FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING PROJEKTMÖTE 8 TEAM A32
                                                                                        
Möte:                      Projektmöte april 2019
Tid:                       2019-04-16 kl 0900 – 1100                       
Plats:                       Civila Hangaren                      Fikarummet                      
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                                                         Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                                                   Sekreteraren

3. Föregående minnesanteckning.                                                                  Sekreteraren
                      - Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                                        Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi                                                                                                               Kassör

                      - Ekonomiska läget föreningen
                                            - Budget 2019
                      - A32 projektet
                                            - Ekonomi                                                                                        
                                            
4.2 Genomförd verksamhet                                                                  

                      - A 32 renovering                                                                  Projektgruppen
                                            
                                            - Renoveringsläget                                     Kenneth
                                                                  - Besök F7 m fl
                                            
                                            - Reservdelar                                               Kenneth                 

                                            - Kontakter myndigheter                         Hans                     
                                            och organisationer
                                                                  - Kontakter per mail
                                                                  - 22/3 SFF styrelse    
                                                                   - 20/3 Hemvårdsförvaltningen
                                                                    Halmstad
                                                                     - 25/3 Arrangemang och kulturstöd
                                                                    Halmstad
                                                                  - 25/3 Linn Lichtermann SAAB (Bo
                                                                     Lennhammar)
                                                                  - 9/3 Chefen Flygstaben Uppsala
                                                                    Anders Persson
                                                                  - 9/3 C F21 Claes Izos
                                                                  - 25/3 SAAB veteranernas
                                                                    kamratförening
                                                 - Följande organisationer och
                                                   personer har besökt oss

                                            - Samarbetspartner                                  Thomas          
                                                                  - DACAR
                                                                  - Kontakt övr   
                   .
                                            - Finansiering                                            
                                                                  - Identifierade bidrag          Per
                                                                  - Besökslista företag            Hans o
                                                                   Thomas

4.3 Kommande verksamhet                                            

                      - A 32 renovering                                                                  Projektgruppen
                                            
                                            - Renoveringsläget                                     Kenneth       

                                                                  - Pelare
                                                                  - Ritningar pelare
                                                                  - Behov av specialister
                                                                  - Målning och Lackning
                                                                  - Lyft till pelare

                                            - Behov av reservdelar                              Kenneth              

                                                                  - Plåtdelar
                                                                  - Besöksresa Vidsel
                                                                  - Övr. besök

                                            - Kontakter myndigheter                          Hans                 
                                               och organisationer

                                                                  - Följande organisationer och
                                                                    personer bör besöka oss
                                                                  - Avtal kommun-FV Museum,
                                                                  avtal Kommun – FKVF
                                                                  - Skyltar var?
                                                                  - PR

                                            - Samarbetspartner                                Thomas            

                                                                  - Få in fler samarbets-
                                                                  partner                      
                                                                  - Invigningen
                                            - Finansiering
                                                                  - Fonder?
                                                                  - Övrigt?

4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete                       Ordförande

                      - Projekt A32                                             Projektgruppen
                                                                                        
                      
9. Övriga frågor.
                      
10. Beslut från projektmötet                                            Ordföranden
                      - Nödvändiga åtgärder och beslut 
                      redovisas och listas i tidsordning
 
11. Nästa möte.                                                                  Sekreteraren


                      - 2019-05-08 , 1400 – 1530 Projektmöte


12. Ordföranden avslutar mötet.                                            Ordföranden