Styrelse

Hans Hansson
Ordförande och firmatecknare

Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt.

Kontakt: hans.b.hansson@telia.com
Tfnnr: 072-210 44 33

Bengt-Åke Andersson
Vice ordförande och ansvarig för verksamhetsplanering
Ansvarar för planering av föreningens verksamheter
Leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro

Kontakt: info@utbs.se

Tfnnr: 070-586 04 51, hem 035-60451

Kenneth Narstam
Sekreterare
Leder föreningens administration inkl besökshantering.
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail          
Kontakt; kenneth.narstam@hotmail.com                                                                   Tfnnr; 070-520 64 65

Per Olin
Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
Kontakt: per.olin@bergschold.se
Tfnnr: 070-295 29 93, hem 035-106713

Thomas Ericsson
Ledamot 
Ansvarig redaktionskommittén, information och PR samt sociala medier

Kontakt: thomas.x.ericsson@telia.com
Tfnnr:  070-378 24 32

Jan Hjelm
Ledamot Traditionsfrågor 
Ansvarar för frågor som rör Traditionsområdet och museét


Kontakt: jan.hjelm@comhem.se
Tfnnr: 073-828 17 43

Thomas Grevholm
Ledamot veteranfrågor
MHS-H

Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H
Är föreningens POC gentemot MHS-HKontakt: thomas.grevholm@mil.se
Tfnnr: 076-649 20 21

Stefan Nordgren
Ledamot veteranfrågor FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTSKontakt: stefan.nordgren@mil.se
Tfnnr: 070-675 24 45, arbetet 035-266 26 26,
hem 035-21 16 77