2019-09-24 Uppföljningsmöte/projektmöte A32

Idag den 24 september så genomförde projektgruppen ett uppföljningsmöte avseende de åtgärder man diskuterade den 10 september. Det finns fortfarande en hel del kvar att åtgärda på flygplanet innan det är färdigt för uppsättning på den nya platsen. Vi har alla ambitionen att få projektet färdigt så fort vi kan men invigningen är beroende av hur arbetet fortskrider. Målet är att vara klara före årsslutet november/december. Det finns en del plåtarbetet på landningställsluckor och akan luckor som kräver en del åtgärder. Samtidigt pågår färgborttagning från den "nya" bakkroppen. Den skall sen spacklas och slipas och tättas innan den  är färdig för ihopsättning med resten av flygplanet. Äver roder kräver en del handpåläggning innan de är klara.
 

2019-09-10 Projektmöte samt besök i hangaren

Idag så genomförde projektgruppen projektmöte nr 11 sedan projektet A32 Lansen startade. 

Dagens möte var förlagt till hangaren där arbetet med renoveringen fortskrider. Nu har bakkropp och de flesta övriga delar som behövs anlänt till hangaren så nu återtsår att få fason på alla delarna så att planet kan sättas samman till en helhet. Arbetet med bakkroppen är i full gång. Det är en hel del som skall plockas bort.

Mötet fokuserade på följande områden; Ekonomi, läget i renoveringen, pelaren, samarbetspartner samt tidsplanen.

Ambitionen är att få upp A32 på pinnen detta år så tidplanen genomgicks noggrant för att se om det förlåg några hinder. Det finns en del osäkerhetsfaktorer som kan påverka tidstempot men alla jobbar på för att få planet färdigt.

Ett problem är löst och det var att få av den avsågade fenan som rostat fast. Här syns den ännu ej renoverade bakkroppen med ny fena på plats.

Tidig bild då A32 var avlyft från pelaren inne på FMTS
Tidig bild då A32 var avlyft från pelaren inne på FMTS
Tididg bild i renoveringen av A32. Efter transport över flygfältet kyfts framkroppen in för renovering i den civila hanagaren
Tididg bild i renoveringen av A32. Efter transport över flygfältet kyfts framkroppen in för renovering i den civila hanagaren

2019-09-09 Dags för målning - första strykningen

Arbetet med pelaren fortskrider enligt plan. Nu har vi gjort första målningen av pelaren i en grå betongnyans. Vi kommer att göra en strykning till innan målningen är klar.

Samtidigt så har Halmstad kommun börjat sina förberedelsearbeten för att dra fram ström så att vi kan få belysning av flygplanet när det är färdigt på plats. Vi behöver även uttag för att i framtiden koppla in ett torrluftsaggregat samt möjligt att koppla ström för högtryckstvätt när det är aktuellt för framtida rengöring av det uppsatta flygplanet.

 

2019-09-05 Arbetet med pelaren fortsätter

Idag hann vi med att fortsätta vårt arbete med att göra iordning pelaren för A32 Lansen innan regnet kom. Det var dags att stryka pelaren med en primer innan vi slutligen målar pelaren i en grå betongfärg lite senare.

På bilden så ser ni Thomas vid pelaren i fullt arbete med att stryka pelaren med primer.

2019-09-03 Tillbakablick A32 på pelare

Nu när vi är mitt inne i renoveringen av A32 Lansen på pelare så kan det vara på sin plats att minnas tillbaka till tiden då A32 Lansen första gången sattes upp inne på F14.

Jag har tittat i våra arkiv på museet och hittade 2 gamla nummer av F14 INFO som behandlar den första uppsättningen av A32 på pelare. 
 

Tillkomsten av A32 på pelare tillkom för att fira F14s 50-års jubileum 1994. 
I F14 INFO nr 1 och 3 1994 finns det några arftiklar om renoveringen och uppsättningen inne på F14s område.

 

Det som är roligt är att Lennart Jonsson som var med och renoverade A32 Lansen 1994 är med 2019 vid den förnyade renoveringen. Här är det många som gör ett fantastiskt arbete med väldigt små resurser men med mycket ideellt arbete. Det behövs en arbetsgrupp med skilda kompetenser för att få ett projekt som detta att gå i mål då resurser i form av ekonomi för att täcka renoveringen saknades vid start.

Dagsläget i den nuvarande renoveringen är följande. Ny bättre bakkropp är hämtad från Vidsel med hjälp av våra ideellt arbetande tekniker samt F7 transportflygenhets bistånd. Bakkroppen skall nu genomgå en uppfräschning ner i Halmstad innan den sätts ihop med framkropppen. Ny huv kommer i slutet på månaden och diverse andra klaffar och delar är på ingång.

Pelaren är på ny plats och genomgår en uppfräschning. (Se artikel nedan).

Det stora arbetet som återstår är att korresionsskydda, täta, byta olika delar som landställsluckor m m samt göra planet klart för målning och lackning.

