FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 6 2018-10-11

Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få 
A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.

Närvarande
Hans Hansson, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson  och nya projektmedlemmen Lennart Jonsson

Projektmöte nr 6
Projektgruppen genomförde ett möte i klubbrummet. Respektive deltagare redovisade vilka åtgärder/kontakter man har haft sedan senaste mötet .

Här följer några korta punkter som framkom från projektgruppen olika kontakter: 
- Thomas har varit i kontakt med Fd. VD för Dinitrol i Halmstad då vi kommer att behöva en del komponenter som företaget Dinitrol har. Han lovade att kontakta nuvarande VD för att undersöka vilket stöd/hjälp vi kunde få därifrån

- Nilsson Speciell Vehicle i Laholm har 2 killar som är fena på aluminiumarbeten.

- Om vi tar fram en budget och redovisar den för SFF så kan vi söka bidrag ur en av deras fonder som de har för ändamål typ renovering av flygplan. Betalningen sker i efterhand mot uppvisande av kvitton.

- Lennart Jonsson kontaktar Jeppson på Fort V, som var med om att gjuta den förra pelaren, för att undersöka vad vem som gjorde jobbet samt vad som krävs för att gjuta en ny

- Evert Grahn föreslog att vi skulle ta direktkontakt högt upp (Försvarsministern) för att få stöd till projektet. Efter diskussion fastlog projektgruppen att vi avvaktar med den förfrågan.

- Flygvapenmuseums låneavtal på diverse utlånade prylar behöver förnyas. Delar av prylarna finns på museet. Museikommittén samverkar med FMTS i dessa frågor för att reda ut avd som finns och var det finns någonstans

- Profilkläder är beställt – T shirts och kepsar med tryck via Evert Grahn. Tanken är att de som stödjer projektet med minst 200 kr får en keps och en T-shirt. Arbetskläder är också beställt via Evert Grahn

- Försäkringsfrågan för de som arbetar med flygplanet skall klaras ut. Hans tog på sig att kontrollera med SMKR vad den försäkring som de tecknat för alla ingående i kamratföreningar omfattar 

Projektgruppen utökas med en ny medarbetare och det är Lennart Jonsson som var med vid det ursprungliga arbetet med A32 Lansen 1994.

Projektgruppen diskuterade den hjälp man behöver från förbandet FMTS. Kenneth och Lennart tar fram hjälpbehovet och skickar det till Stefan Nordgren FMTS så han kan ge ut direktiv i FMTS organisation. 

Lennart och Kenneth förbereder flytten av A32 Lansen till civila hangaren. Flytten sker på torsdag den 18 oktober med början kl 0800. Hallandsposten avser skicka fotograf för att dokumentera händelsen. Inpassering är sökt av Hans för fotografen via FMTS Säk och är klar.

Följande kontakter måsta tas i närtid:
- Möte med Halmstads kommunstyrelses ordförande Jonas Bergman. Thomas kontaktar Jonas och ber honom samla ihop de kommunrepresentanter som han bedömer behöva närvara för att klara ut stöd/hjälp m m från Halmstads kommun

- Besök på F7 bör ske i november då det passar dem bäst enligt de kontakter projektgruppen haft med Håkan Nilsson F7

- Besök på SAAB. Hans redogjorde för den tfn- och mailkontakt som han haft med Göran Breseus ordförande för SAAB veteranerna. Han kommer att återkomma med vilken hjälp vi kan få därifrån i projektet

Kenneth har deltagit i ett seminarium som Flygvapenmuseum i Linköping ordnade som handlade om hur man bäst skall skydda föremål, typ flygplan på pinne, som förvaras utomhus. En film kommer att läggas ut på Flygvapenmuseums hemsida när den är klar.

Diskussion med press i Halmstad
Hallandsposten visar intresse att fortsätta bevakningen av renoveringens olika faser vilket är positivt då projektet blir känt vilket underlättar insamlingen av diverse olika bidrag.

Försök att få Tv och radio intresserade skall göras för att få ytterligare medial spridning.

Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden

Flytt av A32 till civila hangaren sker den 18 oktober med start kl 0800.
Möten skall bokas med de kontakter projektgruppen behöver ta för att föra projektet framåt

Avslut
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte bestäms via mail då behov att träffas fysiskt uppstår.  Nästa styrelsemöte är 14 november kl 1500-1630

Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen