Även om vintern inte är vad den har varit så ägnade sig flygvapenförbanden tidigt åt vinterutbildning då man var rörliga och skulle kunna sättas in över hela landet även i vinterterräng. Här är några bilder från vinter utbildning. 

Försvarsmaktens förband har alltid varit med och firat olika högtider såsom svenska flaggans dag, nationaldagen m fl. Här är F14 uppställda på stota Torg i Halmstad. Dock framgår det inte i vilket aktivitet som F14 deltogt i. Klicka på bilderna så blir de större.

Kvinnor verkar alltid ha en förkärlek till dessa flygande officerare

 En annan del av Flygvapnets Halmstadsskolor var R3 som ingick på den gamla tiden i BBS (Basbefälsskolan). Här kommer några miljöbilder från deras verksamhet

Här har någon finurlig officer knåpat till det i en sång. F14 beskrivs från etablering till avveckling

Här kommer några bilder från Flygvapnets Tekniska Skola (FTS). På bilden tv syns en av dess chefer Lennart Fridh.

FTS var en av de skolor som ingick i Flygvapnets Halmstadskolor. För att se vilka övriga skolor som fanns så kan du gå till menyn OM OSS/Arkiv F14-FMTS och de organisationsskisser som tidigare visats här på första sidan.

Bilderna nedan är från uppbyggnaden av några av de olika delarna på FTS. Klicka på bilderna så blir de större

Prins Bertil hälsar på tekniker Dahlqvist
Prins Bertil hälsar på tekniker Dahlqvist
Öv Christian Nilsson Öv Christian Nilsson

Chefer kommer och går. Även för F14 och dess efterföljare FVHS, FMHS och FMTS samt FOHS och MHS-H har cheferna kommit och gått och satt sina spår i förbandens utveckling.

Här följer en kort bildkavalkad samt när det var chefer:
Kunglig Hallands Flygflottilj
1944-1954   Christian Nilsson
1954-1961    Bo Lindgren
Kunglig Hallands Flygkår
1961-1967    Folke Ripa
1967-1973    Gert Stangenberg
Flygvapnets Halmstadsskolor
1973-1979    Tage Ljunger
1979-1985    Bror Larsson
1985-1990   Sten Norrmo
1990-1993   Bo-Göte Eriksson
1993-1995   Arne Hansson
1995-1997   Lars Winberg
1997-1998   Robert Palmgren
Försvarsmaktens Halmstadsskolor
1998-2001  Olle Ljung
2001-2004 Örjan Nilsson
Försvarsmaktens Tekniska Skolor
2005-2010 Mats Klintäng
2010-2011 Ulf Crona 
2011-2014  Lennart Axelsson
2014-2018 Stig Olof Krohné
2018-          Anneli Vesterholm
Flygvapnets Officershögskola
1981-1982  Bengt Otto Wahrgern
1982-1984 Nils Rönnberg
1984-1986 Bo Göte Eriksson
1986-1989 Svante Menckel
1989-1991 Bo Lennhammar
1991-1993 Hans Bjernby
1993-1995 Lars Winberg
1995-1997 Robert Palmgren
1997-1999 Ulf Crona
Militärhögskolan Halmstad
1999-2004  Johan Ryden
2004-2008 Mats Andersson
2008-2010 Peter Öberg
2010-2014  Hans Hansson
2014-2018  Tommy Karlsson
2018-           Anders Stach

Chefer F14-FMTS

Chefer FOHS-MHS-H

Här saknas bilder på: Bengt Otto Wahrgren, Nils Rönnberg, Svante Menckel och Hans Bjernby

Bilden visar Kn Tage Sandahl om inte mitt minne sviker mig. Tage jobbade på F14 då jag började min tjänst där 1981. Här kommer jag att efterhand byta ut bilderna och publicera andra foton av personer som jobbat  på F14 och dess efterföljare.

Det är något särskilt med dessa flygande officerare verkar beundrarskaran av damer tycka. 

