Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 7 2018-12-12

 Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Gruppen är utökad med Lennart Jonsson

Närvarande
Hans Hansson, Kenneth Narstam, Thomas Ericsson och Lennart Jonsson

Projektmöte nr 7
Projektgruppen genomförde ett möte i klubbrummet. Följande redovisningar och diskussioner samt beslut genomfördes under mötet:

Demonteringen och genomgången av A32 i civila hangaren

Kenneth redovisade var man var i arbetet.  Just nu pågår arbetet med att öppna alla luckor så att man bättre kan bedöma vilka reparationsåtgärder som behöver göras. Arbetet tar tid då många skruvar sitter fast ordentligt efter 24 år utomhus. Efterhand som arbetet med att öppna luckor så märks de upp och sorteras. Det är en del arbete kvar med att ta upp luckorna. Gruppen behöver mer verktyg även om en del är inköpt (verktyg för ca 8 000 kr är köpta för att arbetet skall kunna genomföras). Just nu kan man inte vara fler i arbetet men efter hand som arbetet byter karaktär finns det utrymme för fler at bidra t ex när luckor skall börjas slipas och dålig plåt skall skruvas bort. Intresserade får kontakta Lennart eller Kenneth för att få reda på mer när man kan hjälpa till i renoveringsarbetet.

Behov av ny bakkropp hindrar inte arbetet. Vi kan få en ny bakkropp från Vidsel (sen Vidsel nedan). Arbetet med att färdigställa framkropp kommer att hålla gruppen sysselsatt under våren.

Thomas infogade att han återigen varit i kontakt med K-Rauta för att få besked om de kan sponsra med verktyg. Vi kan inte vänta längre utan behöver besked då det behövs fler verktyg såsom slipmaskiner och diverse andra verktyg. Thomas har även varit på leverantören av overaller samt T-shirt och kepsar. De har lovat att leverera i god tid före jul och behovet är att de behövs nu så att projektet får in pengar samt att de som arbetar får arbetskläder.

Arbete har tagit julledigt och upptas igen den 8 januari 2019 kl 0900.

Kontakter med myndigheter
Thomas informerade om sina kontakter med kommunen. Den 21 december kl 0900 träffas arbetsgruppen och kommunens företrädare i hangaren för en närmare syn av A32 samt platsen för uppsättning. Arbetsgruppen A32 är på plats kl 0845 vid flygterminalen:
Mattias Rosensköld Kommundirektör
Jonas Bergman Kommunstyrelsens Ordförande
Håkan Strömqvist Näringslivschef
Sara Jakobsson
Från oss deltar
Hans Hansson Ordförande Team A32 Lansen
Thomas Ericsson PR & Kommunikation Team A32 Lansen
Lennart Jonsson Arbetsledare renoveringen Team A32 Lansen

Lennart säkerställer att det finns kaffe och något kaffebröd att servera 

Följande områden måste beröras och klaras ut med kommunen vad ansvar samt vem som gör vad;
- Bygglovshandlingar
- Markfrågor där flygplanet skall stå
- El och belysning på platsen
- Hur gör vi med dispositionen av A32? Vill kommunen ta över från FMTS?
- Hur får vi till en pinne att sätta A 32 på?
- Vilka informationstavlor skall finnas där(Info om kommunen, F14, Lansen, Sponsorer och samarbetspartner)
- Parkering, bord och stolar?
- Framtida underhåll av A32 när den finns på pinne
- Hans tar fram ett enkelt bildkollage som beskriver projektet samt hur det kan se ut färdigt (F17s bilder)
- Hans, Thomas och Lennart möts fysiskt eller på annat sätt för att stämma av med vem som säger vad vid mötet med kommunen. Vi måste göra ett seriöst intryck på vad vi vill åstadkomma.

Åtgärder efter träff med kommunen
Dags för att besöka potentiella sponsorer runt om i flygstaden med flera platser. Inför dessa besök måste följande vara klart:
- Klara besked från kommunen om att de går med på våra planer med placering av A32
- Projektplan med budget
- Liten bakgrundbeskrivning av projektet(skriftlig som kan lämnas till sponsorer)
- Tidsplan
Thomas följer upp sponsor- och samarbetslistan så att ingen glöms bort i projektets framåtskridande.

Övriga nödvändiga möten/besök

Vidsel
Lennart informerade att Vidsel hört av sig. Där finns enligt uppgift en bakkropp i bra skick men den kan inte kommas åt förrän till våren pga. all snö på målet. Lennart har fått bilder på det som ligger ute på målet på RFN skjutplats. Kenneth klarar ut möjligheten med F7 alt servicegruppen om att transportera upp grejor och personer samt ned grejor och personer. Det behövs en bakkroppsvagn A32 för arbetet på målet. Finns en sådan på Flygvapenmuseum? Lennart kontrollerar med Flygvapenmuseum. Även huv verkar vara i bra skick i Vidsel. Dock skall vår huv med upp för att skruvas fast på det plan vi tar den ifrån. Klara även ut med FV Museum vem som äger A 32:orna på RFN målplats.

F7
Behov finns att besöka F7 efter helgerna. Lennart och Kenneth planerar resa dit för att klara ut vad för hjälp vi kan få därifrån.

Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden

Planering av hur lyft och uppsättning av färdigt flygplan från hangar till ny ”Pinne” bör ske. Hjälp behövs för att lyfta flygplan över stängsel vid civila infarten till hangaren. Samt upp på pinnen. Transport mellan hangar, staket och pinne måste också planeras.
Möten skall bokas med de kontakter projektgruppen behöver ta för att föra projektet framåt

Avslut
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte bestäms via mail då behov att träffas fysiskt uppstår.  Nästa styrelsemöte är 6 februari kl 1500-1630

Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande Team A32 Lansen