ha honom som stf CF 17 under den korta tid jag tillhörde den flottiljen. Det var från F 17 som Sten Norrmo 1980 kom då han blev stf CF 10.
Sten Norrmo började som fältflygarelev 1948, men ändrade inrikting och blev officer. 1952 blev han fänrik och flög jakt på F 15 en kort tid innan han blev flyglärare på Krigsflygskolan F 5. Han gick Militärhögskolans allmänna kurs och senare stabskurs. Därefter blev det Försvarsstabens Operativa ledning, Flygstabens organisationsavdelning och sedan blev han chef för dess personalavdelning. 1978 utnämndes han till överste och stf chef för F 17 under Eric Spångberg. Som nämnts ovan blev han stf CF 10/SeS 1980. Först arbetade han under Ulf Cappelen-Smith och därefter under Anders Sjöberg. 1985 kunde han ”äntligen” stryka stf framför C då han blev chef för F 14 Flygvapnets Halmstadskolor. Han gick i pension 1990 och bosatte sig i Ystad varifrån hans hustru Signe kom, tillsammans hade de tre döttrar. I Ystad bodde han vid sin sin död.
Jag minns Sten Norrmo som en glad och gemýtlig människa. Då jag inte har arbetat direkt under honom kan jag inte bedöma honom som chef. Han var aktiv medlem i F 10 kamratförening och deltog ofta i våra årsmötesarrangemang och visade därmed ett stort intresse för kamratföreningens verksamhet.
Vi skänker en chef och kamrat vår tanke!
Sven Scheiderbauer
F 10 Kamratförening