FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
 Möte 2019-01-15

Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från möte mellan olika delprojekt  


Bakgrund

Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få 
A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Gruppen är utökad med Lennart Jonsson
Gruppen kan även jobba i delprojekt såsom; Flygplansrenovering, samarbetspartner, myndighetskontakter, ekonomi m fl delprojekt vid behov.
Nedan redovisas resultat från olika delprojektmöten

Delprojektmöte nr 2 mellan delprojekt flygplangrp. och delprojekt samarbetspartner 2019-01-15 i civila hangaren

Närvarande
Delprojekt samarbetspartner
Hans Hansson 
Thomas Ericsson 

Delprojekt flygplangrp.
Lennart Jonsson 
Kenneth Narstam
Jan Hjelm
Lars Balkö

Inledningsvis så gav respektive delprojekt en kort redovisning av var man var i sina respektive arbeten. Thomas klargjorde också vad som hänt med overaller och beställda T-shirts och kepsar. Han bevakar frågan.
Därefter inriktades diskussion på vad som måste göras samt vem som skulle ta tag i respektive område.
Följande saker togs upp till diskussion;
- Skaffa fram ritningar för pelaren
Ritningar finns inte lokalt på förbanden. Kontakt har skett med Leif Possung F17 som inte kände till något om ritningarna för pelaren.
Beslut
Hans tar tag i saken och söker kontakt med FORT V( Malena Andersson) samt SAAB( Mats Hugosson) för att eftersöka ritningar till de pelare som finns på diverse platser i Ronneby och Linköping

- Lånevillkor
Lånevillkoren har Thomas fått efter kontakt med Flygvapenmuseum i Linköping. 

Beslut
Thomas tar förnyad kontakt med kommunens representanter och delger dem lånevillkoren som man erhållit. Thomas klarar också ut vad vi som förening behöver göra vad avser byggnadslov, upplåtelse av mark för A32 gentemot kommunen.

- Korrektionsskydd
Thomas redogjorde för kontakten med Dinitrol i Hässleholm. VD med Ledgrp. Tillbaka den 21 januari.
Flygplangrp. framförde behov av ett besök från en korrektionskskyddsexpert som kunde redogöra för vilka underarbeten sim måste göras innan A32 rostskyddas.
Beslut
Thomas tar kontakt med VD i nästa vecka för att försöka få en kille hit som bedömer vad som behöver göras innan rostskyddsbehandlingen sätts in.
Om inte Dintrol kan komma så får expert sökas på annat håll. Högskolan nämndes, FMTS plåtexperter kan ha förslag på lämplig kontakt. Kenneth kontaktar FMTS . Kenneth tar även kontakt med Nilsson Vehicle i Laholm som lär ha 2 duktiga killlar på aluminium

- Ytterligare verktyg
Kenneth har en lista som han delgett Thomas. Det som saknas nu är större slipmaskin

- Målning av A32
Vem skall måla flygplanet?
Hur mycket underarbete måste göras? Skall all färg slipas bort? Det finns behov av att en ”målningsexpert” besöker flygplangrp.för att på plats klara ut vad som behöver göras för underarbeten innan det är dags för slutlig målning och lackning.

Beslut
Thomas kontrollerar med lokala lack o målningsfirmor om de har den expertisen och om ser till att ett besök sker i hangaren tillsammans med flygplangrp.
SAAB behöver kontaktas då de med säkerhet sitter på information om detta. Hans tar upp det i kontakten med Mats Hugosson. 
Färgschema finns på Flygvapenmuseum i Linköping. Kenneth tar kontakt för att få färgscheman nedskickade till Halmstad.

- Vad göra på A32 i Arvidsjaur
Skall Flygvapenmuseum skrota den A32an? 
Om det är så bör vi åka dit och plocka åt oss så mycket delar vi behöver

- Behov av PR

Lars Püss riksdagsledamot (M) i försvarsutskottet från Halmstad har framfört önskemål om ett besök vid renoveringen. Även HP har efterfrågat att göra ett nytt reportage om renoveringsarbetet.

Beslut
Thomas och Hans säkerställer att Lars +HP får möjlighet att besöka renoveringen. I samband med det besöket så bjuds även radio och lokala TV in till besöket

- Övrigt
Kontakt togs med en blivande samarbetspartner i Uppsala, Fredrik Lejerstam (E-post lejerstam.medical@gmail.com). Villkoren för Guld, silver och bronssamarbetspartner klargjordes och ett skriftligt underlag skickas via Thomas till honom. Han funderar till på fredag. Har han inte hört av sig så skulle vi ringa.

Avslut
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i de olika delprojektgrupperna på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte bestäms via mail då behov att träffas fysiskt uppstår.  Nästa styrelsemöte är 6 februari kl 1500-1630
 
Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande Team A32 Lansen