SOU elever under utbildning
SOU elever under utbildning
SOU elever under ledarskapsutbildning m m
SOU elever under ledarskapsutbildning m m
Avancerad teknik på JAS 39 lärs ut på FMTS
Avancerad teknik på JAS 39 lärs ut på FMTS

KamratBladet
 
KamratBladet är föreningens medlemstidning som kommer ut med två nummer/år.


Ansvarig för redaktion och layout är Stefan Gustafsson.
 Ansvarig utgivare är Ordförande för kamrat-föreningen.