Efter detta så återstår att transportera och lyfta A32 på plats för att kunna genomföra en invigningsceremoni vilket vi hoppas skall ske senast den 1 november om allt går som det skall.

Nedan ser ni en artikel från det ursprungliga till pelaren inne på F14 1994.

Så här såg det ut för ett år sedan då A32 lyftes av från pelaren inne på FMTS. Nu under renovering med uppsättning på ny plats inom snar framtid
Så här såg det ut för ett år sedan då A32 lyftes av från pelaren inne på FMTS. Nu under renovering med uppsättning på ny plats inom snar framtid

2019-09-02 Pelartvätt
Slutet på A32 projektet närmar sig så sakteligen. Bakkroppen från Vidsel ör nedtransporterad via F7s försorg. Tack för den hjälpen F7 och transportflygenheten. Nu skall den per lastbil flyttas från F7 till Halmstad av FMTS servicegrupp. Diverse reservdelar kommer att anlända under den närmaste tiden såsom ny huv , diverse luckor m m. Lite plåtarbeten samt slipning och korrosionskydd kommer att behövas på bakkroppen.

Även pelaren som vi fick på plats i sommar, tack FMTS och NCC för det, får sig en uppfräschning. Tvätt, primer och målning kommer att ske i egen regi.

 

2019-08-22 Vidsel
Den 12 augusti så åkte fem av våra flygtekniker som jobbar med renoveringen av vår A32 upp till Vidsel för att demontera en bakkropp på en A32 som står på skjutmålet i Vidsel. Jag har tidgare nämnt att jag körde dem ned till Ängelholm där de tog SAS upp till Luleå för vidare transport till Vidsel.

 

Skjutmålet uppe i Vidsel är stort så renoveringsgänget fick åka ca 5 mil ut för att nå platsen där den skrotade A32 stod tillsammans med andra skrotade A32. Med hjälp av baklastare och den bakkroppsvagn som vi tidigare skickat upp så fick man fram och isär den bakkropp som vi behövde för vårt renoveringsarbete.

Efer upplastning på lastbil så var vår bakkropp färdig för transport ned till Vidselbasen. Av bilden framgår att det var ett brett ekipage som skulle transporteras de 5 milen ned till basen. Det är tur att vi var i Norrland där trafiken inte är lika intensiv som söderut dock fick man möte av diverse timmerbilar. Problemen löstes i sann Norrlands anda och allt gick bra med transporten till Vidselbasen.
Nu började själva arbetet med att göra bakkroppen transportfärdig. Här stötte man på en del problem vid isärtagningen av fenor och roder.  Inga problem är för stora utan efter lite funderande så löste man dem.

Bakkroppen ggjordes i ordning för vidare transport söderut vilket förhoppningsvis kan ske med en Hercules som skall gå tom från Luleå till Såtenäs på fredag. De lovade att ta vägen förbi Vidsel om allt var pacckat och klart för avtransport. Om allt går som det skall så hämtar FMTS servicegrupp bakkroppen på Såtenäs och kör ned den till civila hangaren på Halmstad flygplats. Därefter börjar en del särre åtgärder för att få bakkroppen i ett skick så den kan sättas ihop med den renoverade framkroppen.

 

2019-08-15 Här kommer ett första smakprov från demonteringen av bakkroppen på A32 i Vidsel

2019-08-12 Avfärd mot Vidsel
I morgon blir det tidig uppstigning. Jag skall köra våra fem flygtekniker ned till Ängelholm där de tar SAS till Luleå för att sedan fortsätta till Vidsel för att plocka av bakkroppen på en A32 som står på skjutmålet. Den bakkropp som sitter på är i så dåligt skick så det är bättre att fixa ned den bakkroppen som finns på Vidselbasens skjutområde. De kommer att montera av bakkroppen och för det behöver de den bakkroppsvagn som ni ser på bilden. Vi hade tur att få med den på Hercules som skulle upp till Luleå på ett annat uppdrag.

Det blir också ett besök i Arvidsjaur där det står en annan A32 parkerad. Där finns det lite delar som skall plockas av och tas med söderut.

Om vi har tur kan vi kanske få med den nedmonterade och transportfärdiga bakkroppen med en annan Hercules som går tom från Luleå till Såtenäs i vecka 34. Om det går som det skall så har FMTS servicegrupp lovata att hämta ned bakkroppen från Såtenäs till oss i den civila hangaren i Halmstad.

2019-08-05 Vad är nu detta?

Man får vara med om mycket i vårt arbete med att renovera vår A32.

Vad har nu bilden på bilen med detta att göra?

Vi söker olika samarbetspartners för att få ekonomin att gå ihop. När vi besökte Bil Månsson och la fram vad vi höll på med så fick vi ägaren Claes Månsson stöd. Som ett tack för det stöd vi får av Bil Månsson hjälper vi till att flytta lite bilar åt Bil Månsson. Vi får lite och ger lite tillbaka av ideellt arbete för kamratföreningen. Jag kan nu konstatera att jag fått köra bilar som jag aldrig skulle ha en tanke eller "plånbok" att köpa.

