FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
 

Kamratföreningens projektgrupp renovering A32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 5 2018-08-29

Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.

Projektmöte nr 5
Projektgruppen genomförde sin första researchresa och den gick till Flygvapenmuseum i Linköping. Där tog Torsten Nilsson chef för flygvapensamlingarna emot tillsammasn med medarbetare. Den följdes vid hemkomsten av ett möte med lokalpressen, Hallandspostens Anders Holmer, som kommer att skriva en artikel om projektet med renoveringen av A32 Lansen. Beräknas publiceras efter valet den 9/9.

Här följer några korta punkter som framkom vid besöket på Flygvapenmuseum: 
- Flygvapenmuseum har inte större reservdelar i sina lager till A32. Smärre delar finns. Inga hela bakkroppar till A32 fanns i förråd.

- Projektgruppen skall återkomma med en behovslista till
Flygvapenmuseum efter demontering av A32 på pinne och flytt till hangar på civila sidan så skall de se vad de kan få fram

- Flygvapenmuseum har en komplett verktygssats som vi får låna vid renoveringsarbetet

- Flygvapenmuseum har också de rätta färgkoderna som behövs vid ommålning av A32 så den återfår sin originalfärg

- Fick tips om lämpliga kontakter där det kan finnas delar till A32. På Arvidsjaurs flygplats står en A32.
Flygvapenmuseum besöker Arvidsjaur under oktober och återkommer med bilder till projektet. Besök på F7 bör göras. Kontakt med F17 var ytterligare ett förslag på kontaktyta.

- Diskuterade ägarförhållande och försökte få fram orginaldispositionsavtalet. Delgav Flygvapenmuseum vår ej underskrivna kopia av dispositionsavtal från 1997.

- Diskuterade och fick Flygvapenmuseum ok av att försöka få till ett avtal med Halmstad kommun om dispositionen av det renoverade flygplanet på lämplig plats i kommunen.

- Fick tipset att titta på Valmets lösning att inglasa flygplan, som finns utanför deras fabrik i Finland, istället för att sätta upp på pinne på nytt

I övrigt blev vi positivt bemöta. Flygvapenmuseum kommer att lägga ut artikel på sin hemsida om vårt projekt med länk till vår hemsida. De önskade också att vi spred budskapet om att åtgärda och underhålla flygplan på pinne då det finns flera som behöver åtgärdas

Diskussion med press i Halmstad
Hans redovisade bakgrunden med projektet. Han beskrev vad som behöver göras; lokal att vara i, reservdelar, personal och ekonomi. Kenneth redovisade de kontakter han haft med FMTS servicegrp för att få planet flyttat. Hallandsposten var intresserad att vara med då själva demonteringen sker samt transport till andra sidan flygfältet . Artikel kommer efter den 9/9 då all valbevakning som tar plats i tidningen lagt sig. 

Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden

Få till en demontering av A32 på pinne samt flytta den till den anordnande lokalen står närmast på agendan. Om möjlighet skall detta göras under september

Avslut
Gruppen beslöt att fortsätta att jobba på i rask takt för att komma fram till en handlingsplan som håller för renoveringsarbetet med planerad start tidig höst. 
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte är styrelsemötet den 10 oktober i klubbrummet.
Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen