Ragnar Eriksson Ragnar Eriksson

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

2019-11-21 Dag för lite nya flygplansbilder från en svunnen tid

Byggandet av korthållsbanan vid Mickedalagrinden Byggandet av korthållsbanan vid Mickedalagrinden

2019-11-06 Avslutande bilder från Olle Jensens föredrag "Mickedala- byn som blev ett flygfält"

Här nedan finns lite bilder på A32 Lansen, det sista flygplanet, som avslutade flygverk-samheten på F14 1961.  Det är bilder både på divisionspersonal samt flygplan.
Första bilden visar en A28 Vampire utanför vakten på F14 under spridningsövning. Vägen från norra banändan mot Nyårsåsen fanns ej vid detta tillfälle.Bild 2 visar fanborg i norra ändan av banan vid invigningen. Sen kommer 6 Lansar på platta 83 (dagens H81 då man ändrat numreringen av hangarerna).Därefeter följer Lansen Gul Ivar (bokstäverna var den tidens beteckning på fpl). Första divisonsbilden är 2.div sen följer 3.div. Nästa divisonsbild är tagen vid dammen vid H 83 och det är 3.div personal. De tre sista bilderna är på Gul Bertil och Ivar samt sista officiella flygningen på F14 26 april 1961.

I början på 2000-talet så överfördes demonteringsverksamheten av fpl som skulle skrotas från F10 till F14. På bilderna ser ni  ett stort antal Ja 37 på linjen i avvaktan på demontering. Ingen rolig syn att se dessa fantastiska flygplan gå till skrot

Dagens H83 där 30 st Ja 37 Viggen står uppställda i väntan på skrotning.
Dagens H83 där 30 st Ja 37 Viggen står uppställda i väntan på skrotning.
Halmstad civila flygstation 1958 Halmstad civila flygstation 1958

2019-11-02 Civila flygplatsen på F14 växer fram.

Förutom flottiljen , om den funnits kvar, så firar den civila flygplatsen 75 år i år 2019. Av bilden till vänster så ser ni hur enkelt det såg ut vid stationsbyggnaden vid starten 1958. Bilderna nedan visar civila flygstationen 1966 samt hur det ser ut idag 2019. För den intresserade så finns det idag en bok utgiven om det civila flyget som också fyller 75 år i år på Halmstad flygplats. Boken går att köpa i bokhandeln. 

 

Invigning Linjeflyg 1966 vid Halmstad civila flygstation
Invigning Linjeflyg 1966 vid Halmstad civila flygstation
Halmstad City Airport som den civila flygstationen benämns idag 2019
Halmstad City Airport som den civila flygstationen benämns idag 2019

2019-10-29 Asfalterad bana 01/19 anläggs

I takt med att flygplantyperna utvecklades ställde det andra krav på banan som man skulle starta på. En hårdgjord bana började anläggas under slutet på 1940-talet i riktningen 010 grader/190 grader. Banan kan ses inritad som ett svart streck på bilden nedan.

Maskinerna för att anlägga den hårdgjorda banan var lite annorlunda än dagens maskiner men trots de lite ålderdomliga maskinerna så blev det ett hårdgjort bansystem.

Här kommer lite bilder på flygplan som användes på F14 under olika tidsepoker. Här syns B 18, B3, J28 B och A 28 B

 

2019-10-25 F14 etableras med flygfält på Mickedala

På bilden till höger så ser ni flottiljområdet med ett svart streck inritat där den belagda banan så småningom anlades. Inledningsvis så flög man från gräsfältet framför hangarerna och gårdarna.

Nedan ser ni den första depåorder som gavs ut. Klicka på pdf.filen

I början så användes en del av gårdarna som stabsbyggnader för F14 då man saknade tillräckligt med nyuppförda byggnader. Här ser man C F14 Christian Nilsson ta emot personalen framför gården Svenstorp som låg i norr där dagens R3 idag huserar.

Så småningom kom man igång med byggandet och på bilderna ser man uppförandet av hangar, matsal och vaktlokal samt en del av de gamla gårdarna Krokagård och Pilagård.