Här står jag framför en Land Rover Discovery som jag var med och hämtade från en utställning i Båstad
Här står jag framför en Land Rover Discovery som jag var med och hämtade från en utställning i Båstad

Här är en annan bil som vi flyttat åt Bil Månsson. Detta är bara en liten del av de bilmodeller som man får prova på att köra då det skall flyttas mellan olika ställen. 

Min egen lilla bil är inte bara liten men vid sidan om Land Rover Discovery så framgår det tydligt.

Jag kan varmt rekommendera att söka kontakt med lokala företag för att få stöd åt olika projekt som man driver i kamratföreningar. Något företag brukar nappa och så ger det lite klirr i kassan hos föreningen. Det kräver kanske en liten ideell arbetsinsats men vad gör man inte för sin kamratförening.
 

Ford Ranger
Ford Ranger
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

2019-07-22 Arbetet fortskrider
Nu är vi i full gång med denfortsatta renoveringen av vår A32 Lansen. Efter semesteruppehållet så är vi nu igång i hangaren.  Plåtarbeten, slipning mm på framkroppen fortsätter i hög takt.

Nästa stora sak är att 5 av våra tekniker åker i v 33 upp till Vidsel för att plocka av bakkroppen på den A32 som står på skjutmålet. Den skall sen göras transportfärdig för transport till Halmstad. I Halmstad skall den bättras på innan sammansättning sker och den avslutande tätningen kommer på plats innan målningsarbetena börjar.
 

Idag hade vi besök av Bengt Arne Johansson med medarbetare från Hallands veteranbilsreparationer som kommer att måla och lacka flygplanet lite längre fram när allt renoveringsarbete är klart.

På bilden nedan får Lars Balkö lite instruktioner om vilket underarbete som måste göras innan målning påbörjas

Här är ett litet bildgalleri från Hallands veteranbilsreparationers besök i hangaren.

2019-07-06 Pelarflytt

Här kommer några fler bilder från pelarflytten. Jag hade själv inte möjllighet att närvara då jag var på andra uppdrag i Stockholm/Uppsala trakten vid tiden för flytten. Vi fick dock tag i en fotograf som dokumenterade flytten i ett antal bilder vilka visas nedan.

Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi fått av NCC och Jinerts mfl i denna del av vårt projekt.

 

2019-06-27 Arbetet med flytt av pelare fortskrider
Nu händer det saker. Av bilden nedan framgår det att pelaren är upplyft på transporten för vidarebefordran till nya gropen i morgon.

Gropen är färdig och väntar på pelaren. NCC som gör jobbet är proffsiga och snabba i sitt agerande. Vi är tacksamma för NCC stöd till Flottiljområdets kamrat- och veteranförening

Ragnar Eriksson Ragnar Eriksson

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

2019-06-26 Förberedelser flytt av pelare A 32 Lansen

Idag så träffade jag Per Ledel från NCC samt de som skall gräva det nya hålet på nya platsen för uppsättning av pelaren för A 32 efter flytt.

Planet kommer att stå vid infarten till civila flygstationen i Halmstad. Idag kommer det att ske grävarbeten. NCC gräver upp ett hål samt förbereder för kranbil att komma tillräckligt nära så de kan lyfta i pelaren på fredag vid lunchtid.
 

Under torsdag så kommer man att lyfta upp pelaren framför matsalen på FMTS på ett transportfordon. Under fredagen så körs pelaren över flygfältet till den nya platsen och sätts ned i det nya hålet.

Det är ett styvt arbete då pelaren väger ca 30 ton. Det krävs en kranbil som kan lyfta den tyngden m m.

När detta är klart så har en stor åtgärd löst ut på ett bra sätt. Flottiljområdets kamrat- och veteranförening tackar NCC för den hjälp och bistånd vi fått från NCC vid nedgrävningen av pelaren för A 32 Lansen.

2019-06-03 Rek.resa genomförd

I vår jakt på en bakkropp till vår A32 har vi nu hittat en som är i bättre skick än den som satt på. Bilderna visar bakkroppen. Den skall nu hämtas och iordningställas som resten av flygplanet. Bortmontering av bakkropp sker efter sommaren i v33 om allt går som det skall. Återstår sedan en transport av bakkroppen till Halmstad.

2019-06-05 Arbetet med att flytta pelaren för A32 igång

FMTS har nu lagt ut ett uppdrag på NCC att flytta bort pelaren för A32 som finns framför matsalen på FMTS.
Arbetet är att NCC som fått uppdraget skall gräva upp pelaren samt transportera den till avsedd plats för ny uppsättning dvs infarten till civila flygstationen.

Kamratföreningen för nu samtal med NCC så att företaget gräver den nya gropen och placerar pelaren på rätt plats redan från början.

