Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till högerär FTS logga

2019-06-21 det kom ett mail från en gammal elev på Flygvapnets Officershögskola.

Mailet och bilden hittar ni nedan.

 

Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS
Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till högerär FTS logga
 

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Mässlivet var en levande del av en flottilj en gång i tiden men tiderna förändras och så gör samhället rumt flottiljen också. Idag är mässlivet något helt annat än det som var en gång i tiden. Här kommer lite bilder från F14s mässliv.

 

Vi avslutar med lite flygplanbilder på olika flygplantyper.

Nu är värnplikten införd i Försvarsmakten igen. De första värnpliktskullarna slutar sin tjänstgöring i dagarna. Här kommer lite bilder från gamla tiders värnplikt

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

F14 förlorade en hel division B18 som var på väg till övning i Norrland. På vägen upp möttes de av dåligt väder och fick ordern nödlanda där ni kan. Tyvärr havererade många av de B18 som nödlandade. Här är några bilder från upphämtningen av en av de nödlandade B18 i Härnösand vilket skedde många år senare.
 

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Piloter och teknisk personal utgör en stor del av personalen på ett flygande förband. Här är ett axplock från division och kompani

 


Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder. Efterhand så flyttar jag dem till Arkiv F14-FMTS under menyn OM OSS.
 

Vi har i våra ägor en hel del sidor ur olika anställdas fotoalbum. Här kommer några sidor ur Rolands album som vi fått till föreningen. 

PÅ 1970-talet så fanns det en skola som hette FFS (Flygvapnets Flygtekniska Skola). Här kommer några bilder från deras lokaler med personal och besökare

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

I år firar MHS--H 20-års jubileum. Flygvapnets Officers Högskola (FOHS) var MHS-H föregångare. Här kommer fler bilder på personal som tjänstgjort på FOHS.

Museet eller traditionsrummet som finns inne på FMTS har ganska många olika prylar från olika delar av från F14 start fram till dagens FMTS. Det är mest äldre saker som finns i traditionsrummet men de beskriver vad som skett på de olika enheter och skolor som under åren funnits på de olika organisationsenheterna.

Här kommer en liten bildexpose frånuppbyggandet av museet.
 

En viktig del för en nyanlländ till ett förband var att snabbt komma in i det sociala livet på orten. Här hjälpte mässlivet till på ett utmärkt sätt. Där träffades man och blev bekanta med de som redan var etablerade på orten och som om tycke uppstod mellan olika männsikor var en förmedlande länk ut i det sociala livet på orten.
Här kommer några bilder från mässlivet på förbandet.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

I år firar MHS--H 20-års jubileum. Flygvapnets Officers Högskola (FOHS) var MHS-H föregångare. Här kommer lite bilder på personal som tjänstgjort på FOHS.

kurs 1981-83 avslut allmänna skedet
kurs 1981-83 avslut allmänna skedet
Kursavslut på FOHS under 1980-tal
Kursavslut på FOHS under 1980-tal

Här kommer lite bilder på olika byggnader under dess rivning och uppförande på Flottiljområdet

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Från F14s uppstart Från F14s uppstart

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

Avdelning under UGL utbildning 1981 (Utbildning, Grupp Lärande) under mitt, Hans Hansson, och Ronald Alveheims handledarskap
Avdelning under UGL utbildning 1981 (Utbildning, Grupp Lärande) under mitt, Hans Hansson, och Ronald Alveheims handledarskap

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. Korten nedan är från FOHS och personal som tjänstgjort där.

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Ett antal flygdagar har hållits på Flottiljområdet under åren. De har alltid varit uppskattade och dragit stor publik. Här ses Team 60 göra en avslutnde split efter sin flyguppvisning
Ett antal flygdagar har hållits på Flottiljområdet under åren. De har alltid varit uppskattade och dragit stor publik. Här ses Team 60 göra en avslutnde split efter sin flyguppvisning

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Inget fel på humöret i förberedelserna inför flygning
Inget fel på humöret i förberedelserna inför flygning
Här en bild från dåtidens mässliv. En tradtion som fått många nya på ett förband att snabbt komma in i samhällslivet på den nya orten.
Här en bild från dåtidens mässliv. En tradtion som fått många nya på ett förband att snabbt komma in i samhällslivet på den nya orten.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Fanvakt är en naturligt inslag i det militära livet. Förbandsfanan som varje förband har idag har gamla anor i svenska Försvarsmakten. Förbandsfanan förs idag vid ceremonilella tillfällen med en fanvakt. Enligt gammal tradition så måste den vaktas så den inte faller i fiendens händer.
Fanvakt är en naturligt inslag i det militära livet. Förbandsfanan som varje förband har idag har gamla anor i svenska Försvarsmakten. Förbandsfanan förs idag vid ceremonilella tillfällen med en fanvakt. Enligt gammal tradition så måste den vaktas så den inte faller i fiendens händer.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Museet eller traditionsrummet som finns inne på FMTS har ganska många olika prylar från olika delar av från F14 start fram till dagens FMTS. Det är mest äldre saker som finns i trditionsrummet men de beskriver vad som skett på de olika enheter och skolor som under åren funnits på de olika organisationsenheterna.

Här kommer en liten bildexpose över olika instrument och andra saker som museet har i sina gömmor.

Många bilder har en beskrivning av prylen. Våra läsare av hemsidan kan säkert hjälpa till med de saker som inte har en text om vad det är och när det användes. Skicka ett enkelt mail så lägger vi ut mer information om de saker vi visar upp. 

C F14 tar emot personalen. Bilden troligen från tidig tid på F14 troligen slutet 1940-talet
C F14 tar emot personalen. Bilden troligen från tidig tid på F14 troligen slutet 1940-talet

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Här kommer några bilder från museets öppnande. Under åren som gått så har museet haft sin ständigt ökande skara besökare. Idag så har museet mellan 700 och 1000 personer på årsbasis. Det är bra siffror med tanke på att det ligger inne på militärt skyddsområde och kräver särkild föranmälan för inpassering och är bara öppet 1 dag /vecka. Det är kamratföreningens medlemmar som både arbetar med att katalogisera och ta till vara på alla saker som finns på museet och som håller det öppet för besökare på onsdagar mellan 0930-1500.

Att kunna försvars sig och sin arbetsplats har varit grunden för varje soldat och officer i Flygvapnet. Med den spridningsfilosofi Flygvapnet haft till krigsbaser ute i skog o mark i det avlånga landet Sverige så måste varje enhet kunna lite grunder i markstrid så att man åtminstone överlever till "militär hjälp anländer" dvs förband utbildade för ren markstrid.

Samling av personal inför flygning modell Ä.

Att flyga är inte bara att sätta sig i flygplanet och starta. Det krävs noggrann planering av det kommande flygpasset så att man får ut maximal effekt. Planering och genomgångar inför flygning har sett olika ut över åren. Idag så genomförs noggranna förberdelser. Många gånger flygs passet i simulator så man får ut max vid det riktiga flygpasset

Flygvapnet skall kunna verka över hela landet i alla klimat så det har varit viktigt att träna i alla miljöer som finns i vårt avlånga land. Vinterutbildning är något som alltid stått i utbildningsplanerna för en flygvapenofficer. Allt från att kunna ta hand om sig själv i vintrig klimat till att kunna behärska skidor och snö i alla dess former har funnits i kursplanerna.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18och A32.
Det är inte alltid det blev lyckade landningar. I Flygvapnets barndom så skedde många haverier och många piloter fick sätta livet till. Flygvapente utvecklade med tiden en filosofi som gick ut på att alla som antogs som piloter skulle genom utbildningen. med bättre tester och annat och på så sätt minskade haverierna till mycket låga numerärer vilket är sinifikativt för dagens flygvapen. På Tre Vapen på gärdet i Stockholm finns det en minneshall över alla omkomna piloter i flygkrascher. Nedan ses några från F14 tiden. Divisionen B18 som var på väg till vionterövning i Luleå mötte dåligt väder vid Sundsvalls trakten och alla tvingades nödlanda med olika resultat.