 

2019-10-24 civila fältet i Stadens centrum

Här kommer några fler bilder från flygverksamheten ner i staden. Det var en omfattande flygklubbsverksamhet som bedrevs på fältet. Utbildning på segelflygplan tilläts då det gynnade rekryeringen till flygets militära och civila utveckling. Då det var krig så var det ont om drivmedel för denna verksamhet. Flygklubben tilläts dock ha en proppellerkärra som dragare åt segelflygplanen. Det fanns även en vinschanordning för att dra upp segelflygplanen. 


Det var även på detta fält som den första chefen för F14 Öv Christian Nilsson landade in i en SK 12 1944.

 
Civila fältet fotat från söder med Skeppargatan framför husen i nedre delen av bilden Civila fältet fotat från söder med Skeppargatan framför husen i nedre delen av bilden

2019-10-22 Flera flygfält i Halmstad

Det är nyttigt att gå på föredrag för man lär sig alltid något nytt. Själv, då jag inte är ursprunglig Halmstadbo, fick jag lära mig att det funnits 3 flygfält i Halmstad under 1900-talet. Jag skall återkomma och beskriva de övriga flygfälten senare men nu låt oss ta en titt på de första civila fältet som låg nere i stan på gräsängarna där dagens Kattegattskola byggs och Alevallen ligger. För den som inte är Halmstadbo så var placeringen central, inte så långt från centrum av staden. På bilden ovan syns i mitten gårdagens och dagens Skepparegatan. I höger del av bilden på fältet byggs för närvarande nya Kattegattskolan upp. Framför husen i ovandelen på bilden går Slottsjordsvägensom leder mot Tylösandsvägen. 

Gräsfältet som är det centrala på bilden användes som start och landningsfält. 

På bilden som är från 1960-talet syns den gamla Kattegattskolan som idag är riven för att ge plats för en ny skolbyggnad. På fältet till höger finns delar av Alevallen som idag är ett område för fotbollsspel m m.
 

Det gula streckade linjerna visar det civila flygfältets utsträckning i början på 1930-talet och framåt i tiden innan flygfältet flyttades till dagens plats 1944.
Det gula streckade linjerna visar det civila flygfältets utsträckning i början på 1930-talet och framåt i tiden innan flygfältet flyttades till dagens plats 1944.

Det hände mycket på det civila fältet. Där genomfördes en flygdag 1936 som lockade lika mycket folk till Halmstad som dess totala invånare som då var 15 ooo. Extra tåg sattes in från Göteborg, Småland och Malmö för att ge alla en chans att ta del av flygdagen. Jag kan konstaera att flyg verkar i alla tider ha lockat folk. Det skvallrar inte minst dagens flygdagar som brukar locka mellan 30 000 till 100 000 beroende på var de genomförs. Under kriget så nödlandade ett par B24 Liberator på fältet. En maskin kraschade och blev obrukbar. Flygmaskinen på bilden som stannade ute i staketet kunde efter ca 1 månad flyga tillbaka till England igen och fortsätta sina uppdrag under slutet av 2 världskriget. Det som är lite ovanligt med fotot är att det är fotat i färg. 1944 var det inte så många som sysslade med färgfotografering.

2019-10-20 "Nya Mickedala by"

På bilderna ser ni en ritning över F14 om rådet samt gårdarna Lämpegård, Krokagård, Pilagård, Ranagård samt Köpmannagård som kom att utgöra det nya Mickedala by. Gårdarna låg framför hangarerna H81, H82och H83 längst i norr. Flygverksamheten genomfördes på gräsfältet som låg framför gårdarna. Idag så är hangaren omdöpta med H83 längst i söder sen H82 och slutligen H81. Varför omnumreringen har skett är döljt i dunkel. Den gamla numreringen var mer logisk då H84 ligger kvar längst norrut.

Tittar man noggrant så kan man urskilja ett antal flygplan på gräsfältet framför gårdarna.
 