Stenen väger enligt NCC ca 37 ton så det är ett digert arbete att utföra. Den har en diameter på 4 ggr 4 meter samt ett djup på 77 cm. Allt detta för att pelaren skall kunna bära flygplanet som väger 4,5 ton i alla olika väder.

Här är några bilder från grävningen inne på FMTS.

2019-04-08 Avhämtning av T-shirts och Keps

T-shirts+keps kan hämtas hos Thomas för de som bor i Halmstad med omnejd: 
Thomas Ericsson
Spel Johans väg 6
39272 Halmstad
Ring innan.Thomas:  070-3782432

Övriga skickas med post efter hand!

2019-05-16 Det rör på sig i A32 projektet

Nu börjar man med egna ögon se förändringar i saker som rör A32 projektet.

Halmstad kommun har idag förflyttat det stålskelett av flygplan som fanns vid infarten till flygplatsen.

Ny plats för detta stålskelett är på flygklubben.

Nu återstår att förbereda för grävning på den plats där A32 skall stå så småningom. FMTS har lagt en beställning på uppgrävning av den pelare som finns inne på FMTS. FMTS entrepenör kommer att gräva upp fundamentet till pelare samt transportera den till infarten vid flygplatsen där om allt klaffar hålet skall vara färdiggrävt så att man kan sätta ned pelarfundamentet direkt på dess slutliga plats.

Nedan följer några bilder från arbetet med borttagningen av stålskelettflygplanet.

 

2019-05-14 Renovering fortskrider enligt plan
Dagen började med ett projektmöte där beslutade åtgärder enligt förra mötet stod i fokus. Uppföljningen av vad de olika ansvariga skull åstadkomma redovisades. Det som kan nämnas från denna uppföljning är följande. Hans redovisade det ekonomiska läget i föreningen då Per var upptagen på annat håll. Av alla de skickade begäran om ekonomiskt stöd så har vi fått ett svar och det var från SAAB. De meddelade att de tyvärr inte kunde stödja projektet. Vi väntar på svar från SFF och Halmstad kommuns 2 nämnder där vi sökt bidrag. Svar kommer under maj månad. Nästa stora fråga för renoveringen är att hämta en bakkropp uppe på Vidsel skjutfält. Där skall den demonteras samt iordningsställas för transport söderut. En rekognoseringstur till Vidsel genomförs i kommande vecka och själva arbetet är planerat till v 24 då ett gäng av våra tekniker åker upp för att göra själva arbetet.

Efter själva mötet fortsatte arbetet med att renovera A 32. Arbetet går framåt. Det återstår fortfarande en hel del putsning på framkroppen men vissa delar har man börjat tätningsbehandla med de tätningsmedel och instruktioner som man erhållit från DACAR i Hässleholm.
 

Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad
Här syns en detalj som ärpåbörjad med tätningsbehandlad

DACAR stödjer föreningen med utrustning och tätningsmedel vilket vi är väldigt tacksamma för. Tätningen går till så att vi först stryker på ett lager som tränger in i den underliggande metallen. Därefter så läggs ytterligare ett lager av med annan tätning på. Vissa nya reservdelar har kommit från b la Svedinos bilmuseum och F7. En del plexiglas detaljer till kabinen är också färdiga och det är en annan samarbetspartner,Polonia, som gjort jobbet.

Vissa plåtdelar är också färdiga för montering. Härdningsmedel som syns på bilderna nedan, finns och används vid tätning av ytor som är färdigbehandlade så att inte vatten och annan fukt kan tränga in. 
 

Arbetet fortsätter med målet att vara klara i oktober med renoveringen. Det förutsätter dock att alla bitar faller på plats. En väsentlig del är att bakkroppen från Vidsel kommer ned till Halmstad som planerat före sommaren så att arbetet med att renovera den delen kan påbörjas.

 

2019-04-19 Besök i hangaren av stora och små
I dag var familjen Landa Ericsson och kikade på vad farfar håller på med, när han inte längre sysslar med Halmstad Sports Car Event.
”Team A32 Lansen” renoverar den A32A Lansen som tidigare stått uppställd inne på FMTS område. Denna Lansen kommer istället att sättas upp vid rondellen vid infarten till Flygstaden/Halmstad City AirPort.

 

2019-04-16 Projektmöte
Det var dags för en uppdatering på läget i A32 projektet samt staka ut kursen framåt. Efter ett givande möte så återgick våra "reparatörer" av A32 till flygplanet. En sammanfattning av mötet kommer att läggas upp under menyn Organisation/A32 renovering/Projektmöte 8.
Vi fick även besök av Tommy Lindgren och Timmy från företaget Polonia som gör olika plexiglas  bl a butiksmontrar. Då vi var i behov av att byta visa delar i fronten på cockpit så lovade Tommy att det fixar vi. Vi är oerhört tacksamma för allt stöd vi får i vår renovering.