Även Flygvapnet  blev med tiden en mycket fältmässig försvarsgren. Spridning till baser i det svenska skogslandskapet ställde helt andra krav på att klara av kvalificerad service under dåliga förhållanden. Upprättande av vinterflygfält för övningar m m är ett annat bevis på att även Flygvapnet kunde agera under fältnära förhållanden

ÖB besöker FMTS och garnisonsn chefer tar emot ÖB
ÖB besöker FMTS och garnisonsn chefer tar emot ÖB
Fint generalsbesök på F14
Fint generalsbesök på F14

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

För att kunna flyga behövs någon form av start och landningsbana. i början på flygets tid så räckte det med enkla grässtråk som användes som start- och landningsbanan. Efterhand som flygplanen utvecklades krävdes det hårdgjorda ytor i form av asfalterade landningsbanor. Här ses några bilder från byggandet av F14s start -och landningsbana.

På en skola som f14 blev så har det varit populärt att ta gruppfoton på de olika klasserna vid avslutning på skolorna. Här kommer fler gruppfoton efterhand att läggas upp. Kanske någon känner igen sig?
 

"Stopp här kommer inga obehöriga in" Säkerheten är hög
"Stopp här kommer inga obehöriga in" Säkerheten är hög

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18och A32.

God fysik har alltid krävts av de som jibbat i Försvarsmakten. Därför har 3 timmar avsatts av arbetstiden för att hålla kondition och fysiken uppe. Då man i Försvarsmakten/Flygvapnet alltid jobbar i olika grupperingar så är "lagkänslan" viktig. Förbandet har i tidig ålder haft många goda lag inom fotboll, handboll med fler lagsporter. Även individiuell idrott har stått högt i kurs. Här är en del bilder från olika tider och områden

På en skola som f14 blev så har det varit populärt att ta gruppfoton på de olika klasserna vid avslutning på skolorna. Här kommer fler gruppfoton efterhand att läggas upp. Kanske någon känner igen sig?
 

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18, A28 och A32 samt något hemmabygge

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Här kommer några bilder från FMTS/IT-skolan mm. Kärt barn har fått många namn under åren. Det är Lars Lindström som bidragit med några kort från sina album. Milpak i Boston samt och miltex utbildning hemma och så några bilder från lite gemensamhetsdagar på skolan. Där är även några kort från kamratföreningens arkiv.

Här en bild från Tubas verksamhet som var en enhet på Halmstadskoorna. Här prövas nytt fältmässigt skydd för flygplan på våra krigsbaser
Här en bild från Tubas verksamhet som var en enhet på Halmstadskoorna. Här prövas nytt fältmässigt skydd för flygplan på våra krigsbaser

För att flygplanen skall komma i luften krävs en väloljad markorganisation. Flygvapente har alltid stått på sina 3 ben, Flyg, Bas och Stril.
Klargöringstjänsten en del av den tekniska bastjänsten har alltid varit ett område som stått högt i kurs då det alltid har gällt att snabbt och effektivt klargöra flygplanen så att de kan sättas in för nya insatser. Här är några gamla klargöringsbilder

Flygdagar har alltid lockat stor publik till förbanden. Flygvapnet har då haft en chans att visa upp sig för allmänheten. Flygdagarna är som ses på bilderna välbesökta och det krävs ett väloljat maskineri för att administrera flygdagen. parkering, utställningar, försäljning, flyguppvisning, statiska utställningar kräver ordentligt med förberedelser om det skall bli en lycka dag.

R3 en del av BBS på den gamla tiden genomför släckövning på övningsplatsen på F14
R3 en del av BBS på den gamla tiden genomför släckövning på övningsplatsen på F14

Det behövdes inte så många officerar m fl då förbandet sattes upp 1944. På depåorder nr 1 framgår den totala personalstocken

Celebra gäster har över åren passerat i revy. Här kommer några bilder på några som besökt förbandet. Vi ser hans majestät Kungen Gustav VI Adolf, prins Bertil, ÖB Stig Synnergren och landshövding i Halland  Johannes Antonsson och tidigare CFV  på bilderna för att nämna några.

På den gamla goda tiden då flygplanen var byggda av plåt så var man tvungen att bygga upp en kompetens rörande krigsreparationer av flygplanen. Då vi hade en filosofi att sprida flygplanen på baser långt ute i skogen så gällde att man där skulle kunna serva, underhålla och reparera flygplanen. På skolorna i Halmstad fanns denna kompetens. Nu mer så är det kolfiber och andra materiel som man bygger flygplan med och det ställer krav på andra kompetenser.
 

Det har alltid varit viktigt för Flygvapnet och dess flottiljer att hålla sig väl med lokal-befolkningen då man orsakar en hel del buller som många har klagomål om. Tidigt så etablerades en tradition att bjuda in de närmaste grannarna runt flygfältet till årliga träffar för att informera om flottiljens verksamheten. Jag själv genomförde denna tradition på F10 då jag var chef där innan nedläggningen. Chefen bjöd in grannarna till rådjurs och småviltsjakt på flottiljområdet. Denna följdes av en lunch med information. Då kunde även många av grannarna runt flygfältet lösa sina sinsemellan problem som uppstått av olika anledningar. Detta var mycket uppskattat av grannarna och från dem som låg närmast fältet kom aldrig några buller- eller andra klagomål. De kom från boende långt från flygfältet som inte borde bli störda men tyckte ändå att flyget var en olägenhet. Här hittar ni några tidiga underbara bilder från F14 som jag misstänker var dåtidens grannträffar.

Markstrid med skjutmoment har alltid funnits med i Flygvapnets olika utbildningar. BBS, Flygvapnets basbefälsskola var den skola som höll i den utbildningen. Här några bilder från andra skjutningar b la gåsaskjutningen som ägde runt vid juletid varje år.

loading...

Här följer några divisionsbilder från A32 tiden

Vilka var då flygplanen som användes på F14?
F 14 har haft följande flygplanstyper: SK 12 (F14 första flygplan), B 17, Segelflygplanet Weihe. Pembroke, B18B, A28 B Vampire,A 32 Lansen
Jag kommer att lägga upp ett antal flygplansbilder här från F14. 

Här är några bilder från Lansen tiden på F14
Klicka på bilderna så blir de större.

På ett förband behövdes det många olika enheter för att hålla en sådan komplex verksamhet som flygtjänsten igång. Flygledning behövdes för att säkert landa och starta men även en egen sjukvårdsverksamhet krävdes då flygtjänsten ställde särskilda krav på den flygande personalen. Här är några bilder från denna verksamhet.
Evan Sönnerstam legendarisk flygtrafikledare på F14 ses nere på andra raden tv.

Ssk Kristina Magnusson samt doktor Svante Ebbinghaus
Ssk Kristina Magnusson samt doktor Svante Ebbinghaus
Ssk Barbro Balkö och doktor Ulf Magnusson
Ssk Barbro Balkö och doktor Ulf Magnusson

Furirskolan FSS 1970
Elever från vänster:
Lars Henriksson, Per-Olof Nilsson, Hans-Bertil Andersson, Ingemar Andersson, Mats Svensson, Thomas Strömgren, Kjell Frånberg, Kjell Nyman, Tomas Erge, Arne Olsson, Leif Näckholm, Håkan Albertsson och Lars Kjellstrand.
 Lärare från vänster sittande:
.. Henriksson, Rustmästare Hansson, Bengt ”Totto” Wahrgren och Ingemar Hanning
 
Tack för kortet Mats Svensson
 

B18 B under brant sväng
B18 B under brant sväng

"Those magnificent men in their flying machines". Ett litet persongalleri. Tyvärr så saknas namnen på de som visas på bilderna.
I fjärde raden längst Th synd O I Andersson Fnav.

Idag blir det lite botaniserande bland de bilder som beskriver hur olika byggnader m m kom till då man successivt byggde ut verksamheten på F14. Vi inleder med bilder från utbyggnaden av Bakom och Uom i det då rådande bassystemet 60 där det gällde att skydda flygplanen genomspridning från huvudbasen F14. Här ses utbyggnaden vid Nyårssåsen ca 5-7 km från F14. Flygplanen kunde bogserars eventuellt gå för egen maskin vägen fram till huvudbanan på F14.

Här är några bilder från 60-talet. Fotbollsbilden är från 1964 då ”F 14” deltog i FV-mästerskapet. Andre man stående fr v är Hans Carlsson krp FSS, fjärde man fr v är Kjell Persson, femte man fr v är fte Karlsson? Målvakt är undertecknad. Tack för bilden Tommy Söderberg

Stående fr vänster överst: Bengt Tuneskog, Arne Kvarmo, Lennart Berggren, Reinhold Ehn,Reino Lidvik (f d Kämärä), Allan Lindgren, Mats Mathiasson, Bengt Högkvist, Hans Hesselgren
Stående mellanraden: Tommy Söderberg, Yngve Nylén, TommySydhagen, Bengt Sterner,Bertil Högberg, Lennart Svensson, Hans Carlsson, Jan Mickelsen
Sittande: Öfu Hansson, fj Sjöström, mj Nordh, kn Wallmark, fj Troedsson, fu Nilsson

Att hitta bostader åt alla elever som skall genomföra sin utbildning på Flygvapnets Officershögskola har alltid varit en tuff uppgift. Skolans förläggning till Halmstad 1981 ställde nya krav på förläggningskapacitet då elev volymen ökade. Från början så var det upp till varje elev att söka sin egen bostad. Då kullarna ökade så togs ett beslut att bygga ut dagens kadettby till förläggning för FOHS elever i första hand men byggnaden fylldes på med andra elever så inget stod tomt och oanvänt.

Här är ytterligare några bilder från FMTS, inte dagens FMTS, utan Flygvapnets MarkTeletekniska Skola, en skola på förbandet Flygvapnets Halmstadskolor. Det är alltid roligt när någon av våra medlemmar hör av sig och bidrar på olika sätt. Här finns också namn och förklaring var bilderna är tagna.Första bilden är på Kjell Björnfors i undervisning. Nästa bild hittar vi Anders Andersson , Chefen öv. Bo-Göte Erikssonsamt okänd. Bägge har tyvärr gått bort. Sen kommer Sven Hansson följt av Lennart Abrahamsson med Rune Bengtsson vid lerduveskytte i Tönnersjö.
2 bilder från traditionsenlig julfest på mässen. FMTS Wheel Party !!
Sist men inte minst Lars Lindström själv i lektionssalen med utbildningssystem för Milpak.
.Tack för bilderna Lars Lindström

Idrottsverksamhet har alltid stått högt på listan i Försvarsmaktens olika verksamheter. Även på F14 har idrottsverksamheten haft en stor roll över tiden. Yrket som sådant ställer vissa fysiska krav som det gäller att uppfylla. Träning på arbetstid är något som Försvarsmakten införde tidigt.

Ungdomsverksamheten - en del av frivilligverksamheten i Flygvapnet - har alltid varit viktig. Idag finns en ny ungdomsfilm med tal av ÖB om Försvarsmaktens ungdomsverksamhet. Då jag själv är engagerad i dagens FVRF, Flygvapen Frivilligas RiksFörbund, så märker jag själv det ökade intresset från Flygvapnet för den ungdomsverksamhet vi bedriver idag. Flygpojksverksamhet har även förekommit på gamla F14 och här är några bilder från den verksamheten.
 

Gruppfoton från F14 olika skolor

Alla som tjänstgjort vet att oavsett hur bra grejer man har att verka med så krävs det alltid något mer - och det är mat i magen på en soldat för att nå full effekt/verkan.

Köket har alltid haft en cemtral roll på förbanden. Här är några bilder från köksavdelningen

Här kom ännu ett bidrag från våra medlemmar. Tommy Söderberg har skickat in en bild - 50 år efter inryckning på FSS
Helgen 31 aug – 1 sept 2013 träffades större delen av kursen som tog examen 1965 för att celebrera 50 år sedan inryckning


Stående från vänster:
Lennart Berggren Brösarp, Bengt Sterner Unnaryd, Bengt Högkvist Lidköping, Yngve Nylén Lidköping, Mats Mathiasson Hässleholm, Reino Lidvik Linköping, Hans Hesselgren Halmstad, Tommy Söderberg Halmstad, Arne Kvarmo Kalmar, Reinhold Ehn Karlstad och Lennart Svensson Örkelljunga

En härlig bild före start på F14. Besättningen snyggt uppradade framför sitt flygplan B18 innan start. Flygutrustning var lite annorlunda än dagens grejer.

1981 bildades Flygvapnets Officershögskola och förlades till Flygvapnets Halmstadsskolor. Skolan verkade mellan 1981-1999. 1999 bildades Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) av FOHS. Jag hade själv förmånen att få jobba i olika befattningar på skolan mellan 1981-1987, 1990-1992. Tyvärr så omfattar inte kamratföreningens bildmateriel så särskilt många foton från den tiden. Här kommer några stycken från examen på fotbollsplan, balverksamhet, flaggan samt en lektionssalsbild. Chefer på skolan har tidigare presenterats och de ligger arkiverade under menyn OM OSS/Arkiv F14-FMTS.

Här kommer lite modernare historik. Nedan ser ni ett antal kursfoton från en av skolorna på Flygvapnets Halmstadsskolor. Korten är från kurser på Flygvapnets Signal Skola (FSS). Klicka på bilderna så blir de större.
Här kanske en och annan i aktiv tjänst varande känner igen sig?

Som ett resultat av publiceringen av bilderna nedan fick jag idag 2018-12-19, ett mail av Hans Andersson med en bild som jag inte kan undgå att visa för er (sista bilden nedan).
Hans beskriver: Bilden som jag bifogar togs då vi, som den första kullen på FSS i Halmstad firade 50 års jubileum; d.v.s. 50 år sedan vi började utbildningen vid FSS (1961-10-02). Sedan dess har vi haft för vana att träffas dels vart 5:e år sedan vi började utbildningen och dels vart 5:e år sedan vi blev signalfurirer.
Jag vill påstå att just den kullen, som jag har den stora förmånen att ingå i, är smått unika vad gäller sammanhållning från den tid då allt begav sig och ambitionen att därefter mangrant deltaga i återträffar. Detta möjliggörs mycket tack vare att vi har en egen hemsida (morseakademin.se). http://morseakademin.se

F14 får besök av kungligheter. Här ser man F14 första chef öv Christian Nilsson samspråka med hans majestät Gustav den VI Adolf

Flygdag på F14. Vilket år framgår inte. På bilden syns Chefen Flygvapenet tillsammans med hertigparet av Halland prins Bertil och Lilian

För att det skall bli en flygflottilj så krävs det ett antal byggnader. Från början så levde flottiljnm lite provosoriskt men efter hand som byggverksamheten kom igång så producerades byggnader åt flottiljens olika delar. Här kommer några bilder från olika byggprojekt  i tidernas begynnelse  för F14. På bilden till höger syns byggandet av vaktlokalen på F14.

Även om vintern inte är vad den har varit så ägnade sig flygvapenförbanden tidigt åt vinterutbildning då man var rörliga och skulle kunna sättas in över hela landet även i vinterterräng. Här är några bilder från vinter utbildning. 

C Flygvapnets Halmstadsskolor öv Robert Palmgren med övlt Sten Söderberg och mj Bengt Järkenstedt tillsammans med författaren till Flygdramatik i Halland under 2:världskriget.

Försvarsmaktens förband har alltid varit med och firat olika högtider såsom svenska flaggans dag, nationaldagen m fl. Här är F14 uppställda på stota Torg i Halmstad. Dock framgår det inte i vilket aktivitet som F14 deltogt i. Klicka på bilderna så blir de större.

Kvinnor verkar alltid ha en förkärlek till dessa flygande officerare

 En annan del av Flygvapnets Halmstadsskolor var R3 som ingick på den gamla tiden i BBS (Basbefälsskolan). Här kommer några miljöbilder från deras verksamhet

Här har någon finurlig officer knåpat till det i en sång. F14 beskrivs från etablering till avveckling

Här kommer några bilder från Flygvapnets Tekniska Skola (FTS). På bilden tv syns en av dess chefer Lennart Fridh.

FTS var en av de skolor som ingick i Flygvapnets Halmstadskolor. För att se vilka övriga skolor som fanns så kan du gå till menyn OM OSS/Arkiv F14-FMTS och de organisationsskisser som tidigare visats här på första sidan.

Bilderna nedan är från uppbyggnaden av några av de olika delarna på FTS. Klicka på bilderna så blir de större

Prins Bertil hälsar på tekniker Dahlqvist
Prins Bertil hälsar på tekniker Dahlqvist
Öv Christian Nilsson Öv Christian Nilsson

Chefer kommer och går. Även för F14 och dess efterföljare FVHS, FMHS och FMTS samt FOHS och MHS-H har cheferna kommit och gått och satt sina spår i förbandens utveckling.

Här följer en kort bildkavalkad samt när det var chefer:
Kunglig Hallands Flygflottilj
1944-1954   Christian Nilsson
1954-1961    Bo Lindgren
Kunglig Hallands Flygkår
1961-1967    Folke Ripa
1967-1973    Gert Stangenberg
Flygvapnets Halmstadsskolor
1973-1979    Tage Ljunger
1979-1985    Bror Larsson
1985-1990   Sten Norrmo
1990-1993   Bo-Göte Eriksson
1993-1995   Arne Hansson
1995-1997   Lars Winberg
1997-1998   Robert Palmgren
Försvarsmaktens Halmstadsskolor
1998-2001  Olle Ljung
2001-2004 Örjan Nilsson
Försvarsmaktens Tekniska Skolor
2005-2010 Mats Klintäng
2010-2011 Ulf Crona 
2011-2014  Lennart Axelsson
2014-2018 Stig Olof Krohné
2018-          Anneli Vesterholm
Flygvapnets Officershögskola
1981-1982  Bengt Otto Wahrgern
1982-1984 Nils Rönnberg
1984-1986 Bo Göte Eriksson
1986-1989 Svante Menckel
1989-1991 Bo Lennhammar
1991-1993 Hans Bjernby
1993-1995 Lars Winberg
1995-1997 Robert Palmgren
1997-1999 Ulf Crona
Militärhögskolan Halmstad
1999-2004  Johan Ryden
2004-2008 Mats Andersson
2008-2010 Peter Öberg
2010-2014  Hans Hansson
2014-2018  Tommy Karlsson
2018-           Anders Stach

Chefer F14-FMTS

Chefer FOHS-MHS-H

Här saknas bilder på: Bengt Otto Wahrgren, Nils Rönnberg, Svante Menckel och Hans Bjernby

Bilden visar Kn Tage Sandahl om inte mitt minne sviker mig. Tage jobbade på F14 då jag började min tjänst där 1981. Här kommer jag att efterhand byta ut bilderna och publicera andra foton av personer som jobbat  på F14 och dess efterföljare.

Det är något särskilt med dessa flygande officerare verkar beundrarskaran av damer tycka. 

 

Här kommer några bilder från en annan verksamhet - frivillgverksamheten. Försvarsmakten och Flygvapnet har alltid haft ett gott förhållande till frivillig-organisationerna. Jag upplevde själv detta under min första tid i Flygvapnet på Lfc W2 i Göteborg där vi hanterade ca 3000 frivilliga i vår krigsorganisation. Även F14 hade frivilliga och utbildade frivilliga för sina krigsförband

Så här i juletider så kan det vara roligt att se hur man firade dessa högtider på förbandet längre tillbaka i tiden. Lucia och kyrkobesök har ingått i julförberedelserna på förbandet i alla år. Det har varit en bra tid att summera upp året som gått och förbereda sig inför julledigheten.