Över höger vinge på en B 3:a mot nordost ses fyra av de sju gårdarna i Mickedala by.  1.Lämpegård  2.Pilagård  3.Ranagård och 4.Köpmannagård.   I skogsbacken  uppe till höger skymtar taket på det nybyggda kanslihuset.
Över höger vinge på en B 3:a mot nordost ses fyra av de sju gårdarna i Mickedala by. 1.Lämpegård 2.Pilagård 3.Ranagård och 4.Köpmannagård. I skogsbacken uppe till höger skymtar taket på det nybyggda kanslihuset.
Här ses en kartbild på det område somavsatts för att uppföra F14. marken köptes av Vapnö Fideikommiss
Här ses en kartbild på det område somavsatts för att uppföra F14. marken köptes av Vapnö Fideikommiss
Olle Jensen i en SK 50 Olle Jensen i en SK 50

2019-10-18 Mickedala byn som blev ett flygfält

Jag kommer framöver att successivt lägga upp bilder med kommentarer från Olle Jensens föredrag som han höll för kamratföreningen den 16 oktober på Soldathemmet bredvid Lv 6.

Jag inleder med några bilder på vår föreläsare Olle Jensen

Här ser man Olle framför en A32 Lansen. I ÖBs klubba ingick 12 divisioner A32 Lansen.
Här ser man Olle framför en A32 Lansen. I ÖBs klubba ingick 12 divisioner A32 Lansen.

På kartan nedan kan man se var Mickedala by - som blev ett flygfält- låg någonstans. I senare artiklar kommer jag även att beskriva de övriga 2 flygfält som funnits i Halmstad men det återkommer jag senare till.

Jag kommer även att lägga upp bilder med text från uppbyggnaden av F14
 

Inritat på bilden ser man det ursprunliga läget på Mickedal by som fick ge plats för F14 då man etablerade flottiljen i Halmstad 1944.
Inritat på bilden ser man det ursprunliga läget på Mickedal by som fick ge plats för F14 då man etablerade flottiljen i Halmstad 1944.

På bilden ovan ser ni ett antal hästskjutsar från Korsväga gård. De körde sten från Nyårsåsen till hamnen. Då prästen i Söndrum även var präst i Vapnö så gick en vä g från hörnet av Korsväga gård upp över fältet mot Vapnö kyrka.

 

Platsen för Korsväga gård i modern  tid
Platsen för Korsväga gård i modern tid
Här en bild på Korsväga gård som låg där vägen från Söndrum anslöt till Heagårdsvägen i kanten på flygfältet. Nedan  finner ni en modernare bild.
Här en bild på Korsväga gård som låg där vägen från Söndrum anslöt till Heagårdsvägen i kanten på flygfältet. Nedan finner ni en modernare bild.

2019-09-05 F14 B18 kanar av banan på F4

Facebook är bra som informationskanal om man vet sanninghalten i allt som läggs upp. Man får vara lite försiktig i sin tro på allt som publiceras.

Då man får ett Facebooksinlägg från en gammal kollega i Flygvapnet så behöver man inte tvila på sanningshalten.

Bilden nedan fick jag av Rune Hulden. En av F 14s B18 på besök uppe i norr. På F4 i Jämtland under vinterförhållanden så hade en B18 från F14 oturen att kana av banan som framgår av bilden.

Tack Rune för bilden. Det är roligt att få bilder om F14s historia från andra förband m m.

 

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. Här bland annat bilder från personalen under vinterutbildning.

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blir lite gammalt den här gången.

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till höger är FTS logga

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blir lite gammalt och lite nytt.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

batteribyte under lite fältmässiga förhållanden på FMTS
batteribyte under lite fältmässiga förhållanden på FMTS
Reparation pågår på FMTS
Reparation pågår på FMTS
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser
Lastbilsreparation på en av FMTS många tekniska kurser

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till höger är FTS logga

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blir lite gammalt och lite nytt.

 

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. I år då MHS-H firar 20 år kan det var lämpligt att visa lite personal som under åren före MHS-H tjänstgjorde på FOHS (Flygvapnets Officers HögSkola). Idel bekanta ansikten för redaktören av hemsidan.

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till högerär FTS logga

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till högerär FTS logga

2019-06-21 det kom ett mail från en gammal elev på Flygvapnets Officershögskola.

Mailet och bilden hittar ni nedan.

 

Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS
Kd Leif Markström, författare av kd minnen, på examen från FOHS

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Här kommer det att presenteras ett antal bilder från FTS verksamhet( FTS - Flygvapnets Tekniska skola).