2019-04-02 Besök av spacialplåtslagare
Vi har haft besök av Per-Erik Gustavsson nybliven pensionär från Nilsson Vehicles i Laholm. Per-Erik är en fena på plåtarbeten av bl a aluminium. Han lämnade goda råd vid utbyte av plåtar på Lansen, och kunde också eventuellt tänka sig att hjälpa till, om det visar sig att vi behöver hans praktiska hjälp.

2019-03-30 Renoveringen av A32 går framåt

Vi har ett troget gäng som varje tisdag befinner sig i den civila hangaren och fortsätter med reparationen av vår gamla A32. Som ni ser av bilderna så har de även gett sig på bakkroppen mest för att skaffa sig kunskap om hur man demonterar fenor m m. Med den kunskapen skall man sen i maj åka norröver - till Vidsel- för att ta fram en bakkropp som är i bättre skick än vår. Där är avsikten att demontera den så att den går att transportera till södra Sverige. Samtidigt så fortsätter intresset att besöka oss och se vad vi gör. Vi har haft en hel del besök av lokala politiker och andra intresserade.

Även radio p4 Halland har varit på besök och gjort direktinslag i radion.

Vi fortsätter enträget vårt arbete med att få vår A32 färdig så den kan sättas upp på pelare i rondellen in till flygplatsen.

 

2019-03-19 Besök av riksdagsman Lars Puss (M) m fl

En diger inbjudningslista hade gått ut till lokla politiker, chefer på förbanden i Halmstad och tjänstemän i Halmstad kommun. Då det var en vanlig arbetsdag så var tyvärr många upptagna av andra möten. Riksdagsman Lars Puss och Rose-Marie Edlund tog sig tid att dyka upp på visningen i den civila hangaren på Halmstad flygfält. Även press, radio och TV var inbjudna. Radio P4 Halland infann sig och gjorde 2 stycken livesändingar mellan kl 1000-1030. Lite senare skall jag se om jag kan lägga ut de ljudfilerna här på hemsidan. Det visade sig att ljudfilerna var för stora att lägga upp men klickar ni på länken,  https://sverigesradio.se/avsnitt/1256230 så kommer ni till radio P4 Halland och kan där lyssna på förmiddag kl 1000. Inslagen ligger mellan kl 1003-1021. Deltog gjorde även Jan Magnusson som var den pilot som landade den sista Lansen på F14. De inbjudna gästerna fick hela projektet beskrivet för sig av mig, Thomas Ericsson samt Kenneth Narstam som ansvara för själva renoveringen.
 

2019-02-20 Reportage i HP
Idag uppmärksammandes vårt projekt renovering av A32 Lansen återigen i Hallandsposten.

På tidningens första sida samt 2 helsidor inne i tidningen finns det artiklar om hur arbetet med att renovera A32 Lansen fortskrider. Man kan även gå in på webben
www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansen-slipas-fin-inför-75-årsjubileum-1.13373824

Vi i kamratföreningen är mycket tacksamma för att Hallandsposten återkommer med att göra reportage om renoveringens framåtskridande. Om allt går som det skall så siktar vi på att kunna ha allt klart i år. Det skulle sitta bra då F14 ,om de varit kvar som förband, skulle firat 75-års jubileum i år. F14 sattes upp 1 juli 1944

Till dig som skänkt en gåva till Team A32 Lansen

- Ett jättestort tack för det! –

Vi vill meddela att T-shirtsen har kommit, och vi väntar bara på kepsarna. Kepsarna är på väg från Kina, och anländer inom 14 dagar. Bor du utanför tätorten Halmstad, kommer vi att skicka ett paket till dig.

Du som bor i Halmstad med omnejd och har möjlighet att hämta, ser vi gärna att du ringer Thomas Ericsson, Spel-Johans väg 6, 302 72 Halmstad mobil 070-378 24 32, och avtalar tid för hämtning.

Du som vill skänka en gåva, får om du sätter in minst 200 kr på något av följande konton 1 st T-shirt (Team A32 Lansen) och 1 st keps (FKVF).

T-shirten har ett foto med vår Lansen i färg på framsidan och ”Team A32 Lansen” på ryggen. Kepsen har FKVF logo fram. Båda är i färgen himmelsblå. T-shirtsen är små i storlekarna och finns i storlekarna L, XL och 2XL, samt barnstorlekar 140 (9-10 år) med extra tryck fram ”Jag älskar Lansen”.

Team A32 Lansen
Swish 123 07 24 344
PG 89 77 38-1
Ange: A32, Namn, mobilnr och storlek på T-shirten
 
Bevaka här på hemsidan, så får du besked om när allt är på plats.  
Klicka på bildena så blir de större .                                                                                                 

2019-02-12 HP o DACAR besöker A32 projektet
Idag hade projekt renovering A32 Lansen besök av Hallandsposten och VD Dan Karlsson för DACAR i Hässleholm. Det kommer förhoppningsvis ett nytt reportage i Hallandsposten i närtid om vårt renoveringsarbete,. VD Dan Karlsson för DACAR var på plats för att ge råd om hur rostskyddsbehandlingen av A32 skall genomföras. 