 

Här kommer några bilder från en annan verksamhet - frivillgverksamheten. Försvarsmakten och Flygvapnet har alltid haft ett gott förhållande till frivillig-organisationerna. Jag upplevde själv detta under min första tid i Flygvapnet på Lfc W2 i Göteborg där vi hanterade ca 3000 frivilliga i vår krigsorganisation. Även F14 hade frivilliga och utbildade frivilliga för sina krigsförband

Så här i juletider så kan det vara roligt att se hur man firade dessa högtider på förbandet längre tillbaka i tiden. Lucia och kyrkobesök har ingått i julförberedelserna på förbandet i alla år. Det har varit en bra tid att summera upp året som gått och förbereda sig inför julledigheten.

Ett udda flygplan på F14. 1944, i slutet på 2:världskriget, nödlandade en B 24 J Liberator från USA på F14s civila del av flygfältet.Här kommer några foton från Lansen tiden på F14. Lansen kom till F14 sommaren 1957 då de ersatte A 28 Vampire. bara året efter, 1958 års riksdag, beslöt att F14 skall indragas. 2 div. indrages 2/11 1959, 3 div indrages 10/10 1960 och första div. indrages 1/5 1961. Så skrevs det i avvecklingsbeslutet av F14.

Det var inte bara flygverksamhet som bedrevs på F14 området. När flottiljen lades ned så uppstod Flygvapnets centrala skolverksamhet inom ett antal olika områden. Här några bilder från FMTS, inte dagens FMTS, utan Flygvapnets MarkTeletekniska Skola, en skola på förbandet Flygvapnets Halmstadskolor.

Flygning är inte alltid bara tjusning. Jag tänker ofta på alla de som offrat sina liv i sin tjänst i Flygvapnet. Minnestavlan på "Tre Vapen" i Stockholm hedrar minnet av alla som omkommit i sin flygtjänst i Flygvapnet. Under F14s aktiva tid så förlorade flottiljen tyvärr ett antal piloter och besättningsmedlemmar i olika haverier. Just flygplantyperna B18 och A28 som fanns på F14s tidiga tid som flottilj tog sina offer bland flygbesättningarna.  

Listan här namnger de F14 besättningar som omkommit under F14s aktiva tid. Heder åt alla dom och jag sänder dem alla en tanke.
 

För oss som är lite äldre så kommer nog många ihåg filmen "Those magnificent men in their flying machines" som kom på biograferna någon gång på 1960-talet Här kommer ett litet bildgalleri på flygförare från F14 tiden som flygande förband. Tyvärr så saknar jag uppgifter på villka det är samt från vilket år de är tagna. Kanske kan någon hjälpa till där ute som känner igen någon person.

 

F14 första chef Christian Nilsson anländer till den civila sidan av halmstad flygfält med F14s första flygplan en SK 12. Flottiljen var under uppbyggnad och ej färdig för att ta emot flygplan då chefen anländer till Halmstad

F14 har under sina levnadsår haft många celebra besök. Här en bild då Hans Majestät Koungen inviger kungastenen som står i backen påväg upp mot kanslihuset

2018-11-28 Idag så dyker vi in och visar lite bilder från mässlivet som funnits och finns på alla förband i Försvarsmakten. Formerna för mässlivet har skiftat under åren samt mässen roll  har också förändrats i takt med tiden

Här ser ni en skiss över uppbyggnaden av F14. Bilden visar läget 1945-1946

F14s kanslihus som det såg ut en gång i tiden

Här kommer en bild från F14s ungdom då flottiljen sattes upp 1944. Exakt tid och vem det är på bilden har jag inga uppgifter på. Fast det kanske finns någon därute som vet.

Bilden nedan måste var ett tidigt sätt att bjuda in sina grannar och markägare för att se vad som händer när det kommer en flottilj på deras gamla jordbruksmarker

Här kommer först några bilder som beskriver förbandens organisation från 1944-2006  Klicka på länken så kommer ni dit:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=58#/ 

Klicka på bilden så blir den större