På bilden till högerär FTS logga
 

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Här kommer lite fler flygbilder att njuta av under sommarledigheten.

Det blilr lite gammalt och lite nytt.

Mässlivet var en levande del av en flottilj en gång i tiden men tiderna förändras och så gör samhället rumt flottiljen också. Idag är mässlivet något helt annat än det som var en gång i tiden. Här kommer lite bilder från F14s mässliv.

 

Vi avslutar med lite flygplanbilder på olika flygplantyper.

Nu är värnplikten införd i Försvarsmakten igen. De första värnpliktskullarna slutar sin tjänstgöring i dagarna. Här kommer lite bilder från gamla tiders värnplikt

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

F14 förlorade en hel division B18 som var på väg till övning i Norrland. På vägen upp möttes de av dåligt väder och fick ordern nödlanda där ni kan. Tyvärr havererade många av de B18 som nödlandade. Här är några bilder från upphämtningen av en av de nödlandade B18 i Härnösand vilket skedde många år senare.
 

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Piloter och teknisk personal utgör en stor del av personalen på ett flygande förband. Här är ett axplock från division och kompani

 


Här kommer Kamratföreningen att då och då lägga upp lite historiska bilder. Efterhand så flyttar jag dem till Arkiv F14-FMTS under menyn OM OSS.
 

Vi har i våra ägor en hel del sidor ur olika anställdas fotoalbum. Här kommer några sidor ur Rolands album som vi fått till föreningen. 

PÅ 1970-talet så fanns det en skola som hette FFS (Flygvapnets Flygtekniska Skola). Här kommer några bilder från deras lokaler med personal och besökare

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

I år firar MHS--H 20-års jubileum. Flygvapnets Officers Högskola (FOHS) var MHS-H föregångare. Här kommer fler bilder på personal som tjänstgjort på FOHS.

Museet eller traditionsrummet som finns inne på FMTS har ganska många olika prylar från olika delar av från F14 start fram till dagens FMTS. Det är mest äldre saker som finns i traditionsrummet men de beskriver vad som skett på de olika enheter och skolor som under åren funnits på de olika organisationsenheterna.

Här kommer en liten bildexpose frånuppbyggandet av museet.
 

En viktig del för en nyanlländ till ett förband var att snabbt komma in i det sociala livet på orten. Här hjälpte mässlivet till på ett utmärkt sätt. Där träffades man och blev bekanta med de som redan var etablerade på orten och som om tycke uppstod mellan olika männsikor var en förmedlande länk ut i det sociala livet på orten.
Här kommer några bilder från mässlivet på förbandet.

Personalen är försvarsmaktens och Flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

I år firar MHS--H 20-års jubileum. Flygvapnets Officers Högskola (FOHS) var MHS-H föregångare. Här kommer lite bilder på personal som tjänstgjort på FOHS.

kurs 1981-83 avslut allmänna skedet
kurs 1981-83 avslut allmänna skedet
Kursavslut på FOHS under 1980-tal
Kursavslut på FOHS under 1980-tal

Här kommer lite bilder på olika byggnader under dess rivning och uppförande på Flottiljområdet

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Från F14s uppstart Från F14s uppstart

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. 

Avdelning under UGL utbildning 1981 (Utbildning, Grupp Lärande) under mitt, Hans Hansson, och Ronald Alveheims handledarskap
Avdelning under UGL utbildning 1981 (Utbildning, Grupp Lärande) under mitt, Hans Hansson, och Ronald Alveheims handledarskap

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn. Korten nedan är från FOHS och personal som tjänstgjort där.

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av förbanden inom flottiljområdets olika hörn.

Ett antal flygdagar har hållits på Flottiljområdet under åren. De har alltid varit uppskattade och dragit stor publik. Här ses Team 60 göra en avslutnde split efter sin flyguppvisning
Ett antal flygdagar har hållits på Flottiljområdet under åren. De har alltid varit uppskattade och dragit stor publik. Här ses Team 60 göra en avslutnde split efter sin flyguppvisning

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Inget fel på humöret i förberedelserna inför flygning
Inget fel på humöret i förberedelserna inför flygning
Här en bild från dåtidens mässliv. En tradtion som fått många nya på ett förband att snabbt komma in i samhällslivet på den nya orten.
Här en bild från dåtidens mässliv. En tradtion som fått många nya på ett förband att snabbt komma in i samhällslivet på den nya orten.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Det är dags att lägga upp lite fler bilder på flygplan. Vad vore en flottilj utan flygplan!

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Fanvakt är en naturligt inslag i det militära livet. Förbandsfanan som varje förband har idag har gamla anor i svenska Försvarsmakten. Förbandsfanan förs idag vid ceremonilella tillfällen med en fanvakt. Enligt gammal tradition så måste den vaktas så den inte faller i fiendens händer.
Fanvakt är en naturligt inslag i det militära livet. Förbandsfanan som varje förband har idag har gamla anor i svenska Försvarsmakten. Förbandsfanan förs idag vid ceremonilella tillfällen med en fanvakt. Enligt gammal tradition så måste den vaktas så den inte faller i fiendens händer.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Museet eller traditionsrummet som finns inne på FMTS har ganska många olika prylar från olika delar av från F14 start fram till dagens FMTS. Det är mest äldre saker som finns i trditionsrummet men de beskriver vad som skett på de olika enheter och skolor som under åren funnits på de olika organisationsenheterna.

Här kommer en liten bildexpose över olika instrument och andra saker som museet har i sina gömmor.

Många bilder har en beskrivning av prylen. Våra läsare av hemsidan kan säkert hjälpa till med de saker som inte har en text om vad det är och när det användes. Skicka ett enkelt mail så lägger vi ut mer information om de saker vi visar upp. 

C F14 tar emot personalen. Bilden troligen från tidig tid på F14 troligen slutet 1940-talet
C F14 tar emot personalen. Bilden troligen från tidig tid på F14 troligen slutet 1940-talet

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Här kommer några bilder från museets öppnande. Under åren som gått så har museet haft sin ständigt ökande skara besökare. Idag så har museet mellan 700 och 1000 personer på årsbasis. Det är bra siffror med tanke på att det ligger inne på militärt skyddsområde och kräver särkild föranmälan för inpassering och är bara öppet 1 dag /vecka. Det är kamratföreningens medlemmar som både arbetar med att katalogisera och ta till vara på alla saker som finns på museet och som håller det öppet för besökare på onsdagar mellan 0930-1500.

Att kunna försvars sig och sin arbetsplats har varit grunden för varje soldat och officer i Flygvapnet. Med den spridningsfilosofi Flygvapnet haft till krigsbaser ute i skog o mark i det avlånga landet Sverige så måste varje enhet kunna lite grunder i markstrid så att man åtminstone överlever till "militär hjälp anländer" dvs förband utbildade för ren markstrid.

Samling av personal inför flygning modell Ä.

Att flyga är inte bara att sätta sig i flygplanet och starta. Det krävs noggrann planering av det kommande flygpasset så att man får ut maximal effekt. Planering och genomgångar inför flygning har sett olika ut över åren. Idag så genomförs noggranna förberdelser. Många gånger flygs passet i simulator så man får ut max vid det riktiga flygpasset

Flygvapnet skall kunna verka över hela landet i alla klimat så det har varit viktigt att träna i alla miljöer som finns i vårt avlånga land. Vinterutbildning är något som alltid stått i utbildningsplanerna för en flygvapenofficer. Allt från att kunna ta hand om sig själv i vintrig klimat till att kunna behärska skidor och snö i alla dess former har funnits i kursplanerna.

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18och A32.
Det är inte alltid det blev lyckade landningar. I Flygvapnets barndom så skedde många haverier och många piloter fick sätta livet till. Flygvapente utvecklade med tiden en filosofi som gick ut på att alla som antogs som piloter skulle genom utbildningen. med bättre tester och annat och på så sätt minskade haverierna till mycket låga numerärer vilket är sinifikativt för dagens flygvapen. På Tre Vapen på gärdet i Stockholm finns det en minneshall över alla omkomna piloter i flygkrascher. Nedan ses några från F14 tiden. Divisionen B18 som var på väg till vionterövning i Luleå mötte dåligt väder vid Sundsvalls trakten och alla tvingades nödlanda med olika resultat.

Även Flygvapnet  blev med tiden en mycket fältmässig försvarsgren. Spridning till baser i det svenska skogslandskapet ställde helt andra krav på att klara av kvalificerad service under dåliga förhållanden. Upprättande av vinterflygfält för övningar m m är ett annat bevis på att även Flygvapnet kunde agera under fältnära förhållanden

ÖB besöker FMTS och garnisonsn chefer tar emot ÖB
ÖB besöker FMTS och garnisonsn chefer tar emot ÖB
Fint generalsbesök på F14
Fint generalsbesök på F14

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

För att kunna flyga behövs någon form av start och landningsbana. i början på flygets tid så räckte det med enkla grässtråk som användes som start- och landningsbanan. Efterhand som flygplanen utvecklades krävdes det hårdgjorda ytor i form av asfalterade landningsbanor. Här ses några bilder från byggandet av F14s start -och landningsbana.

På en skola som f14 blev så har det varit populärt att ta gruppfoton på de olika klasserna vid avslutning på skolorna. Här kommer fler gruppfoton efterhand att läggas upp. Kanske någon känner igen sig?
 

"Stopp här kommer inga obehöriga in" Säkerheten är hög
"Stopp här kommer inga obehöriga in" Säkerheten är hög

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18och A32.

God fysik har alltid krävts av de som jibbat i Försvarsmakten. Därför har 3 timmar avsatts av arbetstiden för att hålla kondition och fysiken uppe. Då man i Försvarsmakten/Flygvapnet alltid jobbar i olika grupperingar så är "lagkänslan" viktig. Förbandet har i tidig ålder haft många goda lag inom fotboll, handboll med fler lagsporter. Även individiuell idrott har stått högt i kurs. Här är en del bilder från olika tider och områden

På en skola som f14 blev så har det varit populärt att ta gruppfoton på de olika klasserna vid avslutning på skolorna. Här kommer fler gruppfoton efterhand att läggas upp. Kanske någon känner igen sig?
 

Skall man återge vad som skett på en flygflottilj så måste man då och då ha med bilder från flygtjänstverksamheten. Här kommer en del bilder på B18, A28 och A32 samt något hemmabygge

Personalen är försvarsmaktens och flygvapnets viktigaste resurs så var slogan en gång i tiden och så är det fortfarande då man behöver kvalificerade människor att sköta allt det som måste till för att driva en flygfottilj och dess vida verksamhet. Här kommer en del personer från olika delar av flottiljens hörn

Här kommer några bilder från FMTS/IT-skolan mm. Kärt barn har fått många namn under åren. Det är Lars Lindström som bidragit med några kort från sina album. Milpak i Boston samt och miltex utbildning hemma och så några bilder från lite gemensamhetsdagar på skolan. Där är även några kort från kamratföreningens arkiv.

Här en bild från Tubas verksamhet som var en enhet på Halmstadskoorna. Här prövas nytt fältmässigt skydd för flygplan på våra krigsbaser
Här en bild från Tubas verksamhet som var en enhet på Halmstadskoorna. Här prövas nytt fältmässigt skydd för flygplan på våra krigsbaser

För att flygplanen skall komma i luften krävs en väloljad markorganisation. Flygvapente har alltid stått på sina 3 ben, Flyg, Bas och Stril.
Klargöringstjänsten en del av den tekniska bastjänsten har alltid varit ett område som stått högt i kurs då det alltid har gällt att snabbt och effektivt klargöra flygplanen så att de kan sättas in för nya insatser. Här är några gamla klargöringsbilder

Flygdagar har alltid lockat stor publik till förbanden. Flygvapnet har då haft en chans att visa upp sig för allmänheten. Flygdagarna är som ses på bilderna välbesökta och det krävs ett väloljat maskineri för att administrera flygdagen. parkering, utställningar, försäljning, flyguppvisning, statiska utställningar kräver ordentligt med förberedelser om det skall bli en lycka dag.

R3 en del av BBS på den gamla tiden genomför släckövning på övningsplatsen på F14
R3 en del av BBS på den gamla tiden genomför släckövning på övningsplatsen på F14

Det behövdes inte så många officerar m fl då förbandet sattes upp 1944. På depåorder nr 1 framgår den totala personalstocken

Celebra gäster har över åren passerat i revy. Här kommer några bilder på några som besökt förbandet. Vi ser hans majestät Kungen Gustav VI Adolf, prins Bertil, ÖB Stig Synnergren och landshövding i Halland  Johannes Antonsson och tidigare CFV  på bilderna för att nämna några.

På den gamla goda tiden då flygplanen var byggda av plåt så var man tvungen att bygga upp en kompetens rörande krigsreparationer av flygplanen. Då vi hade en filosofi att sprida flygplanen på baser långt ute i skogen så gällde att man där skulle kunna serva, underhålla och reparera flygplanen. På skolorna i Halmstad fanns denna kompetens. Nu mer så är det kolfiber och andra materiel som man bygger flygplan med och det ställer krav på andra kompetenser.
 

Det har alltid varit viktigt för Flygvapnet och dess flottiljer att hålla sig väl med lokal-befolkningen då man orsakar en hel del buller som många har klagomål om. Tidigt så etablerades en tradition att bjuda in de närmaste grannarna runt flygfältet till årliga träffar för att informera om flottiljens verksamheten. Jag själv genomförde denna tradition på F10 då jag var chef där innan nedläggningen. Chefen bjöd in grannarna till rådjurs och småviltsjakt på flottiljområdet. Denna följdes av en lunch med information. Då kunde även många av grannarna runt flygfältet lösa sina sinsemellan problem som uppstått av olika anledningar. Detta var mycket uppskattat av grannarna och från dem som låg närmast fältet kom aldrig några buller- eller andra klagomål. De kom från boende långt från flygfältet som inte borde bli störda men tyckte ändå att flyget var en olägenhet. Här hittar ni några tidiga underbara bilder från F14 som jag misstänker var dåtidens grannträffar.

Markstrid med skjutmoment har alltid funnits med i Flygvapnets olika utbildningar. BBS, Flygvapnets basbefälsskola var den skola som höll i den utbildningen. Här några bilder från andra skjutningar b la gåsaskjutningen som ägde runt vid juletid varje år.

loading...

Här följer några divisionsbilder från A32 tiden

Vilka var då flygplanen som användes på F14?
F 14 har haft följande flygplanstyper: SK 12 (F14 första flygplan), B 17, Segelflygplanet Weihe. Pembroke, B18B, A28 B Vampire,A 32 Lansen
Jag kommer att lägga upp ett antal flygplansbilder här från F14. 

Här är några bilder från Lansen tiden på F14
Klicka på bilderna så blir de större.

På ett förband behövdes det många olika enheter för att hålla en sådan komplex verksamhet som flygtjänsten igång. Flygledning behövdes för att säkert landa och starta men även en egen sjukvårdsverksamhet krävdes då flygtjänsten ställde särskilda krav på den flygande personalen. Här är några bilder från denna verksamhet.
Evan Sönnerstam legendarisk flygtrafikledare på F14 ses nere på andra raden tv.

Ssk Kristina Magnusson samt doktor Svante Ebbinghaus
Ssk Kristina Magnusson samt doktor Svante Ebbinghaus
Ssk Barbro Balkö och doktor Ulf Magnusson
Ssk Barbro Balkö och doktor Ulf Magnusson

Furirskolan FSS 1970
Elever från vänster:
Lars Henriksson, Per-Olof Nilsson, Hans-Bertil Andersson, Ingemar Andersson, Mats Svensson, Thomas Strömgren, Kjell Frånberg, Kjell Nyman, Tomas Erge, Arne Olsson, Leif Näckholm, Håkan Albertsson och Lars Kjellstrand.
 Lärare från vänster sittande:
.. Henriksson, Rustmästare Hansson, Bengt ”Totto” Wahrgren och Ingemar Hanning
 
Tack för kortet Mats Svensson
 

B18 B under brant sväng
B18 B under brant sväng

"Those magnificent men in their flying machines". Ett litet persongalleri. Tyvärr så saknas namnen på de som visas på bilderna.
I fjärde raden längst Th synd O I Andersson Fnav.