Som ni ser av bilderna nedan så fortskrider renoveringsarbetet av våra medlemmar. Här finns även VD Dan Karlsson från DACAR med samt reportageteamet från Hallandsposten Anders Holmer med fortograf.


 

Hans Göran Jonsson Hans Göran Jonsson

2019-02-08 Arbetet med renoveringen av A32 fortskrider

Här kommer några bilder på några av de från kamratföreningen som jobbar med iordning-ställandet av vår A32. Under Kenneth Narstams och Lennarts Jonssons ledning så rullar arbetet på. Det planeras för resa till Vidsels skjutmål till våren (maj då snön är borta) så man kan komma åt den bakkropp som finns där. Enligt uppgift så skall den vara i gott skick. En resa till F7 planeras i närtid för att se om det finns något att hämta där. På bilderna syns från vänster; Hans Andersson, Jan Hjelm, Lennert Jonsson samt Mats Pålsson. De flesta är gamla flygtekniker som jobbat på F14/FMTS.

2019-01-08 Arbetet med A32 renovering åter igång efter juluppehållet

Nu när jul- och nyårshelgen är över så är det dags att återta renoveringsarbetet med A32. 
Renoveringsgruppen träffas på tisdagar mellan kl 0900-1500 i den civila flyghangaren.
Är det någon som är intresserad att delta i arbetet så kontakta Kenneth Narstam på 070-520 64 65.

I övrigt så jobbas det för fullt med att ordna sponsorer, träffa potentiella samarbetspartner och projektgruppen har en fortsatt kontakt med myndigheter så att allt som krävs för ett uppsättande av den renoverade A32 är löst tillls det är dags att få den på plats.

Som  i ser på bilderna så har man kommit en bra bit på väg med renoveringen på vissa delar av A32.
Våra ursprungliga kvinnliga piloter har gjort sitt och saligt somnat in. De får ersättas med nya fräscha piloter när renoveringsarbetet går mot sin ända.
Klicka på bilderna så blir de större.

 

2018-12-21 möte med kommunen om A32 projektet

Idag möttes delar av projektgruppen samt företrädare för kommunen för att klara ut vad som krävs för att sätta upp A32 Lansen på en pelare utanför militärt område. Kommunen förträdes av kommunalrådet Jonas Bergman, Inge Emanuelsson tf mark och Exploateringschef, Mattias Rosensköld Kommundirektör, Håkan Strömqvist Näringslivschef, Sara Jakobsson tf  samhällsbyggnadschef  och från projektgruppen deltog Thomas Ericsson, Lennart Jonsson och Hans Hansson. 

Efter förevisning av flygplanet och information om arbetsläget så diskuterades över en kopp kaffe vad som krävs i övrigt för att sätta upp ett flygplan på pelare på kommunal mark. Skyltar, platser, byggnadslov, låneavtal m fl frågor var uppe för diskussion. 

Sammanfattningsvis så var det ett bra möte och kommunen och projektgruppen klarade ut vad som förväntas av respektive organistion i det fortsatta arbetet med A32 Lansens uppsättning efter renoveringens slutförande.


2018-11-14 A32 renovering

Renoveringsarbetet fortsätter enligt följande. I vecka 47 på tisdag 0900-1500. I vecka 48 är det uppehåll. v 49 den, 4december, är den sista arbetsveckan före jul. Arbetet startar igen i vecka 2 2019 den 8 januari kl 0900-1500.

2018-11-08 A32 renoveringen

Nu är renoveringeni full gång. Vi har ett säkert och kunnigt team som håller på att ta isär den gamla A32 Lansen för att bättre kunna se vad som behöver åtgärdas. Nedan finns några bilder från dagens arbete.

På bilden nedan ser ni "vår första kvinnliga pilot". Hon har suttit i vår Lansen sedan 1994. 


 2018-11-06     A32 projektet
 Fr om v 46 så träffas arbetsgruppen på tisdagar mellan kl 0900-1500. Samling sker vid civila flygterminalen


 

2018-11-02 A 32 projektet

I vecka 45 så arbetar vi med renoveringen av A32 Lansen på tisdag 11-06 och torsdag 11-08 mellan kl 0900-1500. Samling sker vid civila flygterminalen.

2018-10-25 det var då det började

Imorgon så startar A32  renoverings-hantverket. Inledningen blir att lossa ett antal luckor och möjliggöra en ordentlig inspektion på statusen på A32.
Samling kl 0900 vid civila flygstationen. Nu börjar det riktiga jobbet. Idag planererar vi att hålla på mellan 0900-1600

2018-10-23 Arbetsgruppen samlad
Igår så samlades medlemmarna som hörsammat kallelsen om att jobba med renoveringen av A32 Lansen.

