Styrelse

Hans Hansson
Ordförande och firmatecknare

Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt

Kontakt Hans Hansson
Mobil: 072-210 44 33

Kenneth Narstam
Sekreterare
Leder föreningens administration inkl besökshantering.
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail          
Kontakt: Kenneth Narstam
Mobil: 070-520 64 65

 

Per Olin
Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
Kontakt: Per Olin
Tfnnr: 070-295 29 93, hem 035-106713

Thomas Ericsson
Ledamot 
Ansvarig Redaktionskommittén, PR & Kommunikation samt sociala medier

Kontakt: Thomas Ericsson
Mobil: 070-378 24 32

Jan Hjelm
Ledamot Traditionsfrågor 
Ansvarar för frågor som rör Traditionsområdet och museét


Kontakt: Jan Hjelm
Mobil: 073-828 17 43

Patrik Rydell
Ledamot veteranfrågor
MHS-H

Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H
Är föreningens POC gentemot MHS-HKontakt: Patrik Rydell
Mobil: 

Stefan Nordgren
Ledamot veteranfrågor FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTSKontakt: Stefan Nordgren
Tfnnr: 070-675 24 45, arbetet 035-266 26 26,
hem 035-21 16 77