Samlingen skedde vid civila flygstationen. Därefter så transporterade vi oss efter att ha fått en inpassering till hangaren där arbetet med renoveringen skall ske.

Denna dag ägnades åt att planera vilka verktyg mm som behövdes för att kunna jobba på flygplanet. En del är på plats men det behövs lite fler saker för att arbetet skall kunna flyta på. Inriktningen är att jobba 1-2 dagar per vecka tisdagar och torsdagar.

Alla kommer inte alltid att var på plats då det finns andra saker som engagerar arbetsgruppens medlemmar. Jag vet att det finns fler som anmält sitt intresse. Tag kontakt med Kenneth Narstam per E-post: kenneth_narstam@hotmail.com 

Nu är vi igång vilket är härligt men det återstår mycket innan vi kan placera den renoverade A32 på pelare igen.

Tidigare artiklar om renoveringsarbetet hittar du under menyn OM OSS/ Arkiv A32.
 

"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske
"Skywayshangaren" där renoveringen kommer att ske

2018-10-19 Nu är det dags att börja renovera A32 Lansen
Nu när flygplanet är på plats för renoveringen är det dags att börja planeringen för själva renoveringen.
Ni som är intresserade att delta på något sätt i iordningstsällandet av vår A32 Lansen kommer till civila flygstationen på tisdag den 23 oktober kl 1000. Detta blir vår första träff med alla som vill ställa upp att jobba på något sätt. Man behöver inte vara flygtekniker för att bidra. Det finns många saker som skall ordnas och under sakkunnig ledning så kommer det mesta att lösa sig.
Ställ upp för kamratföreningen och projekt A32 Lansen

 

2018-10-18 Dags för flytt av A32 Lansen till hangaren för renovering

Nu har Lansen flyttas från sin tillfälliga plats på parkeringen vid matsalen. Med hjälp av FMTS personal och fordon från Marksystem och servicegruppen  så flyttades 32:an till den civila hangaren på andra sidan flygfältet. Hallandsposten var återigen med och i dagens Hallandspost kan man läsa ett reportage från flytten (se bild). På Hallandspostens webbsidor finns ytterligare bilder från arbetet med flytten: http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansen-taxar-ut-från-f-14-nu-väntar-ansiktslyft-i-kommunens-hangar-1.10048086
Här kommer några fler bilder från flytten.
 

2018-10-03 A32 isärtagen för flytt

Efter att A32 lansen lyfts av från pinne och ställts på domkrafter så har nu arbetet fortsatt med isärtagning genom att sära bakkroppen fråm resten av flygplanet. Detta görs för att dels kunna arbeta lättare med renoveringen men just nu i första hand för att underlätta transporten till den civila flyghangaren på andra sidan flygfältet.

2018-09-27 Lansen landar efter 24 år

Så löd rubriken på artikeln i Hallandsposten idag om vårt projekt med att renovera lansen som funnits på "pinne" utanför matsalen på FMTS i Halmstad. Igår så fanns kranbil på plats för att göra jobbet och idag så hittadar man dels artikeln i papperstidningen men klicka på länken så kommer man till HP digitalt där det också ligger en artikel
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansen-landar-efter-24-år-1.9528789

2018-09-26 - A32 projektet fortsätter i rask takt 
dag var det dags för det storat lyftet. Lansen på pinne skulle ner från  "pinnen" för vidare transport till lokalen för reparation på andra sidan flygfältet dvs "Skywayshangaren", som Halmstad kommun upplåtit åt oss att vara i under reperationstiden (ca 1 år).

FMTS hade ingen kran stor nog att lyfta av Lansen från "Pinnen". Projektgruppen tog kontakt med  med chefen för EliaExpress Håkan Nilsson som ordnande så vi  får låna en kranbil vid 2 tillfällen (FMTS+Flygstaden) utan kostnad. Projketgruppen är mycket tacksam för den sponsringen då föreningen gör det mesta med ideella krafter.

Kl 1000 idag den 26 september så kom då kranbilen från Jinert i Varberg för att genomföra lyftet. På ett mycket professionellt sätt så lyfte personalen på Jinerts med hjälp av vår egen personal i form av Kenneth Narstam och Lennart Jonsson av Lansen och i ett första steg placerade den på domkrafter på parkeringen vid sidan om "pinnen". Avsikten är sen att dela på A32 i mindre delar innan transporten sker till "Skywayshangaren" på den civila sidan av flygfältet.

Själva lyftet beskådades av en liten samling personer främst från kamratföreningen men även från FMTS.

Lennart Jonsson pensionerad flygtekniker som finns med på bilderna nedan var också med att göra i ordning Lansen 1994 samt var med vid själva uppsättningen då. Nu är han med och hjälper till vid dagens renoveringen av A32.

Här följer ett antal bilder samt videos från själva lyftet.

 

Projektgruppen besöker SFF avd Halmstads möte 2018-09-13

Projektgruppen var inbjuden att presentera projektet renovering av A32 på pinne.

Inför SFFs samlade medlemmar så lämnade projektgruppen information om projektet. Behov av lokal, reservdelar, arbetskraft samt finansiering presenterades för de församlade medlemmarna av SFF. Kommande placering nämndes också för de församlade deltagarna. Infarten til flygplatsen kommer att prydas av en renoverad A32 om allt går som det skall.

Syftet från projketgruppens sida var att sprida kunskap om projektet men även att undersöka om det fanns någon intresserad som ville delta i renoveringen. Vi passade även på att slå ett slag för sponsring vilket kan ske med pengar, materiel, arbetskraft m m.

För den som vill sponsra projektet går det bra  att Swisha på 123 07 24 344. Ange A32 i meddelandefältet. Det går också bra att sätta in en slant på plusgiro 89 77 38-1 som är särskilt framtaget för A32 renoveringen

2018-08-29 Projektet A32 renovering fortsätter
Idag besökte projektgruppen Flygvapenmuseum i Linköping för att klara ut vad museét kunde bidra med i kamrat-föreningens renovering av A32 på pinne som finns framför matsalen på FMTS.

Vi möttes av stor förståelse från Flygvapenmuseumets sida som skulle göra vad som stod i deras makt att stödja projektet med renoveringen av A32 på FMTS. Vi redogjorde för var vi var i vår process att renovera A32 Lansen på FMTS. Lokal, reservdelar, personal och ekonomi var frågor som diskuterades. Vi fick med oss att vi kunde låna verktygsats för A32 samt få tillgång till färgkoder för att måla upp vårt A32 rätt.

Efter vår demontering och genomgång av vilka behov som uppstod vad avser reservdelar skulle vi återkomma till Flygvapenmuseum med en åtgärdslista så det kunde söka i sina gömmor för att se vad de kunde bidra med. Vi fick klart för oss att några större flygplan delar typ hel bakkropp fanns inte att tillgå.

Vi upplevde vårt besök somt ett bra besök där vi uppfattade Flygvapenmuseums vilja att stödja oss i vår strävan att renovera vår A32 samt finna en ny plats som gör A32 mer tillgänglig för allmänheten.

Vid hemkomsten hade vi avtalat ett möte med Hallandspostens reporter Anders Holmér för att beskriva vad vi höll på med och föroppningsvis få med en liten PR artikel i Hallandsposten för vårt projekt.

Projektgruppen beslöt även att gå vidare med att ta ned flygplanet och förflytta det till vår lokal på Halmstad flygplats, gamla Skywayshangaren, som Flygplatsbolaget vävilligt ställt till vårt för fogande.

Ett samlings PM från vårt besök kommer ni att hitta under menyn Organisation/ Projket A32/ projektmöte nr 5 lite senare.

Chefen för Flygvapenmuseums samlingar Torsten Nilsson var vår besöksmottagare
Chefen för Flygvapenmuseums samlingar Torsten Nilsson var vår besöksmottagare

2018-05-21 Projekt A32 Lansen renovering

Kamratföreningen har startat ett projekt för att rusta upp A 32 lansen på pinne utanför matsalen på FMTS. Vi jobbar med 4 huvudområden och de är: Lokal att vistast i under renoveringen, Få fram reservdelar till A 32 som behöver bytas ut, Leta frivillig arbetskraft för renoveringen samt ordna finansieringen. 
Läget ser bra ut. Vi har en lokal. Vi har alla myndigheter  med på kommande åtgärder. Personal finns det utrymme för fler. Finansieringen är ej klar. Vi mottager frivilliga bidrag. Swisha till oss på  123 07 24 344 och märk bidraget med A 32

Personal för arbetet är en kritisk faktor.  Känner ni någon som vill delta: Du som har lite tid över och tror att du kan bidra med något – allt är välkommet! Hör av dig till Kenneth Narstam på tfn eller sms 070-520 64 65

När det gäller lokal att vistas i under renoveringen så ställer Halmstad Flygplats upp med utlån av del av Hangar för renoveringsarbetet. Vi är otroligt tacksamma för denna Sponsring/stöttning i vårt ideélla projekt med renoveringen.

Projektgruppen var och besökte Halmstad Flygplats för att titta på lokalerna. Flygplatschef Peter Gustavsson guidade oss runt på flygplatsen. Vi kommer att få tillgång till hangar, tryckluft,omklädningsrum, fikarum m m-. Allt som behövs för att arbetet skall flyta smidigt.

När allt är klart skall A 32 placeraspå en plats utanför FMTS område så att alla kan ha en möjlighet att se den. Vilken plats det blir avslöjar vi senare då vi är överens med kommun och alla inblandade myndigheter om placeringen.

Den nya placeringen utanför FMTS kan kanske locka några nya som är villiga att stödja projektet med att skänka en slant på Swish kontot enligt ovan. Vi behöver vart ända bidrag för att ro projektet iland.